SPM Instrument


SPM Instrument är ett dynamiskt företagsnätverk av internationell karaktär.


Företaget

SPM Instrument huvudkontor ligger i Strängnäs, där också forskning och utveckling, huvuddelen av tillverkningen samt marknadssupport befinner sig. Strängnäs är också bas för den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har 150 anställda, varav 70 i Strängnäs.

SPM´s starka expansion har resulterat i den världsomspännande kapacitet de har idag:

               • Forskning och utveckling pågår ständigt på vår FoU avdelning i Strängnäs.

               • Tillverkning i Sverige tillgodoser hela produktionen av SPM produkter. 

               • Kvalificerad och noga utvald försäljnings och service representanter i mer än 50 länder världen över. 

               • Personal med god teknisk kunskap och stor erfarenhet som för varje enskild kund kan ta fram praktiska lösningar.

Jeeves ERP och övriga logistiklösning

Jeeves används idag för SPM´s logistik-, tillverknings- och ekonomiprocesser. Vidare används Jeeves systemstöd för CRM och Serviceorderhantering. Nu driftsätts lösningar för streckkoder, handdatorstöd och lagerhissar för att ytterligare höja kvaliteten i lagerrutinerna.

Palette Arena

Palette Arena (Baltzar) för digital fakturahantering har implementerats och SPM har valt att sköta scanning och tolkning i huset. Systemstöd´s standardiserade integration mellan Jeeves och Baltzar ger det sömlösa processtöd som SPM alltid efterfrågar i sina administrativa system.

Krav på kvalitet och spårbarhet

SPM Instrument´s produkter ställer stora krav på kvalitetssystem och spårbarhet i hela processen från produktutveckling, tillverkning, leverans och eftermarknadsservice. Detta kräver systemstöd i ett komplett och totalintegrerat system.


 Patrik Månsson, ekonomichef på Stafsjö Bruk

– Ju mer av Jeeves vi tar i drift, desto mer inser vi hur flexibelt och anpassningsbart systemet är för att stödja vår verksamhet effektivt. Idéerna är många om hur vi med Jeeves kan förbättra och effektivisera vår verksamhet.

Läs mer om SPM Instrument>Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.