IT-Säkerhet


– Hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs samt att den är tillgänglig när den behövs
– Skapa åtgärder så att ert företag följer olika regelverk i syfte att skydda er information
– Hjälper er att hitta brister, eventuella sårbarheter som ni kan åtgärda innan en incident inträffar


Säkerhet

Kring säkerhet av IT-lösningar, applikationsdrift av affärssystemet och drift av andra IT-system samarbetar Systemstöd med Rg19. Rg19 är ett svenskt IT-driftsföretag som inte är bundet till någon leverantör eller uppknuten till någon stor utländsk ägare. Det innebär att Rg19 har handlingsfrihet, kan engagera sig lite mer och att de opartiskt alltid ser till kundens affärsnytta.

Yubiko - Yobikey 

RG19 skapar en säkrare tillvaro för ditt företag på nätet med säker verifiering och log in. Yubikey är vår lösning för att säkerställa två-faktors autentisering. Den är användarvänlig och ett säkert komplement till traditionell inloggning med användarnamn och lösenord. YubiKey kan användas i många branscher av det stora flertalet företag. Den fungerar både för öppen källkod och applikationer.

IT-Säkerhetsanalys

RG19's IT-säkerhetsanalys utgår från kravställning och verktygsimplementationer. Deras experter hjälper till att hitta brister och eventuella sårbarheter som ditt företag kan åtgärda innan en incident inträffar. Många säkerhetsbrister kan framstå som att det inte finns något problem, men i kombination med olika situationer kan det skapas allvarliga luckor i säkerheten. De analysprogram som finns går bara igenom redan kända brister och missar de hål mer IT-kunniga kan hitta och åtgärda. Med RG10 kan ni göra en intern och extern säkerhetsanalys av nätverk, trådlösa nätverk och av applikationer. Extra viktigt är det för de applikationer som kan nås via internet. RG10 gör alltid en IT-säkerhetsanalys innan deras kunder tar ett nytt system i drift eller efter en stor uppgradering av viktiga system. Säkerhetsanalysen kan då fungera som kvalitetssäkring. RG19 gör även kontinuerligt återkommande analyser och stresstester.

Compliance

Många företag etablerar idag funktioner inom compliance. Avsikten är att säkerställa att man förstår och kan hantera myndigheters krav såväl som interna förväntningar. För företags långsiktiga lönsamhet är ryktet och kundernas förtroende av största vikt. På kort sikt kan sanktioner från myndigheter bli kostsamma och påverka ryktet på marknaden. Därför behövs god intern kontroll och regler. RG19 kan utifrån ett complianceperspektiv bistå ert företag med att införa automatiserade rutiner för att övervaka och jämföra regelverk mot utfall. Det kan vara exempelvis inom filöverföringar, automatiserad, övervakad och rapporterad patch-hantering.


Kjell Lundewall CISO/CITSO, Rg19

– Många företag har operativa risker när det gäller informationssäkerhet. Det gäller därför att tänka efter före och se till att leva upp till de regelverk som finns. Regelverket GL44 från European Bank Authority, EBA, innehåller riktlinjer för styrning och kontroll. Även Finansinspektionen i Sverige har bindande föreskrifter om hanteringen av operativa risker och om informationssäkerhet. Vi har kompetensen och kunskapen att hjälpa ditt företag att anpassa verksamheten till dessa.”

Läs mer om tjänster från Rg19Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.