Aktivt Beslutsstöd

Boka demo

Aktivt Beslutsstöd

Företag har alltid använt olika metoder för fatta effektiva och bra beslut. Beslutsunderlaget har gått från listor på randigt papper till dagens rapport och BI - verktyg med grafer, hastighetsmätare eller mängder av Excel rapporter.

Många beslutsfattare ser den ökande informationsmängden från olika IT-system mer som en stressfaktor, än ett bra verktyg för effektiva beslut. Dessutom önskar alltfler företag att fatta beslut på status och information just nu, inte på vad som hände för 3-4 veckor sedan. Utifrån dessa signaler och behov har vi tillsammans med Devcode tagit fram Aktivt Beslutsstöd.

Nästa generations beslutsstöd – BI lösning

Automatiserat beslutsstöd

Kan integreras med affärssystem eller andra typer av verksamhetssystem

Aktivt Beslutsstöd nästa generations BI

Med Aktivt Beslutsstöd låter man ett system övervaka verksamheten och signalera samt föreslå åtgärder när något avviker från de mål och parametrar man satt upp.

Ett exempel kan vara om orderingången minskat med mer än 4% under 2 veckor i rad för en viss produkt. Aktivt Beslutsstöd kan då skicka ett meddelande till produktansvarig om situationen eller dynamiskt ändra priset på produkten i affärssystemet, enligt förutbestämda parametrar. Med Aktivt Beslutsstöd blir företagets verksamhetsstyrning enklare och effektivare för chefer, ledningsgrupper och styrelser.

Aktivt Beslutsstöd bygger på MotionIQ

Aktivt Beslutsstöd bygger på plattformen MotionIQ, en gränsöverskridande B2B plattform som integreras med olika system, till exempel affärssystem som Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem.

Tomas Cadstedt, Ekonomichef på Sveriges Byggindustriern

"Det vi gillar är att lösningen med Aktivt Beslutsstöd ger information och signaler om vad som står rätt till i verksamheten men även felsignaler vad som behöver rättas till. Beslutsfattare får konkreta handlingsplaner utifrån fördefinierade regler som vi själva sätter upp."


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.