3PL - Tredjepartslogistik

Boka demo

Ökat intresse för tredjepartlogistik

Intresset för 3PL har de senaste åren haft en stark tillväxt och utvecklats till en betydelsefull del inom logistikområdet. Olika begrepp och uttryck används som 3PL, tredjepartslogistik, third party logistics eller TPL men betydelsen är densamma. En artikelägare eller varuägare som outsourcar hela eller delar av sin logistik till tredjepart som hanterar och samordnar all varudistribution. Ett företag kan alltså använda en tredjepartslogistiker för att lägga ut hela, eller delar, av sin logistik, vilket resulterar i större fokus på kärnverksamheten.

Baserat på vår långa erfarenhet av att installera och sätta upp systemlösningar för tredjepartslogistik har vi skapat en branschlösning och paketering för 3PL.

Flexibel, paketerad branschlösning för 3PL 

Bygger på standardsystem 

Affärssystem för tredjepartslogistik och logistiktjänster

Affärssystem för 3PL

För företag som levererar logistiktjänster kring 3PL ställs höga krav på att affärssystemet som ska stödja aktuella logistikflöden och logistikprocesser är flexibelt. Detta för att kunna anpassa flöden och rutiner till nya kundönskemål och krav från kunder. Dessutom krävs att affärssystemet kan utbyta information digitalt (EDI, XML eller andra format) med olika partners i logistikkedjan.

Utöver elektronisk integration och höga krav på automatisering krävs enkel tillgång till information som till exempel lagersaldon, planeringslistor för inköp och leveranser samt enkel hantering av kundorders och inköpsstöd.

Branschlösning för 3PL

Vår branschlösning för tredjepartlogistik bygger på Sage X3 affärssystem eller Jeeves ERP.  Med erfarenhet från olika kunders krav på tredepartslogistik har vi utvecklat en affärssystemslösning för 3PL med stöd för hela logistikprocessen.

Våra branschlösningar för 3PL hanterar de krav och önskemål som logistikföretag ställer både i form av infrastruktur och logistik. Branschlösningen för 3PL hanterar alla processer från:

– Transporthantering och upphandling
– Godsmottagning
– Lagring
– Plockning och packning
– Transporthantering till kund

Anne Kariniemi, COO, Porvoon Kirjakeskus

"På grund av den inbyggda komplexiteten och strukturer i vår affär som uppstår när Porvoon Kirjakeskus affärsprocesser för logistik, order och inköp integreras med bokförlagen behöver vi ett affärssystem som är enkelt att integrera och tillåter vidareutveckling samt snabbt kan implementeras i verksamheten. Bonnierförlagen har dessutom goda erfarenheter av både Jeeves och Systemstöd som ansvarat för implementeringen."


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.