Produktion

Boka demo

Affärsstöd för produktion

Tillverkande företag möter utmaningar i form av ökad global konkurrens, miljö- och lagpåtryckningar, snabba förändringar inom teknik och fluktuerande ekonomiska marknader. Även de bästa svaren på dessa utmaningar kan hållas tillbaka av ett föråldrat och oflexibelt affärssystem. Tillverkande företag som växer och förändras behöver ett affärsstöd som kan automatiseras och strömlinjeformas för att kunna konkurrera i en allt mer komplex värld.

Diskret tillverkning, processtillverkning eller en kombination

Ökad kundnöjdheten med korrekt produktkalkylering och prissättning

Optimera genom realtidskontroll  och insikter i produktionskostnader

Kundvård, garanti och serviceorder som en del av dina kärnprocesser

Sage X3 affärssystem för tillverkning

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla tillverkningsprocesser med ett komplett affärssystem. Sage X3 affärssystem stöder planering, schemaläggning och produktionskontrollaktiviteter för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 är flexibelt för att anpassas sig till unika eller blandade tillverkningssätt.

–  Produktionsledning av arbetsorder, kundorder och inventering
–  Automatiserad  kapacitetsplanering
–  Omfattande spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
–  Flexibelt produktionsstyrning och planering
–  Strukturhantering med revisioner och gilitghetsdatum
–  Produktkonfigurator, optioner och varianter
–  Flexibla kostnadsberäknings och prissättningsmetoder

Effektiv produktion med Sage X3

Sage X3 för tillverkande företag använder både realtids- och historiska data för att:
– Spåra lagernivåer och kostnader
– Optimera produktmixen
– Minska avfall
– Förkorta produktutvecklingscyklernamhet.

Produktionsfunktionerna är helt integrerad med Sage X3 modulerna för CRM, försäljning, inköp, anläggningar och redovisning för enkel inlärning och dynamiskt uppdaterad information i hela systemet. 

Henrik Warlund, CFO, CIDAN Machinery

"Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla"


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.