Tjänster och Projekt

Boka demo

Branschutmaningar

Sverige möts av en allt mer globaliserad ekonomi med väsentligt lägre personalkostnader i till exempel Asien och Östeuropa. De starkaste konkurrensmedlen för svenska tjänsteföretag anses vara: kvalitet, snabbhet, pålitlighet och flexibilitet. Tjänsteföretag står för den största tillväxten och större delen av allt nyföretagande i Sverige. Dessutom ökar tjänsteinnehållet för allt fler tillverkande företag.

I takt med att tjänsteinnehållet växer och utsätts för konkurrens ökar behoven att standardisera, införa rutiner och industrialisera tjänsteproduktionen.

Kortare svarstider på med korrekt information om kostnader och prissättning.

Uppföljning i realtid av tid och kostnader via mobila enheter.

Automatiserade redovisningsprocesser

Sage X3 för projekthantering

Sage X3 hjälper dig att hantera dina projekts hela livscykel, från offert och projektbudget, projektstart, genomförande, överlämning, spåra aktiviteter till fakturering och redovisning.

–  Flera projektmallar
–  Hantera projektets hela livscykel
–  Automatisk beräkning av pris
–  Budget/prognos per uppgift och projekt
–  Registrering av alla justeringar projektet
–  Flera faktureringsmetoder

Kundkort Jeeves CRM

Henrik Warlund, CFO, Cidan Machinery

"Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla"


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.