Är ditt Jeeves klart för SEPA?


Nu i höst den 31 oktober inträffar ”SEPA End Date” i Sverige


SEPA – Single Euro Payments Area

SEPA är framtaget och drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europas banker. Med SEPA vill man inom Europa göra det möjligt för privatpersoner, företag och andra aktörer att på ett enhetligt sätt skicka och ta emot betalningar i euro, betalningar ska hanteras på samma sätt oavsett om det är en nationell eller gränsöverskridande betalning.

Jeeves SEPA

Den nya standarden innebär att ditt Jeeves affärssystem måste kunna hantera den nya SEPA-standarden för att ert företag även fortsättningsvis ska kunna skicka och ta emot betalningar i euro på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta din bank

De nya betaltjänsterna som svenska banker erbjuder sina kunder är olika. Kontakta därför er bank för att se vilken tjänst de erbjuder för att lösa detta.

Påverkar det oss i Sverige?

Ja, i SEPA ingår alla 28 EU-medlemsländerna samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz. Länderna inom eurozonen är redan aktiva inom SEPA för samtliga eurobetalningarna sedan 1 augusti 2014. För länder utanför eurozonen är sista dag för att övergå till SEPA-betalningar bestämt till den 31 oktober 2016.

Jeeves affärssystem och SEPA

Från Jeeves version 12.0 stöder Jeeves ERP credit transfer schemat Kund-till-bank, baserat på ISO 20022 XML-standarden. Från version 13.0 finns även funktionalitet för inbetalningar via autogiro inom detta område samt inläsning av kvittensfil gällande betalningar.


Veta mer om SEPA och Jeeves affärssystem?

Kontakta oss på Systemstöd på något av våra kontor här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.