Systemstöd
Jeeves API

Det finns många fördelar att integrera Jeeves affärssystem med andra system och applikationer. Kortare ledtider, minskad administration och bättre beslutsunderlag är några fördelar. Vårt Systemstöd Jeeves API är verktyget för att ta fram, utveckla integrationer med Jeeves ERP.


Jeeves API från Systemstöd

Vårt Jeeves API är ett REST API (RESTful API) som fungerar som en dörr mellan Jeeves affärssystem och andra system och applikationer. Ett kontrollerat sätt att överföra och utbyta information mellan Jeeves ERP och andra system helt enkelt.

Med detta Jeeves API kan du automatisera informationsutbytet för att till exempel utbyta information om kunder, artiklar, kundorder, lagersaldon eller priser mellan ditt Jeeves ERP och andra system.

Använd Systemstöd Jeeves API för att integrera Jeeves affärssystem med till exempel:
e-handelsplattformar
 CRM system
 Lagersystem och WMS system
 Bokningssystem
 Kassasystem / POS system

Fråga oss om Jeeves API här

Integrationer – nyckel till digitalisering

Många projekt där affärssystem är involverade handlar idag om integrationer. Bakgrunden är att den digitala transformation vi nu upplever, bygger på smarta lösningar för informationsutbyte mellan olika IT-system. Integrationer som leder till snabbare processer, möjlighet till automatisering och ökad säkerhet.

Ett vanligt användningsområde för detta Jeeves API är integrationer med någon e-handelsplattform som till exempel Litium, WooCommerce, Episerver, Magento eller Shopify. Men användningsområdet för Jeeves API:et är brett. All affärsdata i ditt Jeeves ERP affärssystem kan med detta API integreras med andra applikationer med metoder som till exempel:

Artiklar och artikelinformation: Hämta samt uppdatera artiklar
Kundinformation: Hämta och skapa kunder
Adresser: Hämta samt skapa adressinformation
Kontaktpersoner: Hämta samt skapa kontaktpersoner
Lagerinformation: Till exempel hämta lagersaldon
Prisfrågor: Prisinformation för viss kund och/eller artikel
Prishantering: Prislistor, rabattmatriser kopplat till kund
Kundorder: Hämta och skapa kundorder
Statusar: Hämta till exempel orderstatus
Kundfakturor: Hämta kundfakturor
Kö för ändrade objekt: Bevakar justeringar på ovan

Nya metoder tillkommer kontinuerligt i nya versioner. Om metoder saknas i API:et, utvecklas dessa utifrån specifika önskemål. För mer information om innehåll i senaste version kontakta oss här.

Pris Jeeves API från Systemstöd

Pris: 50 000 SEK (engångsavgift) alternativt som tjänst: 20 000 SEK per år.
Alla priser exkl. moms. Tjänster tillkommer för teknisk installation och uppsättning.Kontakta oss om Jeeves API här


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.