Systemstöd
Jeeves API

Det finns många fördelar att integrera Jeeves affärssystem med andra system och applikationer. Kortare ledtider, minskad administration och bättre beslutsunderlag är några fördelar. Vårt Systemstöd Jeeves API är verktyget för att ta fram, utveckla integrationer med Jeeves ERP.


Systemstöd Jeeves API

Systemstöd Jeeves API är ett REST API (RESTful API) som fungerar som en dörr mellan Jeeves affärssystem och andra system och applikationer. Ett kontrollerat sätt att överföra information mellan Jeeves ERP och andra system helt enkelt.

Med detta API kan du automatisera informationsutbytet för att till exempel utbyta information om kunder, artiklar, kundorder, lagersaldon eller priser mellan Jeeves ERP och andra system.

Använd Systemstöd Jeeves API för att integrera Jeeves med till exempel:
– e-handelsplattformar
– CRM system
– Lager- och WMS system
– Bokningssystem
– Kassasystem / POS system

Fråga om Jeeves integrationer här

Integrationer – nyckel till digitalisering

Många projekt där affärssystem är involverade handlar idag om integrationer. Bakgrunden är att den digitala transformation vi nu upplever, bygger på smarta lösningar för informationsutbyte mellan olika IT-system. Integrationer som leder till snabbare processer, möjlighet till automatisering och ökad säkerhet.

Ett vanligt användningsområde för SYstemstöd Jeeves API är integrationer med någon e-handelsplattform som Litium, WooCommerce, Episerver, Magento eller Shopify. Men användningsområdet för API:et är brett. Affärsdata i Jeeves affärssystem kan med detta API integreras med andra applikationer med metoder som till exempel:

Artiklar och artikelinformation: Hämta samt uppdatera artiklar
Kundinformation: Hämta och skapa kunder
Adresser: Hämta samt skapa adressinformation
Kontaktpersoner: Hämta samt skapa kontaktpersoner
Lagerinformation: Till exempel hämta lagersaldon
Prisfrågor: Prisinformation för viss kund och/eller artikel
Prishantering: Prislistor, rabattmatriser kopplat till kund
Kundorder: Hämta och skapa kundorder
Statusar: Hämta till exempel orderstatus
Kundfakturor: Hämta kundfakturor
Kö för ändrade objekt: Bevakar justeringar på ovan

Nya metoder tillkommer kontinuerligt i nya versioner. Om metoder saknas i API:et, utvecklas dessa utifrån specifika önskemål. För mer information om innehåll i senaste version kontakta oss här.

Pris Systemstöd Jeeves API

Pris köpa: 50 000 SEK, underhållsavgift: 10 000 SEK per år.
Pris som tjänst: 20 000 SEK per år inklusive underhåll. 
Underhåll ger tillgång till nya versioner med nya funktioner och metoder.
Alla priser exkl. moms. Tjänster tillkommer för teknisk installation och uppsättning.

Läs mer om Systemstöd Jeeves API här


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.