Implementera affärssystem


Att implementera affärssystem handlar inte så mycket om teknik eller IT, utan har sitt fokus på att analysera, förstå och utveckla affärsprocesser. Dessutom är det ett projekt som direkt eller indirekt påverkar hela bolaget, olika avdelningar och dess medarbetare.


Guide med många värdefulla tips för dig som ska implementera nytt affarssystem (ERP) i din organisation och företag

Projektmodell för implementering affärssystem

Här en översiktlig introduktion av den modell vi på Systemstöd använder vid ett implementeringsprojekt avseende nytt affärssystem. En modell vi utvecklat och utvecklar över tid som hanterar olika situationer och roller med tillhörande mallar och underlag. Allt för att kunna stödja ett enhetligt arbetssätt och för att kunna återvinna kunskap och erfarnhet löpande.  

Implementera affärssystem

Analys och förstudie

– I denna del mappas ert företags önskade affärsprocesser mot det nya affärssystemet och avvikelser kan definieras och dokumenteras.
– Eventuellt kompletterande systemstöd som anpassningar och integrationer med andra system dokumenteras.
– Projektets behov av migrering och konvertering av data från befintliga system dokumenteras.
– Vi fastställer tillsammans projektets tidplan med olika aktiviteter, dess omfattning och lösning.
– Analysen både varaen genomgripande förstudie av bolagets hela verksamhet och dess affärsprocesser till en analys av en viss enskild affärsprocess.

Implementering

– Inleds med teknisk installation, uppsättning av det nya affärssystemet på er IT-plattform eller uppsättning av affärsssystemet med extern drift (cloud). 
– Vi sätter upp de olika modulerna i affärssysstemet som ni ska använda baserat på underlag i förstudie och analys.
– Era nyckelanvändare utbildas i det nya affärssystemet, allt från grunder till specifika moduler för specifika arbetsområden
– Mappning och migrering av data och information från befintligt affärssystem till det nya affärssystemet genomförs.
– Eventuella anpassningarna och integrationer utvecklas och testas.
– Förberedelser i form av testprotokoll tas fram inför tester av det nya affärssystemet
– Ni testar det nya affärssystemet inom de affärsprocesser och funktioner som ska driftsättas.
– Vi dokumenterar affärssystemslösningen, dess funktioner och processer

Driftsättning av det nya affärssystemet

– Här förbereder vi oss och ert bolag för driftstart av det nya affärssystemet. 
– Planering och förberedelser inför överlämning till Systemstöds kundsupport samt kundutveckling samt förvaltning sker. 
– Slutanvändare av det nya affärssystemet utbildas av er. 
– Slutmigrering innan driftstart sker genom att till exempel lagersaldon flyttas över samt valideras mot det befintliga affärssystemet.
– Det nya affärssystemet driftsätts.
– Tillsammans planerar vi fortsättningen av vårt samarbete och kommande optimeringsprojekt
– Projektet implementering nytt affärssystem avslutas och följs upp gemensamt.

Kundutveckling och förvaltning av nytt affärssystem

– Efter driftstart med tillhörande driftstartsassistans ger vi stöd och assistans i den omfattning ni önskar av ert nya affärssystem. 
– Regelbundna KAM-möten genomförs för att stödja och vidare utveckla och effektivisera ert bolags affärsprocesser med det nya affärssystemet som grund. 
– Vi genomför uppgraderingar av det nya affärssystemet.
– Med vår kundsupport kring det nya affärssystemet har ni bästa möjliga grund för snabb hjälp vid eventuella problem och frågor.

Support Systemstöd

Läs mer om implementering

Är det viktigare att hitta rätt samarbetspartner och tjänsteleverantör kring sitt affärssystem än bästa affärssystem?
I blogginlägget Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem tar Bertil Ågren från HerbertNathan upp om det är det viktigare att hitta rätt samarbetspartner och tjänsteleverantör kring sitt affärssystem än bästa affärssystem.

Att genomföra implementering av nytt affärssystem kan bli en mardröm och förväntade fördelar kan vara svåra att se. Här kan du läsa mer om fem skäl till att implementeringar nte går som förväntat i blogginlägget – Implementera affärssystem 

Jonas Andersson, HerberthNathan ger en tillbakablick på genomförda installationer av affärssystem de senaste 10-15 åren. Du läser mer om dessa här Välj leverantör – inte system


Mikael Edelslätt, affärsutvecklare, SRB Gruppen AB

– Systemstöd visade snabbt att de förstod vår verksamhet. Det faktum att de har lång erfarenhet att implementera och anpassa affärssystem till olika verksamheter var helt avgörande för oss vid valet av leverantör. Våra krav är unika och det finns inget givet standardsystem för vår verksamhet”

Läs fler kundberättelser härDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.