3PL – Tredjepartslogistik

Boka demo

Intresset för 3PL, tredjepartslogistik har de senaste åren haft en stark tillväxt och utvecklats till en betydelsefull del inom logistikområdet. Olika begrepp och uttryck används som 3PL, tredjepartslogistik, third party logistics eller TPL men betydelsen är densamma. En artikelägare eller varuägare som outsourcar hela eller delar av sin logistik till tredjepart som hanterar och samordnar all varudistribution. Ett företag kan alltså använda en tredjepartslogistiker för att lägga ut hela, eller delar, av sin logistik, vilket resulterar i större fokus på kärnverksamheten.

Baserat på vår långa erfarenhet av att implementera systemlösningar för tredjepartslogistik har vi utvecklat en branschlösning och paketering för 3PL.

Affärssystem för 3PL

För företag som levererar logistiktjänster kring 3PL ställs höga krav på att affärssystemet som ska stödja aktuella logistikflöden och logistikprocesser är flexibelt och anpassningsbart. Detta för att kunna anpassa flöden och rutiner till nya kundönskemål och krav från nya och befintliga kunder. Dessutom krävs att affärssystemet kan utbyta information digitalt (EDI, XML eller andra format) med olika parter i logistikkedjan.

Utöver elektronisk integration och höga krav på automatisering krävs enkel tillgång till information som till exempel lagersaldon, planeringslistor för inköp och leveranser samt enkel hantering av kundorders och inköpsstöd.

Vill du veta mer om affärssystem för 3PL?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Jari Koskella - Systemstöd
Jari Koskella,
telefon  +46-702 572140
e-post jari.koskela@systemstod.se

"På grund av den inbyggda komplexiteten och strukturer i vår affär som uppstår när Porvoon Kirjakeskus affärsprocesser för logistik, order och inköp integreras med bokförlagen behöver vi ett affärssystem som är enkelt att integrera och tillåter vidareutveckling samt snabbt kan implementeras i verksamheten. Bonnierförlagen har dessutom goda erfarenheter av både Jeeves ERP och Systemstöd som ansvarat för implementeringen."

Anne Kariniemi, COO, Porvoon Kirjakeskus

Branschlösning för 3PL

Vår branschlösning för tredjepartslogistik bygger på Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem. Med erfarenhet från våra olika kunders krav på 3PL har vi utvecklat en affärssystemslösning för tredjepartslogistik med stöd för hela logistikprocessen.

Branschlösningen för 3PL hanterar de krav och önskemål som logistikföretag ställer både i form av infrastruktur och logistik och hanterar alla processer från:
– Transporthantering och upphandling
– Godsmottagning
– Lagring
– Plockning och packning
– Transporthantering till kund


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.