3PL - Tredjepartslogistik


– Flexibel, paketerad branschlösning för 3PL företag med höga krav
– Bygger på standardsystem som utvecklats för att passa företag inom 3PL
– Affärssystem för tredjepartslogistik för effektiv order- och lagerhantering, transporter, tullhantering och andra logistiktjänster


Ökat intresse för tredjepartlogistik

Användandet av 3PL har under de senaste åren haft en stark tillväxt och har utvecklats till en betydelsefull del inom logistikområdet. Olika begrepp och uttryck används som 3PL, tredjepartslogistik, third party logistics eller TPL men betydelsen är densamma. En artikelägare eller varuägare som outsourcar hela eller delar av sin logistik till tredjepart som hanterar och samordnar all varudistribution. Ett företag kan alltså använda en tredjepartslogistiker för att lägga ut hela, eller delar, av sin logistik, vilket resulterar i större fokus på kärnverksamheten.

Krav på affärssystem för 3PL

För företag som levererar logistiktjänster kring 3PL, tredjepartslogistik ställs höga krav på att affärssystemet som ska stödja aktuella logistikflöden och logistikprocesser är flexibelt. Detta för att kunna anpassa flöden och rutiner till nya kundönskemål och nya krav från kunder. Dessutom krävs att aktuellt affärssystem kan utbyta information digitalt (EDI, XML eller andra format) med olika partners i logistikkedjan. 

Utöver elektronisk integration och höga krav på automatisering krävs enkel tillgång till information (till exempel lagersaldon, planeringslista inköp-leveranser) samt enkel hantering av kundorders och inköpsstöd. 

Branschlösning för 3PL

Vår branschlösning för 3PL, tredjepartlogistik bygger på standardsystem. Utifrån olika kunders krav har vi utvecklat en affärssystemslösning för 3PL med stöd för hela logistikprocessen. Vårt affärssystem för 3PL hanterar dagens allt tuffare krav och önskemål om snabba förändringar som logistikföretag ställer både i form av infrastruktur och logistik. Affärssystemet hanterar alla era processer från:
– Transporthantering och upphandling
– Godsmottagning
– Lagring
– Plockning och packning
– Transporthantering till kund

Sage X3 för nyckelfunktioner inom logistiktjänster


    Anne Kariniemi, COO, Porvoon Kirjakeskus

– På grund av den inbyggda komplexiteten och strukturer i vår affär som uppstår när Porvoon Kirjakeskus affärsprocesser för logistik, order och inköp integreras med bokförlagen behöver vi ett affärssystem som är enkelt att integrera och tillåter vidareutveckling samt snabbt kan implementeras i verksamheten. Bonnierförlagen har dessutom goda erfarenheter av både Jeeves och Systemstöd som ansvarat för implementeringen.

Läs mer om våra lösningar för effektiv logistik >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.