Tjänster och Projekt


– Förkortad svarstid på kundförfrågningar med korrekt information om projektets kostnader och prissättning.
– Uppföljning av tid och kostnader via mobila enheter för att få realtidsinsikt av status.
– Förbättra redovisningsprocesser med automatisk skapande av kundfakturor, intäktsredovisning och budgetjusteringar. 
– Förenkla projektledning och säkerställa korrekt spårning för att optimera lönsamheten och hålla projekt enligt plan.


Branschutmaningar

Sverige möts av en allt mer globaliserad ekonomi med väsentligt lägre personalkostnader i bl.a. Asien och Östeuropa. De starkaste konkurrensmedlen för svenska tjänsteföretag anses vara: kvalitet, snabbhet, pålitlighet och flexibilitet. Tjänsteföretagen står för den största tillväxten och större delen av allt nyföretagande i Sverige. Till det kommer också att många tillverkande företag allt mer ser sig som tjänsteföretag. Därmed måste företagen kunna dra fördelar av förändringar för att utveckla nya tjänster och produkter.

I takt med att tjänstebranscherna växer och utsätts för konkurrens så kommer behov av att standardisera, införa rutiner och industrialisera tjänsteproduktionen.

Generellt  

Begränsar administration och dubbelregistrering med en flexiblitet vad gäller tex affärsupplägg (a’conto, löpande, periodiskt..).

Koncern

Master Data Management och flerföretagshantering för ett effektivt projektarbete i koncernöverspännande projekt i en internationell miljö.

Beslutsstöd

Uppföljning i realtid av ekonomiska nyckeltal och avstämningar mot uppdaterade slutlägesprognoser på önskad detaljnivå.

Projektledare

Projektupplägg, aktiviteter, budget och revidering av slutlägesprognoser med fullständig flexibilitet avseende antal uppföljningsnivåer.

Hela affärsprocessen

Affärsstöd i hela processen, från CRM-Offert-Planering-Exekvering-Uppföljning.

Rapportering och mobilitet

Säkerställer rapportering på rätt aktivitet i projekten både vad gäller tid och övriga expenser från den plats där du befinner dig.

Kraftfulla funktioner i Sage X3 för tjänsteföretag

Sage X3 hjälper dig att hantera hela dina projekts livscykler - från offert, lansering, överlåtelse, spårning, regelbunden periodisering, fakturering och redovisning-och svara snabbt på förändringar på marknaden så att du kan fokusera på att leverera en extraordinär kundupplevelse.
–  Flera projektmallar
–  Hela projekts livscykel
–  Automatisk beräkning av pris
–  Budget/prognos per uppgift och projekt
– Registrering av alla justeringar projektet
–  Flera faktureringsmetoder

Läs mer om Sage X3 >


  

– Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla, Henrik Warlund, CFO, Cidan Machinery.

Läs mer om CIDAN Machinery >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.