Sage X3 – affärssystem 
för livsmedelsindustrin

Har du receptet för ett lönsamt livsmedelsföretag? Det finns en viktig ingrediens som du kanske saknar: rätt affärssystem.

Sage X3 är ett affärssystem (ERP) med funktionalitet för att hjälpa livsmedelsföretag inom produktion och distribution av mat och dryck att effektivisera sin verksamhet. Här upptäcker du vad ett modernt, flexibelt affärssystem som Sage X3 kan göra för ditt livsmedelsföretag.

Ett affärssystem för livsmedelsindustri

Sänk kostnader för avfall och spill

Spill och avfall av varor, insatsvaror och biprodukter kan vara en ekonomisk, miljömässig och social utmaning. Sage X3 är ett affärssystem som hjälper er att få insikt i hela leveranskedjan, inklusive spårning framåt och bakåt och information om olika produkters lönsamhet.

Ett affärssystem som hjälper er att vara ansvariga mot kunder och konsumenter och skydda vår miljö medan ni blir effektivare.

Spårbarhet och regelverk inom livsmedel

Att registrera identiteten på alla kontrollerade ingredienser är viktigt för att uppfylla branschens och olika myndigheters bestämmelser för garantier och kvalitetssäkring.

Med Sage X3 kan ni göra detta och dessutom tilldela olika lager för att möta specifika kundbehov. Dessutom hjälper effektiv skanning och streckkodshantering er att snabbt spåra olika ingredienser, material och produkter.

Sage X3 affärssystem för livsmedelsindustri: boka ditt möte här

Spara tid och pengar med Sage X3

Samtidigt som ni följer bestämmelser, lagar och regler. Sage X3 är lätt att konfigurera och hjälper er att uppfylla alla krav från olika tillsynsmyndigheter både lokalt och globalt i olika länder.

Sage X3 samlar dessutom in och presenterar affärsdata i realtid automatiskt, så att ni kan följa upp processer och minska alla administrativa omkostnader.

Bättre överblick med Sage X3

Ni kan förbereda för eventuella återkallelser med Sage X3 som ger total överblick av er verksamhet med omfattande partispårning och detaljerad, korrekt information i realtid.

Om det värsta händer kan ni snabbt bestämma omfattning av återkallelsen och förhindra att drabbade livsmedel och produkter kommer in i leveranskedjan.


Jupiter Group kundstory om Sage X3 affärssystem för livsmedelsföretag 

Läs kundstory om livsmedelsföretaget Jupiter Group härMer om Sage X3 för livsmedelsföretag

Se video om livsmedelsföretaget Sonora Foods som tar bättre beslut med Sage X3 samt presentation av Sage X3 för livsmedelsföretag här.

Funktioner för livsmedelsföretag

Obegränsade måttenheter

Innebär att vilken lagringsenhet som helst kan användas.

Spårbarhet och återkallning

Både framåt och bakåt vilket möjliggör spårning av alla ingredienser från inleverans genom hela kedjan från olika batcher, partier eller delpartier.

Hållbarhetshantering

Ger kvalitet i hela försörjningskedjan genom att hantera kontroll av utgångsdatum inklusive hantering av användningsdatum.

Kvalitetskontroll

Change control management (CCM), produktkonfiguration och arbetsorderhantering är inbyggt.

Allergen spårning

Ger möjlighet att lägga till begränsningar eller kontroller till en produkt för allergenkontroll.

Integrerat affärssystem (ERP)

Med flera företag, lager, valutor, språk, regler och föreskrifter i ett och samma system och installation, lokalt eller internationellt.

Mobilt affärssystem (ERP)

Från start med responsiv design ger snabb tillgång till information på valfri dator, surfplatta eller smartphone.

Internationellt 

I Sage X3 affärssystem konsoliderar du data och rapportering över hela världen i ett och samma system.


Ställ din fråga om Sage X3 här


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.