Sage X3 – affärssystem 
för livsmedelsföretag

Har du receptet för ett lönsamt livsmedelsföretag?

Det finns en viktig ingrediens som ni kanske saknar: rätt affärssystem.
Sage X3 är affärssystemet med standardfunktionalitet för att hjälpa livsmedelsföretag inom produktion och distribution av mat och dryck att effektivisera sin verksamhet. Upptäck vad ett kraftfullt och flexibelt affärssystem som Sage X3 kan göra för er verksamhet.

Affärssystem för livsmedelföretag

Kostnader och minska avfall och spill

Spill och avfall av varor, insatsvaror och biprodukter kan vara en ekonomisk, miljömässig och social fråga. Sage X3 affärssystem hjälper er att få större insikt i hela er leveranskedja, inklusive spårning både framåt och bakåt samt information om era produkters lönsamhet. Det hjälper er också att vara ansvariga mot kunder och konsumenter och skydda vår miljö medan ni blir effektivare.

Spårbarhet och regelverk inom livsmedel

Att registrera identiteten på alla kontrollerade ingredienser är viktigt om ni vill uppfylla branschens och olika myndigheters bestämmelser för garantier och kvalitetssäkring. Med Sage X3 kan ni göra detta och dessutom tilldela lager för att möta specifika kundbehov. Dessutom hjälper effektiv skanning och streckkodshantering er att snabbt spåra material och produkter.

Spara tid och pengar med Sage X3

Samtidigt som ni följer bestämmelser, lagar och regler. Sage X3 affärssysterm är lätt att konfigurera och hjälper er att uppfylla kraven från olika tillsynsmyndigheter i olika länder. Affärssystemet samlar dessutom in och presenterar rätt affärsdata automatiskt, så att ni kan följa upp och minska administrativa omkostnader.

Bättre överblick av verksamheten

Ni kan förbereda er för eventuella återkallelser med Sage X3 som ger er total synlighet och överblick av era verksamheter med en omfattande partispårning och detaljerad, korrekt information i realtid när som helst. Om det värsta händer kommer ni att kunna bestämma omfattningen av återkallelsen och förhindra att drabbade livsmedel och produkter kommer in i leveranskedjan.

Se video med introduktion till Sage X3 för livsmedelsföretag här >


Kundstories

Videos om några livsmedelsföretag som använder Sage X3 affärssystem. 

Se video om Sage X3 hos Sonora Foods här >

Se video om Sage X3 affärssystem hos Power Distributing här >

Funktioner för livsmedelsföretag

Obegränsade måttenheter - det vill säga vilken lagringsenhet som helst för olika mat- och dryckesproducenter.
Spårbarhet och återkallning - både framåt och bakåt som möjliggör spårning av ingredienser från inleverans genom hela kedjan från olika batcher, av partier eller delpartier.
Hållbarhetshantering - ger kvalitet i hela försörjningskedjan genom att hantera kontroll av utgångsdatum inklusive hantering av användningsdatum.
Kvalitetskontroll - change control management (CCM), produktkonfiguration och arbetsorderhantering är inbyggt i affärssystemet.
Allergen spårning -  möjlighet att lägga till begränsningar eller kontroller till en produkt för allergenkontroll.
Integrerat - flera företag, lager, valutor, språk, regler och föreskrifter integrerat i ett och samma system och installation, lokalt eller internationellt.
Mobilt - Inbyggd mobilitet som ger snabb tillgång till information.
Internationellt - konsolidera data och rapportering över hela världen.

Vill du veta mer om Sage X3 för livsmedelsindustrin?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Pär Heed,
telefon  +46-709 166654
e-post par.heed@systemstod.se

Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.