Tidrapportering


Tidrapporera enkelt och direkt på din smartphone, PC eller Mac
Fullständig kontroll på dina projekt och uppdrag
Passar alla typer av tjänsteföretag eller avdelningar med tjänsteinnehåll


Effektiv, enkel tidrapportering

De anställdas tid är ert företags viktigaste tillgång. Därför är optimerad tidsanvändning och enkelhet i att rapportera tid på olika projekt eller uppdrag samt administrera projekt viktigt. Det ska ske med så enkelt som möjligt med minsta möjliga olägenhet för de anställda. Vår lösning för tidrapportering är från start flexibel och anpassningsbar och kan enkelt hanteras och tas med på kontoret, i hemmet eller hos kunden. 

Många företag har svårt att ta betalt för all tid som medarbetarna lägger ner på olika projekt och uppdrag. Med vår webb baserade tidrapportering får ni en effektiv och lättanvänd lösning för tidrapportering. Enkeltheten gör att arbetade timmar verkligen rapporteras som innebär att de kommer med när det är dags att fakturera. Vår lösning för mobil tidrapportering gör det enkelt för både konsulter och projektledare att ta fram statistik och göra uppföljningar på projekt, uppdrag, medarbetare, kunder eller hela företagets debiteringsgrad.


För tjänsteföretag och företag med tjänsteinnehåll

Vår lösning för tidrapportering kan anpassas till just er verksamhet och behov. Både det vanliga tjänsteföretaget, konsultföretaget eller företaget som tillverkar- säljer varor men har ett viktigt tjänsteinnehåll i sin verksamhet som till exempel utvecklingsavdelning, installationstjänster eller eftermarknadsfunktioner som service.

Skapar underlag för fakturering och lön

I vår lösning för enkel och effektiv tidrapportering kan ni enkelt kontrollera registrerade tider och utlägg och skapa underlag för både löneadministration, er fakturering och projektredovisning. Allt integrerat från dag 2. 


Kontroll på tid och projekt

Med en lättanvänd webb baserad lösning för tidrapportering är det enkelt att hålla reda på timmar och utlägg, kostnader som ska faktureras. Användaren matar enkelt in all tid, både fakturerbar och intern tid samt de utlägg de haft i form av resor, övernattningar eller andra inköp de gjort i projektet. Tidrapporteringen kan ske per kund eller per projekt. 

Tidrapportering Systemstod

Helintegrerat projektsystem

Från dag 1 är lösningen helintegrerad. Det innebär att tidredovisning, projekthantering och ekonomifunktioner är intgrerade i samma lösning. Ni undviker merarbete att söka efter information i flera system och ni tar snabbt och enkelt fram önskad information om er projekt, uppdrag eller kunder. 

Nyckelfunktioner:

 registrering av tid, resor och utlägg direkt på PC, Mac eller smartphone

 rapporter och nyckeltal på alla nivåer (projekt, kunder, medarbetare, avdelningar, uppdrag, projektfaser osv.)

 projektredovisning och ekonomifunktioner med redovisning, kund- och leverantörsreskontra integrerat i samma system

 budgethantering på olika nivåer

 beläggningsgrad på prjekt, uppdrag, konsult/konsulter

 skapa fakturaunderlag från registrerade tider/utlägg och fakturera på papper eller elektroniskt

 beläggningsgrad på prjekt, uppdrag, konsult/konsulter

 behörighetsstyrning för att hantera olika roller exempelvis konsult, projektledare, företagsledning


  Ingela Sundell, Logistic Specialist, Philips Women’s HealthcareAn 

– Det är en fröjd att ha er som leverantör. Resultatet blir alltid som man tänkt sig (eller bättre) + dessutom är ni grymt trevliga = Jättekul att jobba med er!

Läs mer om vår webbplattform >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.