Operativa dashboards 


dashboard lager   

– Ger medarbetare tillgång till information för egna beslut
– Bred, stor spridning av information då alla (många) ser informationen direkt
– Teknik och system är sekundärt! Målet att visa, delge information on-line för egna beslut och aktiviteter är det primära


Operativa dashboards

Vi upplever ett växande intresse från både kunder, potentiella kunder och egna medarbetare kring mer operativa dashboards. Där man helt enkelt flyttar ut informationen på ”golvet”, så att flera medarbetare samtidigt ser informationen i samma dashboard. Verkar inte finnas något bra namn på företeelsen, så vi har valt att kalla lösningen operativa dashboards.

Operativa dashboards för logistik och lager 

Ett exempel på operativt dashboard för logistik och lager har vi tagit fram för kunden Hansen Racing. Företaget är Sveriges äldsta och största företag specialiserat på import och försäljning av reservdelar till USA-bilar, truck, vans, och marinmotorer.

På deras lager finns en stor TV skärm. På denna TV-skärm visas både in- och utleveransinformation från Jeeves affärssystem. Kring utleveransinformation visas till exempel antal plock per fraktsätt, transportör, hur många kunderorder som är kvar att plocka samt hur många som plockas just nu och hur många klara.

Den lagermedarbetare som är klar med en uppgift kan direkt på denna dashboard se att det finns inleveranser att ta hand om eller att det för ett visst fraksätt finns kunderorders att plocka – jag hjälper till där!

Det behövs ingen ”order” till medarbetarna utan de ser när de är klara med en uppgift vad som står på tur att hjälpa till med. Man låter helt enkelt personalen själv avgöra var de gör störst nytta för tillfället.

dashboard order

Operativa dashboards för support & helpdesk

Även hanteringen av kundsupportärenden kan effektiviseras på liknande sätt. Centralt i kontorslandskapet placeras en stor TV där inkomna supportärenden visas. Ett exempel är vår egen kundsupport på Aktiebolaget Systemstöd. Någon anställd har alltid supportansvaret varje arbetsdag. Men om någon konsultkollega blir klar med en uppgift tidigare än beräknat eller för tillfället har mindre att göra eller känner direkt till en lösning på ett supportärende. Då kan medarbetaren ta något av de supportärenden som kommit in och som visas på TV-skärmen. Ingen ”supportchef” som delegerar supportärenden utan medarbetarna avgör själva var de gör störst nytta för tillfället.

Dashboard support

Operativa dashboards för företagsinformation

Ett annat eget exempel på operativ dashboards är information om företagsinformation som till exempel fakturering, beläggningsgrad, orderingång. Denna information kan visas som realtidsinformation för alla anställda i tillexempel Google Charts med några grafer när de loggar in i Jeeves affärssystem och på företagets intranät. Det innebär att alla anställda, alltid har tillgång till realtidsinformation och status inom dessa områden. Internmöten kan då fokusera på mer kvalificerade uppgifter, än att följa upp saker som redan hänt som företaget inte kan påverka, bara förändra framåt i tiden. 

dashboard belaggning

Fördelar med operativa dashboards

De kunder som börjat med operativa dashboards ser flera fördelar med operativa dashboards och det i många verksamheter. 

– Realtidsinformation i affärssystemet eller andra system visas on-line, vilket innebär ett direkt underlag för egna beslut och egna initiativ.

– Stor och bred spridning av information. Ger en bred insikt då många (alla) ser informationen direkt.

– Skapar intressanta gruppdynamiska fenomen. Inte bara chefen ser dashboards och information utan även alla medarbetare som berörs. Chefen inser och ser hur mycket som produceras, plockas, behöver lösas och medarbetarna tar egna beslut vad som ska göras och prioriterar själva, utifrån den informations de ser.

– Teknik och system är sekundärt! Målet att visa, delge information on-line för egna beslut och aktiviteter är det primära.


Veta mer om operativa dashboards?

Kontakta oss här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.