Operativa dashboards 


dashboard lager   

– Ger medarbetare tillgång till information för egna beslut
– Bred, stor spridning av information då alla (många) ser informationen direkt
– Teknik och system är sekundärt! Målet att visa, delge information on-line för egna beslut och aktiviteter är det primära


Operativa dashboards

Vi upplever ett växande intresse från både kunder, potentiella kunder och egna medarbetare kring mer operativa dashboards. Där man helt enkelt flyttar ut informationen på ”golvet”, så att flera medarbetare samtidigt ser informationen i samma dashboard. Verkar inte finnas något bra namn på företeelsen, så vi har valt att kalla lösningen operativa dashboards.

Operativa dashboards för logistik och lager 

Ett exempel på operativt dashboard för logistik och lager har vi tagit fram för kunden Hansen Racing. Företaget är Sveriges äldsta och största företag specialiserat på import och försäljning av bland annat tillbehör och reservdelar till USA-bilar, trucks, vans och marinmotorer.

På deras lager finns en stor TV skärm. På denna TV-skärm visas både in- och utleveransinformation från Jeeves ERP affärssystem.
Kring utleveransinformation visas till exempel:

– antal plock per fraktsätt
– transportör
– hur många kunderorder som är kvar att plocka
– hur många kunderorder som plockas just nu
– hur många kundorder som är klara.

Den lagermedarbetare som är klar med en uppgift kan direkt på denna bildskärm (dashboard) se att det finns inleveranser att ta hand om eller att det för ett visst fraksätt finns kunderorders att plocka – jag hjälper till där!

Det behövs ingen ”order” till medarbetarna utan de ser när de är klara med en uppgift vad som står på tur att hjälpa till med. Man låter helt enkelt personalen själv avgöra var de gör störst nytta för tillfället.

dashboard order

Operativa dashboards för support och helpdesk

Även hantering av kundsuppor kan effektiviseras på liknande sätt. Centralt i kontorslandskapet placeras en stor TV eller bildskärm där inkomna supportärenden visas. Ett exempel är vår egen kundsupport på Systemstöd. Någon anställd har alltid supportansvaret varje arbetsdag.

Men om någon medarbetare:
– blir klar med en uppgift tidigare än beräknat
– fär tillfället har mindre att göra
– känner till en lösning på ett supportärende

Då kan denna ta något av de supportärenden som kommit in och som visas på TV-skärmen. Ingen ”supportchef” som delegerar supportärenden utan medarbetarna avgör själva var de gör störst nytta för tillfället.

Dashboard support

Operativa dashboards för företagsinformation

Ett annat eget exempel på operativ dashboards är företagsinformation som till exempel fakturering, beläggningsgrad, orderingång. Denna information kan visas som realtidsinformation för alla anställda i till exempel Google Charts med några grafer när de loggar in i Jeeves affärssystem och på företagets intranät.

Det innebär att alla anställda, alltid har tillgång till realtidsinformation och status inom dessa områden. Internmöten kan då fokusera på mer kvalificerade uppgifter, än att följa upp saker som redan hänt som företaget inte kan påverka, bara förändra framåt i tiden. 

dashboard belaggning

Fördelar med operativa dashboards

De kunder som börjat med operativa dashboards ser stora färdelar och det i många verksamheter. 

– Realtidsinformation i Jeeves ERP eller andra system visas on-line, vilket är ett underlag för egna beslut och initiativ.
– Stor och bred spridning av information. Ger en bred insikt då många (alla) ser information direkt.
– Skapar intressanta gruppdynamiska fenomen då inte bara chefen ser viktig information, utan även alla medarbetare. Chefen ser hur mycket som produceras, plockas, behöver lösas osv. och medarbetarna kan ta egna beslut vad som ska göras och prioriterar själva. Allt utifrån den information de ser.

– Teknik och system är sekundärt! Målet att visa, delge information on-line för egna beslut och aktiviteter är det primära.


Veta mer om operativa dashboards?

Kontakta oss härDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.