Affärssystem bygg och järnhandel


– Funktionsrik, integrerad, effektiv branschlösning för bygghandel och järnhandel
– Hanterar bygg- och järnhandelns krav på affärsstöd, flexibilitet och integrationer
– Snabb implementation för den lilla bygghandeln till den stora kedjan


Branschlösning för bygg och järnhandel

Alla bygg och järnhandelsföretag är unika och har olika behov av affärssystems lösningar som passar just dem, men det finns också mycket som är gemensamt. Därför har Systemstöd tillsammans med andra "best of breed"-system skapat en totalintegrerad branschlösning för tryggt och effektivt införande inom bygg- och järnhandelsföretag. 

Lösningen baseras på ett standarsierat affärssystem och andra standardprodukter vilket ger stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Dessa system är väl beprövade under många år och omtyckta av många andra kunder inom bygghandel och järnhandel. Den omfattande erfarenhet vi har kring både lösningar och färdiga integrationer, gör att vi kan implementera en totallösning på mycket kort tid anpassad för just er bygg- och järnhandelsverksamhet.

Utmaningar för bygghandel

Bygghandelns utmaningar består till stor del av nödvändigheten av att kunna hantera stora volymer artiklar och kundavtal. En given bygghandlare förväntas kunna erbjuda en given kund uppemot en miljon olika artiklar från ett stort antal olika leverantörer, marginalberäknade, prissatta och klara.

Hanteringen av artiklar innebär inte enbart prissättning av dem utan också möjligheten av att tillgodogöra sig den intelligens som branschråd och andra kontinuerligt arbetar med att får fram, nu som senast med WILMA 2.

I korthet innebär det att i affärssystemet kunna ta emot och omsätta intelligensen i artikelfiler från leverantörer och på det sättet kunna hantera den stora volymen artiklar i kombination med många kundavtal och rabattbrev.

Kännetecken branschlösning för bygg och järnhandel

Vår systemslösning och branschanpassning för bygg- och järnhandel vänder sig till bygg- och järnhandelsföretag som har behov av att integrera det administrativa stödet för en eller flera av följande funktioner i företaget:
– Stora volymer av artiklar
– Många kundavtal och komplexa prisberäkningar
– Stora ordervolymer
– Kassasystem och kontanthantering med konsumentkunder
– Orderunika beställningar och förskottshantering
– Utkörning av gods
– Handdatorstöd för logistik och försäljning
– EDI med leverantörer, kunder och branschorganisationer

Vilka utmaningar löser vår branschlösning

Vår branschlösning är avsedd för såväl den enskilda handlaren som har behov av branschfunktionaliteten och som vill ansluta sig till WILMA som för den större handlaren eller bygghandelskedjan som vill ha möjligheten att kunna diversifiera sig och förändra villkoren för affärsverksamheten med bibehållen kontroll över de administrativa flödena.
– Automatikska optimerade lagerpåfyllnadsförslag
– Integrerad lagerredovisning (lagervärde)
– Avbrottsfri kassa
– Alltid rätt pris/lägst pris gäller 
– Marginalförbättring genom hanterbarhet avseende prissättning
– Elektronisk attest och fakturaavprickning avseende leverantörsfakturor
– Integration med PRI-handel
– Hantering av WILMA (certifierad för WILMA)
– Filtrering av order före fakturering minimerar felfakturering

Nyckelfunktioner för effektiv bygg och järnhandel

Bygghandelslösningen stödjer bygghandlarens samtliga processer med bygghandelsspecifik funktionalitet och mer därtill. Lösningen ger dessutom handlaren utrymme att både växa och förändra verksamheten efter behov, från tid till annan. Lösningen är enkel att anpassa vid behov och ger handlaren möjlighet att ta tillvara erfarenheter och funktionalitet från andra typ av handelsverksamheter som även kan komma även bygghandlare till gagn. Lösningen är byggd med bred standardfunktionalitet och paketerade anpassningar för bygghandeln. Lösningen innehåller bl a följande bygghadelsspecifik funktionalitet:
– Prissättning per kund samt littra
– Kampanjprissättning som tag 3 betala för 2
– Kombinationserbjudanden t.ex. trall och skruvdragare
– Tidsbundna rabatter som "tupp och uggla"
– Stafflade priser
– Prissättning per alternativ enhet, dvs skillnad på att köpa 40 säckar vs en pall som består av 40 säckar.
– Hantering FINFO och WILMA – filer
– Filtreringar vid inläsning av artiklar Sökord på artikel
– Stöttning/leverantörskampanjer

– Etiketthantering. Stora, små. Lokalt, distribuerat. Utskrift i förtid.
– Snabbupplägg nya littra vid orderregistrering
– Automatisk email och/eller SMS till slutkund då skaffvaror inkommit till lagret
– Automatisk kreditkontroll vid nyupplägg av kunder via Business Check
– Avrundning uppåt till försäljningsenhet vid användande av alternativa enheter vid order
– Slaskartiklar enligt BK04 för rätt statistik med bibehållen skaffartikelinformation
– Förkontering av kundfakturor till riksbyggarna
– Länkar till produktdatablad, säkerhetsdatablad
– Effektiv och enkel restorderhantering
– Automatisk rutin för frakter, hanterar högbil mm
– Automatisk rutin för längdtillägg med särkontering av tillkommande avgifter 
– Automatisk rutin för övriga tillägg såsom pallar, kapningsavgift, särskilda plock, emballage etc.
– Planeringsrutin för rutter avseende transportplanering

– Hantering av PAF- agera utlämningsställe för t.ex. Alcro
– Sökning med streckkoder
– Dölj/Visa artiklar som utgått
– Automatisk fax, email av beställningar, ordererkännanden etc
– Prisfråga för kund/littra/alternativ enhet etc
– Hela skaffsortimentet tillgängligt och prissatt. Klart för order
– Kontroll på alla kundunika order (skaffvaror) i systemet, även historik
– Handatorer för inleverans, utleverans, inventering och virkesmätning som kan betalas i kassan eller bli order samt lagerpåfyllnad, dvs. gå runt i butiken och titta vad som saknas (skjuta spjut)
– Automatiska beställningsförslag som tar hänsyn till kundorder, vad andra beställt, vad andra fyllt på med handdator etc.
– Hantering av säsongsvariationer, jmf gräsklippare vs snöskyfflar vid beräkning av förslag.
– EDI-skicka elektroniska beställningar till Bygg-Trygg, fakturor, order och orderbekräftelser till riksbyggarna etc
– Automatiska mail till berörda säljare när nya EDI-order kommit in
– Kortkommandon för att hitta vanliga artiklar vid orderregistrering
– Prissättning utifrån TG i procent för skaffvaror
– Automatisk fakturering på klocka, faktureringsintervaller, typ varje vecka, var 14:e dag, varje månad etc.
– Samlingsfakturering/littra etc
– Väl utarbetat system för förskottsfakturor kopplat till skaffvaror.  Kan sättas upp så att varor beställs först när förskottsfakturan är betald. Betalning kan ske via kassa eller webb etc.

– Rutiner för att flytta varor mellan olika varuhus, fylla på från ett centrallager.
– Kontroller på eventuella dubbletter av EAN
– Fullt integrerad ekonomi/redovisning
– Webbaserad elektronisk attest av leverantörsfakturor som även hanterar EDI-fakturor från Bygg-Trygg
– Speciellt program för granskning av order innan fakturering med ett filter som gör att endast avvikande order behöver granskas.
– Offer med koppling till littra som kan ärvas till order, samma prissättning som för order.
– Bonushantering möjliggör kontroll av upparbetad bonus hos respektive kund. Full hantering för många varianter, dold bonus, beloppsgränser, procentuella gränser etc
– Pagero- e-faktura till kunder
– Påskrivna följesedlar scannas och kopplas till rätt order
– Dokumenthantering som gör att det går att koppla mail till en order/beställning, en bild till en reklamation etc.
– Kundnummerbyte på färdig order trots att leverans påbörjats.
– Artiklar kan automatisk sättas som utgångna då de inte har saldo samt inte sålts på x antal dagar.
– Integration mot olika kassasystem som till exempel Extenda eller Cash IT kassasystem
– Samtliga integrationer hanterar all prissättning som hanteras i affärssystemet.
– Presentkortshantering i kassan


 Ole Gustafsson, CEO, Bygg-Ole Servicecenter AB

– Effektivitetsökningen betalade på mindre än två år hela investeringen i nytt affärssystem från Systemstöd. Nu är effekthemtagningen kontinuerlig och kostnaden liten.

Läs mer hur Bygg-Ole använder vår branschlösning för bygg- och järnhandel 

Läs mer hur Ekesiöö använder affärssystem från Systemstöd >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.