Logistik

Här läser du mer om affärssystem och olika logistiklösningar vi levererar, utvecklar och förvaltar. Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Här mer om våra produkter för effektiv logistik.


Sage 

Sage X3

Affärssystemet Sage X3 hanterar din logistik snabbare och mer effektivt, från inköp till lager, försäljning och ekonomi och ger bättre insikt i kostnader och marginaler. Resultaten för ditt företag är ökade intäkter, strömlinjeformade försäljning, förbättrad lagernoggrannhet och bättre affärer och prognostisering.

Läs mer

 

Jeeves ERP

Sedan 16 januari, 2016 är vi inte längre Jeeves Partner och återförsäljare av programvaran Jeeves ERP. Jeeves programvara, nya Jeeves användare etc. beställs därmed direkt från Jeeves Information Systems AB. Vi fortsätter dock att leverera högkvalitativa konsulttjänster kring Jeeves ERP i nära relation med våra kunder. I Jeeves har du överblick och kontroll av hela leveranskedjan, från inköp, lager till försäljning, produktion, service och ekonomi. Med lagerspårning, påfyllning och effektiva lagerhanteringsfunktioner kontrollerar du processer och fattar beslut som maximerar er lönsamhet.

Läs mer

Promosoft 

Promosoft lagerstyrning

Vi har på Systemstöd ett djupt samarbete med PromoSoft och deras produkt SOLO för effektiv och vetenskaplig lagerstyrning. Detta i syfte att erbjuda en mycket kraftfull lösning för lagerstyrning och lageroptimering integrerat med olika affärssystem som Jeeves ERP och Sage X3.

Läs mer

handdatorer 

Handdatorlösningar

Vi erbjuder handdatorlösningar för "alla typer av lager" helt integrerad med affärssystemen Jeeves ERP. Exempel på transaktioner som ISE Lager, via en handdator hanterar; Inleverans, Utleverans, Packning, Lagerflytt, Inventering, Materialhantering i produktion

Läs mer

Weland lagerhissar 

Weland lagerhissar

Weland Lagersystem tillverkar bland annat lagerautomater som vi integrerat med affärsystem som Jeeves ERP och Sage x3 genom ISE Compact Control. Lagerautomaten opererar i realtid från ert affärssystem och från olika typer av handdatorlösningar via ISE Lager.

Läs mer

Unifaun 

Unifaun Transport- administration

Över 50 000 företag använder Unifauns online lösningar dagligen för effektiv transportadministration. Med ett flöde på över 300 000 sändningar per dygn är Unifaun en av de viktigaste relationerna transportörer och transportköpare har.

Läs mer


ISE Compact Control

Med ISE Compact Control har du möjlighet att från Jeeves ERP styra dina lagerhissar. Idag finns det stöd för två fabrikat av lagerhissar: Compact Lift lagerautomat och Pro Lager. 

Läs mer

ISE Lager 

ISE Lager

ISE Lager innefattar en mängd funktioner såsom batchhantering, serienummerhantering vid ut- och inleverans, prioriterat utplock, kontroller att rätt artiklar hanteras på rätt sätt, dirigering för att optimera utplock mm.

Läs mer

ISE Frakt 

ISE Frakt

ISE Frakt automatiserar och förenklar hanteringen vid utskrift av olika typer av fraktsedlar och adresslappar. En effektivare och mer strömlinjeformad utleveranshantering som spar både tid, ökar precision och minskar felfrekvensen. 

Läs mer

ISE Mobile Order 

ISE Mobile Order

ISE Mobile Order är en offline lösning som innehåller funktioner som kundinformation, artikelinformation och orderläggning. Säljarna lägger order offline, när säljaren är klar synkas ordrarna direkt in i ordermodulerna i Jeeves affärssystem.

Läs mer

ISE Mail 

ISE Mail

Med ISE Mail så skapar du och mailar iväg dina offerter, ordererkännanden, beställningar etc från Jeeves eller Sage X3. Dokumentet läggs som en bilaga i mailet. Mailadressen hämtas med automatik från kontaktperson hos mottagande företaget.

Läs merDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.