Produktion

Boka demo

Tillverkande företag möter många utmaningar i form av ökad global konkurrens, miljö- och lagpåtryckningar, snabba förändringar inom teknik och fluktuerande ekonomiska marknader. Alla dessa utmaningar är svåra att hantera i ett föråldrat och oflexibelt affärssystem.

Alla tillverkande företag som förändras och expanderar behöver ett affärsstöd som kan automatiseras och strömlinjeformas för att kunna konkurrera i en allt mer komplex värld.
Här introduktion till Sage X3 ERP affärssystem för tillverkande företag.

Sage X3 för tillverkning

Sage X3 är ett affärssystem stöder planering, schemaläggning, produktion och uppföljning för både process- och diskret tillverkning. Ett modernt, internationellt och flexibelt affärssystem som kan anpassas till unika eller blandade tillverkningssätt.

Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Produktionsledning, kapacitetsplanering och huvudplanering
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Spårbarhet framåt/bakåt på batch, sub-batch och serienummer
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Strukturhantering med revisioner och gilitghetsdatum
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Multipla tillverkningssätt
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Produktkonfiguration, tillval och varianter
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Material, formler och recept och hantering av man- och maskintid
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Framåt- bakåtplanering
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Påfyllning, förflyttning mellan enheter och resurser
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Flexibla kostnadsberäknings- och prissättningsmetoder
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Kvalitetskontroll och analys
Systemstöd: din leverantör av moderna affärssystem för företag inom distribution, tillverkning och projektverksamhet Versionshantering och övervakning av förändringar

Läs mer om funktioner i Sage X3 för tillverkning här

Ladda ner din egen checklista för utvärdering av nytt affärssystem (ERP) här
Läs Sage X3 Capabilities Guide och upptäck alla funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem (ERP)
Har du en frågas om Sage X3 affärssystem (ERP) ställ den här eller kontakta Fredrik direkt

Vill du veta mer om affärssystem för produktion?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Fredrik Jansson - Systemstöd
Fredrik Jansson,
telefon  +46-706 076517
e-post fredrik.jansson@systemstod.se

"Vi behövde ett affärssystem som supporterade och klarade av hela vårt spektrum av affärsprocesser: från tillverkning, service, installation, FoU och kundservice.
Jag tror att utan Sage X3 skulle vår internationella resa ta mycket längre tid."


Behrang Gilanpour, CTO Mellifiq

Affärssystem för tillverkande företag – Sage X3

Sage X3 för tillverkande företag använder både realtidsdata och historisk data för att:
 Spåra lagernivåer och kostnader
 Optimera produktmixen
 Minska avfall
Förkorta produktutvecklingscyklerna

Se videos om Sage X3 för tillverkande företag här


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.