Produktion

Boka demo

Tillverkande företag möter utmaningar i form av ökad global konkurrens, miljö- och lagpåtryckningar, snabba förändringar inom teknik och fluktuerande ekonomiska marknader. Även de bästa svaren på dessa utmaningar kan hållas tillbaka av ett föråldrat och oflexibelt affärssystem.

Tillverkande företag som växer och förändras behöver ett affärsstöd som kan automatiseras och strömlinjeformas, för att kunna konkurrera i en allt mer komplex värld.

Sage X3 för tillverkning

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla tillverkningsprocesser med ett komplett affärssystem.

Sage X3 affärssystem stöder planering, schemaläggning, produktion och uppföljning för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 är flexibelt för att anpassas sig till unika eller blandade tillverkningssätt.

–  Produktionsledning
–  Automatiserad  kapacitetsplanering
–  Spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
–  Flexibel produktionsstyrning och planering
–  Strukturhantering med revisioner och gilitghetsdatum
–  Multipla tillverkningssätt
–  Produktkonfiguration, tillval och varianter
–  Listor för material, formler och recept
–  Hantering av man- och maskintid
–  Framåt- bakåtplanering
–  Påfyllning, förflyttning mellan enheter och resurser
–  Redovisning av produktionskostnader
–  Flexibla kostnadsberäknings och prissättningsmetoder
–  Godkännande och frisläppning av tillverkningsorder
–  Kvalitetskontroll och analys
–  Huvudplanering 
–  Versionshantering och övervakning av förändringar

Vill du veta mer om affärssystem för produktion?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Fredrik Jansson - Systemstöd
Fredrik Jansson,
telefon  +46-706 076517
e-post fredrik.jansson@systemstod.se

"Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla"


Henrik Warlund, CFO, CIDAN Machinery

Effektiv tillverkning med Sage X3

Sage X3 för tillverkande företag använder både realtids- och historiska data för att:
– Spåra lagernivåer och kostnader
– Optimera produktmixen
– Minska avfall
– Förkorta produktutvecklingscyklerna

Produktionsfunktionerna i Sage X3 är helt integrerad med övriga moduler och funktioner i affärssystemet som CRM, försäljning, inköp, anläggningar och redovisning för enkel inlärning och dynamiskt uppdaterad information i hela systemet. 

Se videos om Sage X3 för tillverkande företag här >>


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.