Produktion


–  Diskret tillverkning, processtillverkning eller en kombination av båda?

– Öka kundnöjdheten genom att snabbt svara på frågor och önskemål med korrekt produktkalkylering och prissättning. 

– Optimera dina processer genom realtidskontroll av arbetet i tillverkningsflödet och djupare insikter i dina produktionskostnader.

– Säkerställ att produkterna uppfyller eller överträffar de höga krav dina kunder har på produkt, leverans och eftermarknad. 

– Hantera kundvård, garanti och serviceorder som en del av dina kärnprocesser och förbättra spårbarheten.

– Tillverkningen sker i större utsträckning via dotterbolag som sedan försörjer marknaden via ett nät av systerbolag/säljbolag eller partners


Branschutmaningar

Tillverkande företag möter bekanta utmaningar: ökad global konkurrens, miljö- och lagpåtryckningar, snabba förändringar inom teknik och fluktuerande ekonomiska marknader. Även om ekonomierna i USA och Europa sakta växer så är det en dramatisk tillväxt, speciellt i Asien, men även i Latinamerika och Afrika. Tillverkare måste snabbt anpassa sig till dessa ekonomier på frammarsch och även till motsvarande marknadsdynamiker som de tar in i sina leveranskedjor och försäljningskanaler. Tillverkande och producerande företag måste inte bara ta itu med dessa utmaningar rakt på, utan måste också lista ut hur de ska göra detta och samtidigt behålla de värdefulla och högt utbildade anställda som är centrala för att ta fram nya och innovativa produkter och tjänster på marknaden.

Även de bästa svaren på branschutmaningar kan hållas tillbaka av stela ERP-lösningar. Att synkronisera flera företag och platser på flera geografiska platser för att anpassa processarbetsflödet är antingen dyrt eller omöjligt med de flesta ERP-programvarorna. Tillverkare som växer och förändras behöver ett ERP-system som låter dem automatisera och strömlinjeforma sitt unika sätt att konkurrera i en allt mer komplex värld. De behöver ett ERP-system som har byggts från grunden och upp utifrån tanken att alla företag är olika och hela tiden förändras.

Kraftfulla funktioner för tillverkning i Sage X3

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla dina tillverkningsprocesser med ett komplett system. Sage X3 stöder planering, schemaläggning och produktionskontrollaktiviteter för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 är också tillräckligt flexibelt för att anpassas sig till unika eller blandade tillverkningssätt.
–  Produktionsledning av arbetsorder, kundorder och inventering
–  Automatiserad  kapacitetsplanering
–  Omfattande spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
–  Flexibelt produktionsstyrning och planering
–  Strukturhantering med revisioner och gilitghetsdatum
–  Produktkonfigurator, optioner och varianter
–  Flexibla kostnadsberäknings och prissättningsmetoder

Läs mer om Sage X3 >

Nyckelfunktioner i Jeeves ERP

Ger stöd för alla produktionsprocesser i ett företag och är integrerat med Jeeves övriga delar. Det förbättrar visibiliteten och produktiviteten samtidigt som ni får en översikt över alla flöden i företaget. Systemet är utformat för att effektivt och flexibelt hantera allt från tillverkning mot order eller lager, montering och legotillverkning till närvarorapportering, nettobehovsplanering eller avancerad planering. Jeeves vänder sig till produktionsinriktade företag med höga krav på IT-stödet i sin verksamhet.
– Produktdata, dokument och revisioner
– Dynamiskt tillgängligt-att-lova (Dynamiskt ATP)
– Unika ordrar och kostnader
– Produktkonfigurering
– Spårbarhet
– MRP och ändlig belastning
– Grafisk planering och schemaläggning
– Rapportering från verkstadsgolvet
– Tid och närvaro
– Laboratorieinspektion
– Varianthantering
– Huvuddatahantering
– Eftermarknadsstöd
– Projekt och tidsregistrering

Läs mer om Jeeves ERP >


 

– Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla, Henrik Warlund, CFO, CIDAN Machinery.

Läs mer om CIDAN Machinery >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.