Periodavstämning
med Adra Balancer

Boka demo

Arbetar du på en ekonomiavdelning känner du säkert till utmaningen att göra periodavstämningar under tidspress. Oavsett om ni arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering så är överblick och kontrollav central betydelse. Ni måste hela tiden ha dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och arbetsuppgift i avstämningsarbetet.

Det är här Adra Balancer kommer in och hjälper dig att trimma och digitalisera ekonomiarbetet när bokföringen ska stängas.

Stämmer ditt företag av många balanskonton inför varje månadsavstämning?

Full kontroll över månadsavstämningen

Adra Balancer ger er fullständig kontroll och översikt från import och avstämningsförberedelse, till slutligt godkännande och granskning. Alla information överförs till ett säkert digitalt arkiv, vilket innebär att ni inte behöver några arkivpärmar och kopior på information.

Vad är Adra, vem är det till för, vad löser Adra vilket värde ger det användaren?
Vad är Adra, vem är det till för, vilket värde ger det användaren? Läs mer här

Under processen har ni överblick i realtid och tillgång till alla detaljer, oavsett om just din uppgift är att förbereda, godkänna eller granska som Controller, Risk Manager, internrevisor, externrevisor eller ekonomichef.

Vill du veta mer om periodavstämning med Adra Balancer?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Pär Heed - Systemstöd
Pär Heed,
telefon  +46-709 166654
e-post par.heed@systemstod.se

"Med 25 års erfarenhet från olika företags ekonomiavdelningar och avstämningsarbete i synnerhet, såg jag direkt effektiviseringsmöjligheterna med Adra Balancer. Jag tror tyvärr att många ekonomiavdelningar arbetar med avstämningar på samma traditionella sätt sedan lång tid tillbaka. Med Adra Balancer får man både ett roligare, modernare, effektivare och mer miljövänligt arbetssätt med företagets avstämningsarbete."

Lisa Balkhag, redovisningsansvarig, Max Matthiessen

Läs mer om Adra Balancer hos Max Matthiessen här >

Ökad produktivitet

Med Adra Balancer är avstämningsriktlinjer och procedurer för varje avstämningstyp och konto är tillgängligt, oberoende av medarbetarnas geografiska placering, vilket innebär att varje enskild person känner till när och hur deras arbete ska utföras.

Därmed elimineras arbetsuppgifter som lätt leder till fel, så att medarbetarna istället kan koncentrera sig på avstämning och godkännande. Utöver den frigjorda arbetstiden hjälper automatiseringen av denna nyckelprocess till att sänka utskriftskostnaderna betydligt.

Överblick i realtid

Adra Balancer ger dig hela tiden direkt insyn i status för avstämningen, hur den förbereds och fortlöper. Detta omfattar de olika rollerna för förberedande, godkännande och granskning samt även riktlinjer och process för avstämning.

Snabbare stängning, färre risker

Genom att stängningsprocessen i slutet av månaden trimmas och digitaliseras kan Adra Balancer hjälpa till att förkorta hela processen med flera dagar. Samtidigt undviks det vanliga kompromissandet mellan snabbhet och noggrannhet genom att efterlevnadskontrollen förenklas och de höga kraven på styrning av stängningsprocessen uppfylls.

Enklare efterlevnadskontroll

Adra Balancer förenklar kontrollen av att lagar och regler efterlevs genom de avstämningsriktlinjer, konkreta procedurer samt fördefinierade aktiviteter mot vilka avstämningarna ständigt kvalitetssäkras och godkänns.

Detta sker ständigt fram till de slutliga utgående balanserna. Programmet ger möjlighet till omedelbar spårning och skapar spårbarhet samt revisionshistorik. Detta är digitalt tillgängligt även för intern- eller externrevision.

Adra Balancer


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.