Adra BALANCER


– Trimmar och digitaliserar din bokslutsprocess
– Full kontroll från import, avstämningsförberedelse till slutligt godkännande och granskning
– Överblick i realtid av bokslutsprocessen


Snabbare, säkarare bokslutsprocess

Stämmer ditt företag av hundratals, kanske tusentals balanskonton inför varje månadsavstämning? 
Då känner du också till utmaningen att göra avstämningar under tidspress. Oavsett om du arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering så är det av central betydelse att bibehålla kontroll och överblick. Du behöver hela tiden ha all dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och varje arbetsuppgift.

Det är här BALANCER kommer in och hjälper dig att trimma och digitalisera ekonomiarbetet när bokföringen ska stängas varje månad. BALANCER är en programvara som löser alla ekonomers utmaningar och behov för finansiell månadsavstämning.

Adra och Systemstöd har ett samarbete kring BALANCER för företag som använder Jeeves affärssystem och Sage X3 

Full kontroll över månadsavstämningen

BALANCER ger full kontroll, från import och avstämningsförberedelse till slutligt godkännande och granskning. Alla information överförs till ett säkert digitalt arkiv – därmed behövs inga arkivpärmar och fotostatkopior. Under hela processen har du både överblick i realtid och tillgång till alla detaljer, oavsett om din uppgift är att förbereda, godkänna eller granska (som Controller, Risk Manager, Compliance Manager, internrevisor eller externrevisor) eller som ekonomichef.

adra balancer

Ökad produktivitet

Avstämningsriktlinjer och procedurer för varje avstämningstyp och konto är tillgängligt– oberoende av medarbetarnas geografiska placering – så att varje enskild person känner till när och hur deras arbete ska utföras. Därmed elimineras arbetsuppgifter som lätt leder till fel, så att medarbetarna istället kan koncentrera sig på avstämning och godkännande. Utöver den frigjorda arbetstiden hjälper automatiseringen av denna nyckelprocess också till att sänka utskriftskostnaderna betydligt.

Överblick i realtid

BALANCER ger dig hela tiden direkt insyn i status för avstämningen, hur den förbereds och fortlöper. Detta omfattar de olika rollerna för förberedande, godkännande och granskning, samt även riktlinjer och process för avstämning.

Snabbare stängning med färre risker

Genom att stängningsprocessen i slutet av månaden trimmas och digitaliseras kan BALANCER hjälpa till att förkorta hela processen med flera dagar. Samtidigt undviks det vanliga kompromissandet mellan snabbhet och noggrannhet genom att efterlevnadskontrollen förenklas och de höga kraven på styrning av stängningsprocessen uppfylls.

Förenklad efterlenadskontroll

BALANCER förenklar kontrollen av att lagar och regler efterlevs genom de avstämningsriktlinjer, konkreta procedurer samt fördefinierade aktiviteter, mot vilka avstämningarna ständigt kvalitetssäkras och godkänns. Detta sker ständigt, fram till de slutliga utgående balanserna. Programmet ger möjlighet till omedelbar spårning och skapar spårbarhet samt revisionshistorik. Detta är digitalt tillgängligt, även för intern- eller externrevision

Se produktvideo Adra BALANCER


 

Lisa Balkhag, redovisningsansvarig, Max Matthiessen

– Med 25 års erfarenhet från olika företags ekonomiavdelningar och avstämningsarbete i synnerhet, såg jag direkt effektiviseringsmöjligheterna med BALANCER. Jag tror tyvärr att många ekonomiavdelningar arbetar med avstämningar på samma traditionella sätt sedan lång tid tillbaka. Med BALANCER får man både ett roligare, modernare, effektivare och mer miljövänligt arbetssätt med företagets avstämningsarbete – Lisa Balkhag, Redovisningsansvarig Max Matthiessen

Mer om Adra programvaror för effektivt ekonomiarbete >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.