OneStop Reporting – beslutstöd integrerat med Visma.net

 

Med OneStop Reporting får du rapporter, budgetar och analyser som maximerar insikten i er verksamhet. Allt integrerat med Visma.net!

OneStop Reporting ger dig ett avancerat beslutsstöd (Business Intelligence). Ett verktyg som bland ger möjlighet att skapa egna rapporter och dashboards, använda drilldown-funktionalitet samt kombinera information från andra system i din analys. OneStop Reporting tar över där affärssystemet stoppar.

BxSoftware handdator och lagersystem integrerat med Visma.net från Systemstöd

OneStop Reporting – avancerat beslutstöd med Visma.net


Rapporter i OneStop Reporting 

Rapporteringsportalen och budgetformulär levereras med en uppsättning standardrapporter och standardrapportpaket med anslutning till modulerna i affärsystemet. 

Skapa egna rapporter i OneStop Reporting 

Du skräddarsyr rapporter enkelt efter efter dina önskemål i OneStop Reporting. Rapporter designas med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör det enkelt att utforma även de mest avancerade rapporterna på väldigt kort tid.

Excel baserad

Fri formateringsmöjlighet så att du enkelt bestämmer utformning och utseende på alla dina rapporter och budgetar i OneStop Reporting.

Koncernrapportering i OneStop Reporting 

OneStop Reporting aggregerar transaktioner från flera företag i Visma.net och låter dig utforma de koncernrapporter du behöver. Flera företag kan inkluderas i en och samma rapport och du kan fritt välja layout och innehåll i rapporterna.

Vill du veta mer om OneStop Reporting?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Bengt-Arne Hallberg - Systemstöd
Bengt-Arne Hallberg,
telefon  +46-70 8161412

"OneStop Reporting rapporter säkrar snabb tillgång till information och förbättrad ekonomisk förvaltning."

Kongsberg Satellite Services om OneStop Reporting

Automatisk publicering i OneStop Reporting

I OneStop Reporting kan du publicera rapporter till olika mottagare i olika företag med automatisk delning av rapporter.

Budgetering och prognoser

I OneStop Reporting kan du hantera en flexibel budgetprocess anpassad efter din verksamhet som låter dig budgetera på ett optimalt sätt. Full frihet att utforma budgetprocessen med andra ord. OneStop Reporting Innehåller nio olika budgetmallar med tillhörande resultat- och balansrapporter. Jämför budget och prognos med faktisk data direkt ur Visma.net affärssystem.

Skapa egna budgetmallar i OneStop Reporting

I OneStop Reporting kan du utforma egna budgetmallar baserat på olika kontodimensioner (till exempel projekt, underprojekt, avdelning). Grafisk framställning i kombination med siffror.

Online datainmatning och stödfunktioner

Med stödfunktioner med bland annat fördelningsnycklar, procentberäkningar och historisk information ur VIsma.net affärssystem bidrar till en effektiv budgetprocess.

OneStop Reporting – optimalt beslutsstöd  för Visma.net   

I OneStop Reporting finner du ett lättanvänt och bra rapporterings-, budgeterings- och analysverktyg helt integrerat med Visma.net affärsystem med åtkomst till all data i systemet på ett enkelt sätt.

Demo OneStop Reporting

OneStop Reporting Dashboards


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.