Dokumenthantering

Boka demo

Dokumenthantering

En datainsamlingsplattform som automatiserar skanning,tolkning och arkivering av dokument. Oavsett om till exempel leverantörsfakturan finns på papper eller i elektronisk form extraherar och validerar lösningen dokument enligt fördefinierade regler. Därefter skickas informationen vidare till affärssystem som Jeeves ERP eller Sage X3 för attest och betalning.

Lexmark Systemstod

Automatiserad dokumenthantering

Är din fakturahantering kostsam och tidskrävande? Automatisera! Nu kan du byta försenade betalningar, försvunna fakturor och tidskrävande hantering mot en smidig och automatiserad lösning som förbättrar dina interna processer och relationer med såväl kollegor som leverantörer.

Fördelar

Frigör personal: Minskar enformigt arbete med datainmatning och ökar produktiviteten, genom detta blir det möjligt för personalen att hantera mer strategiskt arbete.

Dra nytta av förskottsbetalning och andra rabatter: Samla in betalningsvillkor för analys och användning.

Stärka relationer med leverantörer: Uppdaterad information ökar betalningar som görs i tid och förbättrar kommunikationen med alla leverantörer.

Skärpt finansiell prognostisering: Snabbare bearbetning och integration med Jeeves ERP och Sage X3 affärssystem ger en mer exakt bild av inköp och möjliggör bättre kassahantering.

Kompletta revisionsspår och synlighet: Säkerställer efterlevnad och kontroll genom att transparent åtkomst till hela fakturaprocessen som leverantörer.

Lexmark Systemstod

Kundexempel med digital faktura och dokumenthantering

Elektronisk fakturahantering

Att hantera fakturor elektroniskt är enkelt och lönsamt för alla. Du förbättrar produktiviteten, effektiviteten och kontrollen över verksamheten. Det enda du förlorar är pappershanteringen. ReadSofts fakturalösning bygger på 20 års erfarenhet och produktutveckling och tillsammans med våra partners erbjuder vi dig marknadens vassaste lösningar. Ta kontrollen över dina fakturor på ett snabbt och enkelt sätt, redan idag.

Viktiga funktioner och fördelar med elektronisk fakturahantering

– Sänkta kostnader och minskad tidsåtgång.
– Kvalitet och kontroll genom hela processen.
– Snabb access och tillgänglighet till fakturainformation som underlättar uppföljning och återsökning.
– Effektiv avvikelsehantering så att du kan fokusera på de fakturor som behöver åtgärdas.
– Alla fakturor i en lösning (PDF, XML och papper).
– Mer än 20 års erfarenhet av fakturahantering inbyggd i lösningen.
– Marknadens största partnernätverk för attestsystem med färdiga integrationer.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.