ISE Lager


– Logistiksystem som med handdatorer och streckkoder registrerar transaktioner på alla typer av lager
– Hanterar via handdatorer leverans, utleverans, lagerflytt, inventering och materialhantering i produktion
– Strömlinjeformat arbetsflöde med få knapptryckningar


Effektiv lagerhantering med ISE Lager och handdatorer

ISE Lager innefattar en mängd funktioner såsom batchhantering, serienummerhantering vid ut- och inleverans, utplock i prioriteringsordning, kontroller att rätt artiklar hanteras i rätt mängd från rätta lagerhyllor, dirigering för att optimera utplock och allt är givetvis helt integrerat med affärssystemet Jeeeves ERP.

Nyheter ISE Lager

Under våren 2016 släpper vi nästa version av ISE Lager (v7.0). Den nya versionen av ISE Lager innehåller sedvanliga förbättringar, men också ett modernare utseende och ett användarinterface med responsiv webdesign och möjlighet till personliga färgscheman. Den största nyheten är dock att kunderna nu kan välja bland fler hårdvaruplattformar till exempel Android. Med modern hårdvara och Android i botten blir de bärbara enheterna mycket snabbare jämfört med de äldre Windows Mobile enheterna. Exempel på bärbar enhet med Android är TC55 Touch Computer som du läser mer om här > 

Fördelar ISE Lager

– Enklare lagerhantering genom ändamålsenligt interface
– Enkel inlärning innebär mindre felhantering
– Enkel distribution av arbetsuppgifter ger möjlighet till levande jobbköer och enkel access 
– Samplock möjligt med ökad kontroll och felhantering
– Effektivitetshöjning i er lagerhantering genom parallell/stafett/zonplock och integration mot andra logistiksystem
– Ökad kvalitet i er lagerfunktion genom rutinbyte vid upptäckt fel
–  Uppdaterar ert affärssystem i realtid och fångar transaktionen när den sker, där den sker

Funktioner i ISE Lager

 Med ISE Lager hanterar ni följande funktioner med handdatorns hjälp i ett effektivt strömlinjeformat arbetsflöde i er lagerhantering:
– Inleverens
– Utleverans
– Packning
– Lagerflytt
– Inventering
– Produktion

Swedol Jeeves

Inleverans i ISE Lager

 Med ISE Lager hanterar ni följande funktioner med handdatorn kring era inleveranser.
– Inleverens kan ske i 1, 2 eller 3 steg genom
  - Gods på kaj (hemma ej säljbar)
  - Ankomstregistrering
  - Inleverans

– Inköpsanmodan
  - Skjuta spjut, butikshyllor

– Identifiering av beställning sker via streckkod på gods via:
  - Artikelnummer, vårt eller leverantörens eller EAN
  - Förpackning, olika koder per förpackningsstorlek
  - Beställningsnummer

– Systemet föreslår hylla/lagerplats utifrån era affärsregler
  - Krav på tom hylla (till exempel batch eller pall)
  - Storlek och form på gods eller förpackning
  - Volymer vad gäller antal eller volym

– Inleverans kan ske med hänsyn till väntande utleveranser, akutbehov ellercrossdocking
– Vid inleverans kan streckkodsregister uppdateras
– Etikettering av inlevererat material kan ske vid inleverans

Utleverans i ISE Lager

 Med ISE Lager hanterar ni följande funktioner med handdatorn kring era utleveranser.
– Utleverans med stöd för prioriterad plocklista och optimerad rutt. Signaler för tung vikt, farligt gods och skrymmande gods. Streckkodskontroll avseende til exempel artikel, antal eller hylla samt utskrift av etiketter vid lösviktsplock. Andra funktioner vid utleverans i ISE Lager är:
– Direktuttag
– Samplock och leverans
– Restorder
– Plock- och buffertzon
– Orderavslut
– Stafettplock

ISE Frakt används för för utskrift av kollietiketter och SIS fraktsedel från handdatorn.

Packning i ISE Lager

 Med ISE Lager hanterar ni följande funktioner med handdatorn kring er packning.
– Skapa och packa kolli
– Skriva ut packsedlar
– Validering

Lagerflytt i ISE Lager

 Med ISE Lager hanterar ni följande funktioner med handdatorn kring lagerflytt i er logistikfunktion.
– Flytta från och flytta till
– Direktflytt
– Lagerflytt till mellanlager
– Lagerpåfyllning buffert till plock (automatiskt genererad jobbkö)

Inventering i ISE Lager

 Kring inventering hanterar ni följande funktioner i ISE Lager.
– Inventeringsjournal
– Rullande inventering
  - Inventeringsschema
  - Vid plock
– Nollsaldoinventering vid plock eller journal

Produktion i ISE Lager

Följande funktiner kan ni hantera från handdator i ISE Lager kring produktion och tillverkning.
– Materialuttag
– Arbetsrapportering
– Inleverans material
–  Materialförsörjning
  - Produktionslager
– Retur av material
– Inlagring färdigvaror
  - Hämta-lämna
– Kanban
  - Manuellt
  - Halvmanuellt (från kort)
  - Automatiskt från behovsnivåer

Övriga funktioner ISE Lager

ISE Lager kan ställas in och konfigureras för era krav och önskmål för effektiv och strömlinjeformad lagerhantering. Övriga funktioner inom ISE lager är tillexempel.
– Cirka 200 parametrar för att konfigurera ISE Lager för era krav
– Underhålla hanteringsenheter vid inleverans
– Hantera lagerindelning (hylltyper, ställagetyper, lagerhylltyper)
– Integration lagerhissar och ISE Compact Control

Streckkoder

Systemet är anpassat till att hantera samtliga funktioner med handdatorns hjälp med ett effektivt strömlinjeformat arbetsflöde med så få knapptryckningar som möjligt och streckkodsinläsningar för ökad säkerhet och effektivitet. Streckkoder är en oslagbar informationsbärare och genom ISE Lager minimerar man risken för fel och gör lagerhanteringen smidigare. Summan blir att produktiviteten samt kvaliteten höjs och lönsamheten ökar. ISE Lager arbetar via trådlöst nätverk on-line, direkt mot Jeeves, vilket innebär att personalen alltid har färsk information där man befinner sig. Logiken är uppbyggd direkt i Jeeves affärssystem, Jeeves ERP utan att vara beroende av separata databaser, vilket innebär rationaliseringsfördelar genom att endast en databas används och onödiga integrationer undviks.

Enkelhet med ISE Lager

– arbetet hittar utföraren
– förenklar hantering
– färdig optimerat och prioriterat
– glasklart vad som skall göras och i vilken ordning
– identifiering inkommande gods
– avläsning streckkoder

handdatorer affärssystem

Snabbare hantering med ISE Lager

– genom förenkling
– avläsning streckkoder
– ruttoptimering
– integrerat med lagerautomater

Kvalitet med ISE Lager

– Jeeves affärssystem uppdateras i realtid
– transparens
– konsistens
– minimering av felplock/felleveranser
– betydligt färre möjligheter att göra fel

Intelligens med ISE Lager

– optimerad plockordning
– plockzoner, plockrutter, samplock, akutbehov
– streckkodshantering på gods och hylla
– godset finns där det förväntas

ISE Lager hos Hansen Racing

Se video hur Hansen Racing hanterar sin logistik och lagerhantering med Jeeves ERP integrerat med ISE Lager här

Några kunder som använder ISE Lager

                                           Tapwell


 Jari Koskela, konsult Aktiebolaget Systermstöd

– Företags intresse att använda handdatorer i deras lagerhantering har alltid funnits. Men jag anser att för få företag har tagit steget. Många gånger stannar intresset på att investeringen anses vara för stor. Investeringens upplevda storlek må vara relativ. Jag vill påstå att en handdatorlösning till er lagerhantering betalar sig snabbt för företag i form av effektivitetshöjningar och bättre kvalitet.

Kontakta mig här så ska jag berätta vad dessa effektivitetshöjningar och bättre kvalitet kommer av. 

Läs produktblad ISE Lager här > Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.