Visma.net Project Management

Ställ din fråga här

Med Visma.net Project Management får ni projekthantering och tidrapportering optimerat i ett samlat flöde. Utvecklat speciellt för konsult- och tjänsteföretag som önskar kraftfull lösning med möjlighet till projekthantering, tidrapportering, analys, CRM och resursallokering i det dagliga arbetet.

Kunderna är främst små och medelstora företag inom reklam och marknadsföring, konsult- och projektverksamhet samt teknisk konsultverksamhet. För dessa är funktionalitet som ger stöd i hela kedjan viktigt samt flexibiliteten att anpassa sin lösning fullt ut avgörande.

BxSoftware handdator och lagersystem integrerat med Visma.net från Systemstöd

För lönsammare projekt


Kundhantering för konsultföretag

Med Visma.net Project Management kan ni integrera hela er kundhantering och säljstöd i organisationens arbetsflöde, för att få bättre kontroll på  alla projekt.

Med Visma.net Project Management finns dessutom all kundinformation samlad på ett ställe - kontaktdata, historik, aktiviteter, säljprocesser och lönsamhet.

Integrerat projektverktyg

I Visma.net Project Management är all information om försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information integrerad i realtid.

Med detta projektverktyg får du dessutom snabb överblick över deadlines, resurser och finansiell status där vinstmarginaler kan ses på olika nivåer som projekt, kund, avdelning eller företagsnivå.

Dessutom kan varje medarbetare och konsult ha sin egen startsida med realtidsuppdaterad information kring till exempel prognoser, sales pipe och fakturerat.

Resursplanering i Visma.net Project Management

Allokera resurser mer effektivt genom att lägga in en preliminär beläggning redan i införsäljningsstadiet av ett projekt.

Med enkel och smidig kapacitetsanalys och resurstilldelning per anställd/konsult kan projektledaren ta in eller skära ned på resurser i tid för lönsammare projekt i Visma.net Project Management.

Läs, upptäck och se mer om Visma.net ERP affärssystem här

Vill du veta mer om Visma.net Project Management?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Bengt-Arne Hallberg - Systemstöd
Bengt-Arne Hallberg,
telefon  +46-70 8161412

"Att kunna tidrapportera mobilt oavsett enhet är ett stort lyft. Liksom att vi nu kan planera och hantera all resursallokering digitalt, istället för i Excel.” Det spar oss mängder av tid"

Elisabeth Adolfsson, Sköld Forsberg Byggkonsult AB

Kundcitat Visma.net Project Management för konsultföretag

Tid och utläggshantering för konsulter

Tidrapportera enkelt i Visma.net Project Management via webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras i realtid och är kopplat till kund eller internt arbete och länkas direkt till fakturaunderlaget. Kostnader, pris och kundinformation är redan länkat till varje timme per arbetstyp, roll eller person.

Medarbetare och konsulter lägger in sina kostnader för resor, logi och traktamente kopplat till interna- eller kundrelaterade projekt. Kvitton bifogas sedan elektroniskt och allt skickas in för godkännande och attest.

Arbetsledaren kan enkelt granska, redigera, exportera och godkänna utläggen. Efter godkännande läggs dessa automatiskt till i projektens fakturaunderlag i Visma.net eller som ofakturerbar kostnad.

Fakturera projekt

Automatiserad fakturering i Visma.net Project Management spar er mycket tid. Fakturaunderlaget hämtas från projekt, rapporterade timmar, utlägg och resekostnader, produkter och kundinformation. Underlaget sammanställs och är redo att skickas med en knapptryckning i affärssystemet. Stödjer även olika valutor.

Visma.net Project Management är helt integrerat med Visma.net Ekonomi och därmed även Autoinvoice för e-fakturering. 

Rapporter och analys av projekt

Spara tid och få full inblick i din organisation och projekt genom realtidsgenererade rapporter i Visma.net Project Management. Skapa rapporter baserade på till exempel projektlönsamhet, resursanvändning eller fakturering och intäkter.

Rapporterna kan i Visma.net läggas till en personlig dashboard och distribueras ut till berörda personer. Fördefinierade dashboards kan dessutom delas inom organisationen baserat på olika roller.

I Visma.net Project Management kan du mäte nyckeltal med KPI som är viktiga för just er verksamhet, utvärdera och jämför sedan resultatet med era affärsmål.

Affärssystem för konsultföretag 

Visma.net Project Management är ett modernt och komplett verktyg för alla typer av konsult- och tjänsteföretag, färdigintegrerat med Visma.net och Visma Lön. Stödjer konsultföretags hela process från offert, planering av projekt, tidrapportering och utläggshantering till fakturering. Ger er full insikt och kunskap om era projekt med rapporter, analyser, dashboards och olika KPI.

Se introduktion 

Använd på din mobiltelefon

Boka möte

Produkblad och videos är bra, men inget ersätter det personliga mötet!
Boka ditt möte med oss här för introduktion till ett modernt affärssystem för tjänste- och konsultverksamhet.Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.