Produkter

Alla företag är unika och har olika behov av lösningar som passar just dem, men det finns också mycket som är gemensamt. Därför är vi glada och stolta att kunna representera affärssystemet Sage X3 och vara en ledande leverantör av konsulttjänster kring Jeeves ERP. Vi är nämligen övertygade om att det är av största vikt att dina medarbetarna gillar sitt affärssystem för att arbetsprocesserna ska bli effektivare och därmed ge bättre lönsamhet.

Det är här vi på Systemstöd som erfaren och kompetent affärssystemsleverantör kommer in i bilden. Vi har förenklat och effektiviserat verksamheten i hundratals företag och vår förmåga att leverera i tid till budgeterad kostnad är en ledstjärna.


 

Affärssystem

Ett affärssystem är ett programpaket med integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och tillgodose ett företags behov av styrning och administration. Här mer om de affärssystem vi levererar från Sage X3 och Jeeves ERP.

Läs mer


Logistik

Är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Högsta möjliga effektivitet genom bra service, låga kostnader för att tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Här mer om våra lösningar för effektiv logistik. 

Läs mer


Produktion

Diskret tillverkning, processtillverkning eller en kombination av båda? Öka kundnöjdheten genom att snabbt svara på frågor och önskemål med korrekt produktkalkylering och prissättning. Optimera dina produktions processer! Här mer om våra lösningar för effektiv produktion. 

Läs mer


Ekonomi

I de affärssystem vi levererar speglar och resulterar alla händelser en transaktion i ekonomisystemet. Dagens ekonomiavdelningar har ett stort urval av verktyg för att integrera, förenkla och automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter. Här mer om våra lösningar för effektiv ekonomifunktion.

Läs mer

 

Beslutsstöd

Beslutsstöd, ett samlingsbegrepp av olika metoder för effektivt beslutsfattande, främst genom bearbetning av stora informationsmängder med hjälp av beslutsstödsystem och algoritmer för informationsutvinning från företagets andra system. Läs mer om våra lösningar för beslutsstöd.

Läs mer

 

Integration

Inobiz är en ledande lösning för dataintegration och har funnits sedan 1996. Inobiz integrationsplattform och utvecklingsverktyg för transformering och datamappning har vi arbetat sedan start tillsammans med Sage X3 och Jeeves affärssystem, Jeeves ERP. Läs mer om vår integrationsplattform Inobiz.

Läs mer

 

Drift

Många företag ser över sina kostnader för drift av sitt affärssystem och servrar samtidigt som de utvärderar hur företaget maximalt ska nyttja affärssystemet. Kring applikationsdrift, säkerhet samt IT-drift samarbetar vi med företaget Rg19. Läs mer om lösningar för applikationsdrift, säkerhet och IT-drift.

Läs mer


Projekt

Tjänsteföretagen står för den största tillväxten och större delen av företagande i Sverige. Till det kommer att många tillverkande företag allt mer ser sig som tjänsteföretag. Företag måste dra fördelar av förändringar för att utveckla nya tjänster och produkter. Mer om våra lösningar för effektiv projekthantering. 

Läs mer


Webb

Marknaden för e-handel fortsätter att växa världen över, betydligt snabbare än den traditionella detaljhandeln. För alla företag handlar e-handel om att skapa goda affärer, relevant kommunikation och starka användarupplevelser. Mer om våra lösningar för webbplattform och e-handel. 

Läs mer

 

Branscher

Systemstöd har kunder i många branscher och har genom åren utarbetat specifika branschlösningar som säkerställer en effektiv implementation och ett heltäckande, funktionsrikt systemstöd. Här läser du mer om våra branschlösningar för retail, bygg och järnhandel samt 3PL.

Läs merDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.