Beslutsstöd

Beslutsstöd (BI) är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora informationsmängder med hjälp av beslutsstödsystem (expertsystem) och algoritmer för informationsutvinning (data mining) från företagets andra system. Här en överblick av inom vilka områden Systemstöd arbetar med kring beslutsstöd men även information om och när olika typer av verktyg och system för beslutsstöd passar bäst.


Qlikview

Qlikview

Från år 2009 till 2020 kommer data mängden att växa med 4400% enligt IDC. Det innebär att datalager, rapporter kommer att behöva hantera samma ökning av information. Inte bara mängden data som ökar utan även tillgänglighet och uppdateringsfrekvens. Business Intelligence är lösningen på den ökade informationsmängden och QlikView är verktyget!

Läs mer

Utvärdera beslutsstöd

Hur utvärdera BI?

Om och när passar olika typer av verktyg och system för beslutsstöd bäst? Här en överblick av olika områden inom beslutsstöd som vi på Systemstöd arbetar med. Handlar ert behov om klassisk informationsdelning eller Analys / Data Mining? Eller en kombination?

Läs mer

beslutsstod%20aktivt%20beslutsstod

Aktivt Beslutsstöd

Många beslutsfattare ser den ökande informationsmängden från olika IT-system mer som en stressfaktor, än ett bra verktyg för effektiva beslut. Aktivt Beslutsstöd övervakar verksamheten och signalerar samt föreslår åtgärder när något avviker från de mål och parametrar man satt upp. Aktivt Beslutsstöd är nästa generations beslutsstöd.

Läs merDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.