Sage X3

Att driva företag behöver inte vara komplicerat. Sage X3 är nästa generations affärssystem, snabbare, enklare och flexiblare som löser komplexiteten att driva företag. Ett affärssystem som förser alla användare med säker mobil tillgång till alla data och funktioner oberoende av plats på de mest populära IT-plattformarna.
Distribution

Med global lagerhantering och realtidsövervakning av lagerstatus ökar effektiviteten och hjälper ditt företag att snabbt svara på kundernas efterfrågan.

Inköp
 Lagerhantering
 Försäljning
 Kundservice

Läs mer om Sage X3 Distribution härTillverkning

Hanterar din tillverkning snabbare och mer effektivt. Med insikt i kvalitet och kostnader kan du optimera din planering och säkerställa hög kvalitet.

 Produktstrukturer (BOM)
 Verkstadsrapportering
 Kvalitetskontroll
 Projekthantering

Läs mer om Sage X3 Tillverkning härEkonomi

Oavsett verksamhet i ett eller i flera länder stöder Sage X3 lokala regelverk och ger översikt och kontroll i realtid som förbättrar ditt beslutsfattande.

 Redovisning och budget
 Kund- och leverantörsreskontra
 Anläggningsredovisning
 Finansiell rapportering

Läs mer om Sage X3 Ekonomi här


Redo för din bransch   

Tillverkning

Sage X3 hanterar hela er produktion snabbare och effektivare. Från inköp och schemaläggning till återrapportering, lager, försäljning och ekonomi. Samt ger bättre insikter om kvalitet och kostnader för ökad effektivitet i er verksamhet.

Läs mer


 

Distribution

Med Sage X3 får ni effektivare processer från inköp, lager, försäljning, leverans till redovisning, med bättre insikter om kostnader och marginaler. Resultatet är ökade intäkter, effektivare lagerhantering samt bättre prognostisering.

Läs mer


 

Kemi

Agera snabbare på förändrade kundkrav med Sage X3 och få stöd för labyrinten av globala lagar och restriktioner för kemisk verksamhet, spårbarhet, formelhantering, enhetsomvandling och olika valutor, i flera länder.

Läs mer


 

Processtillverkning

Hantera hela er processtillverkning snabbare och mer effektivt med Sage X3 från inköp, planering och tillverkning till lagerhantering, försäljning och ekonomi med effektiv orderhantering, optimerad produktionsplaneringen och hög kvalitet.

Läs mer


 

Tjänster

Sage X3 hjälper er att effektivt hantera projekt kring prissättning, offerter, kostnader, tider och utgifter samt periodisering, fakturering och redovisning. Med Sage X3 kan ni fokusera på att leverera en extraordinär kundupplevelse.

Läs mer


 

Läkemedel

Sage X3 förser företag inom läkemedel, kosttillskott och kosmetik med de verktyg som behövs för att konkurrera. Med stöd för spårbarhet, offentlig rapportering, kapacitetsplanering. prissättning och kontraktshantering.

Läs mer


 

Mat och dryck

Sage X3 hjälper livsmedelsföretag till effektivare processer i alla delar från inköp, lager, försäljning, leverans till redovisning. Med stöd för branschens krav kring spårbarhet, återkallande och allergenrapportering

Läs mer


Information om Sage X3

Sage X3 affärssystem har stöd för 15 olika språk, antingen SQL eller Oracle-databasplattform på Linux, AIX eller Windows baserad hårdvara. Nedan produktblad och broschyrer med information om Sage X3 affärssystem  inom bland annat logistik, tillverkning, projekt samt processtillverkning.

sage

Broschyrer och produktblad

 Affärssystemet för dagens användare och verksamheter
Grunderna i Sage X3 affärssystem kring användargränsnitt, moduler och funktioner.

  Sage X3 Product Brochyre
Produktblad om Sage X3 affärssystem – dess funktioner, kunder och fördelar.

 Distribution Industry
Hur ni kan minska kostnader, handläggningstider, förbättra kundnöjdheten med Sage X3 inom distribution, logistik, supply chain.

 Distribution - Challenges and outlook for a fast-moving market
Om utmaningar och framtid för företag med fokus på logistik och distribution och hur Sage X3 stöder dessa krav.

 Sage X3 for Process Manufacturing
Med ökad reglering, ökade kundkrav och höga utvecklingskostnader kan det vara svårt att behålla konkurrenskraften för process tillverkande företag. Sage X3 affärssystem för processtillverkande företag är skapat för att möta och hantera dessa krav. 

 Process manufacturing and ERP: Worlwide customer insight
Upptäck vad nuvarande användare av Sage X3 anser om deras utmaningar och hur de hanteras i Sage X3.

 Grow forward with faster, simpler, and flexible ERP
Väx snabbare med ett snabbare, enklare och flexibelt affärssystem.

 Sage X3: Top seven enhancements
Nyheter och förbättringar i senaste versioner av affärssystemet Sage X3.

 Sage X3 – Sage Enterprise Intelligence
En intuitiv BI-lösning integrerad med Sage X3, vilket möjliggör snabbare analys och rapportering samt bättre underbyggda beslut.

 Benefits of mobile ERP function in manufacturing
Fördelar med mobilitet och mobila funktioner för tillverkande företag.

 Supporting workplace mobility with ERP
För alla företag är snabb, säker tillgång till affärsinformation i realtid via mobila enheter en allt viktigare faktor. Hur påverkar ett mobilt affärssystem din verksamhet?

 Solution Capabilities Guide 
En guide med översikt av alla moduler, funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem. 

 Architecture and system requirements Version 12 
Presentation av teknisk plattform och arkitektur i Sage EM affärssystem.


Sage X3 Moduler


Sage X3 erbjuder en omfattande och integrerad funktionalitet för att stödja alla dina viktiga affärsprocesser med minimala IT-investeringar och resurser.distribution

EKONOMISK REDOVISNING

– Hantera din redovisning

Sage X3 omfattar ekonomi, personal, affärsredovisning, budget, åtaganden och anläggningstillgångar. Dessutom hanteras överföringar från ett land till ett annat och mellan dotterbolag och ditt huvudkontor. Den flexibla redovisningsstrukturen (multi-ledger och multi chart of accounts) möjliggör att kombinera den globala visionen med lokala operationella krav.

Läs mer


tillverkning  

INKÖP

–  Hantera dina leverantörer

Sage X3 möjliggör att integrerat hantera hela inköpsprocessen från offertförfrågan, anbudsförfrågan, genomgång och uppföljning av svar och integrering av leverantörsprislistor. Sage X3 hjälper dig till smartare inköp genom att spåra inköpsanmodan, skapa beställningar, inleveranser och underleverantörsorder.

Läs mer


process tillverkning

KUNDORDER

– Öka försäljningen

Sage X3 ger snabb och enkel tillgång till information om produkter, disponibilitet, leveransläge, prislistor, rabatter och transportörer. Du kan ge offerter, registrera order, hantera orderbekräftelser och kontrakt, visa och fördela varor från flera lager och juridiska enheter samt hantera plock och utleveranser innan fakturering.

Läs merdistribution

KUNDTJÄNST

– Nöjda kunder

Gläd dina kunder med exceptionell service. Full integration med försäljning, lager, inköp, redovisning och tillverkning ger en 360-graders förståelse av alla kundaktiviteter, allt i ett verksamhetssystem. Du som användare kan bygga din egen workspace för att snabbt finna korrekta svar.

Läs mer


tillverkning  

LAGERHANTERING

– Optimera ditt lager

Håll jämna steg med efterfrågan och säkerställ optimal effektivitet genom realtidsövervakning av lagerstatus. Lagerstyrningen är konfigurerbar per bolag med tillämpning av multi-site, multi-stock och multi-location. Införliva kraftfulla kvalitetsfunktioner inklusive total spårbarhet i realtid, genom hela materialflödet.

Läs mer


process tillverkning

TILLVERKNING

– Förbättra din produktionsplanering

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla dina tillverkningsprocesser i ett komplett affärssystem. Sage X3 stöder planering, schemaläggning och kontrollaktiviteter för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 hanterar även blandade tillverkningssätt.

Läs merdistribution

RAPPORTERING & AFFÄRSANALYS

– Få värdefulla insikter

Ge hela teamet den information de behöver för snabbare och mer strategiska beslut. Realtidsanalyser, varningar och meddelanden ger varje roll i organisationen möjlighet att agera på förändrade affärsförhållanden.

Läs mer


tillverkning  

DOKUMENT & OFFICE INTEGRATION

– Öka samarbetet

Sage X3 ökar effektiviteten och samarbetet i ditt team genom att integrera alla dokumentflöden i ett enda, sammanhängande och sökbart bibliotek. Dessutom integrerat med Microsoft Office.

Läs mer


process tillverkning

ROLLBASERAD WORKSPACE

– Bättre effektivitet

Låt användarna själva öka användbarheten, produktiviteten och tillgängligheten av ditt affärssystem genom att tillhandahålla hög personlig tillgång till relevanta uppgifter och information inom både avdelningar och arbetsroller.

Läs mer


Sage X3 Cloud

Låt ert företag utvecklas och blomstra utan att behöva lägga tid och pengar på IT-plattform, IT-personal och teknikstöd kring ert affärssystem. Hur? Genom att använda Sage X3 Cloud affärssystem i molnet som hjälper företag att växa!


Vad är Sage X3 Cloud?

Det är ett molnbaserat affärssystem som hanterar ekonomi, distribution, tillverkning och serviceaktiviteter. För företag som värderar enkel distribution av affärssystem i en lösning som sänker kostnaderna för IT-plattform, reducerar behovet av intern IT-support samt höjer säkerhetsnivån.

Läs mer om Sage X3 Cloud >

Sage X3 Cloud passar

Sage X3 Cloud stöder såväl affärsverksamhet i Sverige som hantering av internationella verksamheter och komplexa organisationer med stöd för multi-company, multi-site, multi-ledger, multi.currency och multi-legislation. Allt i en funktionsrik, webbaserad och integrerad lösning för ditt företag. 

Upptäck Sage X3 Cloud >

Sage X3 i molnet

Levereras som privat moln, vilket betyder att ni använder affärssystemet i en helt egen dedikerad molnmiljö, totalt avskild från andra. Där ni kan dra nytta av stordriftsfördelar och kostnadsfördelar samt prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet jämfört med drift av affärssystem i egen regi.

Fråga oss om Sage X3 Cloud här >


Flexibelt och skalbart för att stödja hela ditt företag

Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert företags unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. Affärssystemets flexibla datamodell stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer.

Det förenklar och effektiviserar hantering av flera anläggningar, företag eller affärsenheter, regioner och länder från en gemensam installerad instans av Sage X3.

Personlig webb och mobil användarupplevelse

Med Sage X3 introduceras en bättre och mer personlig användarupplevelse med säker webb och mobil teknik i sin kärna. Oavsett om det är på kontoret eller på resande fot, får alla användare tillgång till den information de behöver i ett intuitivt gränssnitt personligt för deras roll.

Distribution av Sage X3 till alla användare via webb möjliggör tillgång till gemensamma företagsdata, från var som helst och på vilken enhet och plattform som helst. Sage X3 har ett responsivt HTML5 gränssnitt som ger ett intuitivt användargränssnitt och möjliggör omfattande personliga anpassningar för användarna.

Sage X3 klart för din bransch

Till skillnad från andra affärssystem som är beroende av add-on programvara och integrationer för att stödja branschspecifika processer, innehåller Sage X3 funktioner som är klara att använda i olika branscher inom distribution, tillverkning och service. Med flexibel web service teknik möjliggörs enkel integration och åtkomst av kompletterande lösningar när det behövs.

Klart att hantera dina affärsprocesser

Sage X3 ger rik funktionalitet för att stödja viktiga affärsprocesser med minimal investering i IT och resurser.

Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP)  Integrerar inköp, lager, anläggningar, tillverkning, försäljning, kundservice och redovisning.

Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP) Automatiserar flöden som effektiviserar affärsprocesser och förbättrar uppföljning.

Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP) Inbyggda analyser i realtid ger direkt insikt i verksamheten för snabb rapportering och beslutsfattande.

Redo att växa i en global verksamhet

Sage X3 eliminerar komplexiteten att hantera internationell affärsverksamhet. Ett affärssystem som förenklar hantering av internationell handel med leverantörer, entreprenörer, partners och kunder med flera språk och valutor.

I Sage X3 hanteras din globala verksamhet med företag och olika verksamhet i flera länder från en gemensam installerad instans (multi legislation, multi ledger, multi site, multi currency, multi company).

 

Systemstöd – din Sage X3 partner i Sverige och Norden

Systemstöd är Sage X3 Business Partner i Sverige och Norden med lång och beprövad expertis att leverera framgångsrika implementeringar av Sage X3 till företag i olika branscher och storlek. 

Vårt team av certifierade Sage X3 medarbetare har omfattande kunskap om Sage X3 med lång erfarenhet av att leverera tjänster, från implementering till support och utveckling av Sage X3.

 

Upptäck mer om Sage X3

Med Sage X3 får du kontroll över hela din verksamhet, från leveranskedja till försäljning och eftermarknad. Med integrerad hantering av dina affärsprocesser och omfattande branschspecifik funktionalitet.

Sage X3 används av +7 000 företag i 80 länder och är designat och byggt  på en flexibel data modell och öppna API:er för att förse dig med flexibilitet för att möta individuella behov.

I guiden – Sage X3 Capabilites Guide får du en översikt av alla funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem. Läs den här!

 


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.