Sage X3

Att driva företag behöver inte vara komplicerat. Affärssystemet Sage X3 löser komplexiteten att driva ditt företag med ett snabbare, enklare och flexiblare affärssystem. Sage X3 är nästa generations affärssystem för att ditt företag ska kunna växa snabbare. Sage X3 förser alla användare med säker mobil tillgång till alla data och funktioner i systemet från var som helst och på de mest populära plattformarna.Sagex3 snabbare

Snabbare

Sage X3 accelererar alla dina affärsprocesser från inköp till tillverkning, lager, försäljning, kundservice och den ekonomiska förvaltningen i ett affärssystem.


Sagex3 enklare

Enklare

Sage X3 följer ditt företags behov, användarroller och preferenser. Detta ger snabb implemention, enkel hantering och användning av Sage X3 i webbläsare eller mobila enheter.


Sagex3 flexibelt

Flexibelt

Sage X3 förser inhemska och internationella företag inom distribution, tillverkning och tjänster med riklig funktionalitet och låter dig fokusera på ditt företags unika regler och processer.


Redo för din branschtillverkning  

Tillverkande industri

- Konsekvent leverera högkvalitativa varor

Sage X3 är affärssystemet som hanterar hela din tillverkningsprocess snabbare och mer effektivt, från upphandling och schemaläggning till återrapportering, lager, försäljning och ekonomi och ger bättre insikt om kvalitet och kostnader för att främja samarbete och ökad effektivitet i verksamheten.

Läs mer


distribution

Distribution

- Utöka din marknad och kontrollera dina kostnader

Sage X3 hanterar hela din verksamhet snabbare och mer effektivt från upphandling, inköp till lager, försäljning, leverans, redovisning och ger bättre insikt i kostnader och marginaler. Resultaten för ditt företag är ökade intäkter, effektiv försäljning, bättre lagerhantering, bättre affärer och prognostisering.

Läs mer


process-tillverkning

Processindustri

- Uppnå produkt- och processkonsistens

Sage X3 hjälper dig att hantera hela din tillverkningsprocess snabbt och effektivt från inköp, planering och tillverkning genom lager, försäljning och ekonomi. Ger bättre insikt om kvalitet och kostnader för att effektivt fylla kundorder, optimera produktionsplaneringen och säkerställa hög kvalitet.

Läs mer


service

Tjänsteföretag

- Håll alltid dina kunder nöjda

Sage X3 hjälper dig att hantera alla dina projekts livscykler från offert, lansering, överlåtelse, spårning, regelbunden periodisering, fakturering och redovisning. Med Sage X3 kan ni snabbt svara på förändringar på marknaden så att du kan fokusera på att leverera en extraordinär kundupplevelse.

Läs mer


Generell information

Sage X3 affärssystem har stöd för 15 olika språk, antingen SQL eller Oracle-databasplattform på Linux, AIX eller Windows baserad hårdvara. Nedan produktblad och broschyrer med information om Sage X3 affärssystem  inom bland annat logistik, tillverkning, projekt samt processtillverkning.

sage

Broschyrer och produktblad om Sage X3 affärssystem

 Affärssystemet för dagens användare och verksamheter
Grunderna i Sage X3 affärssystem kring användargränsnitt, moduler och funktioner.

 Distribution Industry
Hur ni kan minska kostnader, handläggningstider, förbättra kundnöjdheten med Sage X3 inom distribution, logistik, supply chain.

 Distribution - Challenges and outlook for a fast-moving market
Om utmaningar och framtid för företag med fokus på logistik och distribution och hur Sage X3 stöder dessa krav.

 Sage X3 for Process Manufacturing
Med ökad reglering, ökade kundkrav och höga utvecklingskostnader kan det vara svårt att behålla konkurrenskraften för process tillverkande företag. Sage X3 affärssystem för processtillverkande företag är skapat för att möta och hantera dessa krav. 

 Process manufacturing and ERP: Worlwide customer insight
Upptäck vad nuvarande användare av Sage X3 anser om deras utmaningar och hur de hanteras i Sage X3.

 Grow forward with faster, simpler, and flexible ERP
Väx snabbare med ett snabbare, enklare och flexibelt affärssystem.

 Sage X3: Top seven enhancements
Nyheter och förbättringar i senaste versioner av affärssystemet Sage X3.

 Sage X3 – Sage Enterprise Intelligence
En intuitiv BI-lösning integrerad med Sage X3, vilket möjliggör snabbare analys och rapportering samt bättre underbyggda beslut.

 Benefits of mobile ERP function in manufacturing
Fördelar med mobilitet och mobila funktioner för tillverkande företag.

 Supporting workplace mobility with ERP
För alla företag är snabb, säker tillgång till affärsinformation i realtid via mobila enheter en allt viktigare faktor. Hur påverkar ett mobilt affärssystem din verksamhet?

 Sage X3 Solution Capabilities Guide 
En guide med översikt av alla moduler, funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem. 

 Sage X3 Technology and Architecture Overview
Presentation av teknisk plattform och arkitektur i Sage X3 affärssystem. 


Sage X3 Moduler


Sage X3 erbjuder en omfattande och integrerad funktionalitet för att stödja alla dina viktiga affärsprocesser med minimala IT-investeringar och resurser.distribution

EKONOMISK REDOVISNING

- Hantera din redovisning

Sage X3 omfattar ekonomi, personal, affärsredovisning, budget, åtaganden och anläggningstillgångar. Dessutom hanteras överföringar från ett land till ett annat och mellan dotterbolag och ditt huvudkontor. Den flexibla redovisningsstrukturen (multi-ledger och multi chart of accounts) möjliggör att kombinera den globala visionen med lokala operationella krav.

Läs mer


tillverkning  

INKÖP

- Hantera dina leverantörer

Sage X3 möjliggör att sömlöst hantera inköpsprocessen från början till slut som börjar med offertförfrågan (anbudsförfrågningar), genomgång och uppföljning av svaren och integrering av leverantörsprislistan. Sage X3 hjälper dig köpa smartare genom att spåra inköpsanmodan, skapa beställning, inleveranser, underleverantörsorder.

Läs mer


process tillverkning

KUNDORDER

- Öka försäljningen

Sage X3 ger snabb och enkel tillgång till information om produkter, disponibilitet, leveransläge, prislistor, rabatter och transportörer. Du kan ge kundofferter, orderregistrera, överföra orderbekräftelser, hantera kontrakt, visa och fördela varor från flera lager och juridiska enheter samt hantera plock och utleverans före fakturering.

Läs merdistribution

KUNDTJÄNST

- Nöjda kunder

Gläd dina kunder med exceptionell service. Full integration med försäljning, lager, inköp, redovisning och tillverkning ger en 360-graders förståelse av alla kundaktiviteter, allt i ett enda verksamhetsledningssystem. Du som användare kan bygga din egen workspace för att snabbt finna korrekta svar.

Läs mer


tillverkning  

LAGERHANTERING

- Optimera ditt lager

Håll jämna steg med efterfrågan och säkerställ optimal effektivitet genom realtidsövervakning av lagerstatus. Lagerstyrning är konfigurerbar per bolag med tillämpning av multi-site, multi-stock och multi-location. Införliva kraftfulla kvalitetsfunktioner inklusive total spårbarhet i realtid, genom hela materialflödet.

Läs mer


process tillverkning

TILLVERKNING

- Förbättra din produktionsplanering

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla dina tillverkningsprocesser i ett komplett affärssystem. Sage X3 stöder planering, schemaläggning och kontrollaktiviteter för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 hanterar även blandade tillverkningssätt.

Läs merdistribution

RAPPORTERING & AFFÄRSANALYS

- Få värdefulla insikter

Ge hela teamet den information de behöver för att göra snabbare och mer strategiska beslut. Realtidsanalyser, varningar och meddelanden ger varje roll i organisationen möjlighet att agera på förändrade affärsförhållanden.

Läs mer


tillverkning  

DOKUMENT & OFFICE INTEGRATION

- Öka samarbetet

Sage X3 ökar effektiviteten och samarbetet med ditt team genom att integrera dina dokumentflöden i ett enda, sammanhängande och sökbart bibliotek. Integrerat med ditt Microsoft Office-paket.

Läs mer


process tillverkning

ROLLBASERAD WORKSPACE

- Få bättre effektivitet

Låt användarna själva öka användbarheten, produktiviteten och tillgängligheten av ditt affärssystem genom att tillhandahålla hög personlig tillgång till relevanta uppgifter inom såväl som mellan avdelningar och arbetsroller.

Läs mer


Cloud

Nu kan ditt företag dra nytta av ett affärssystem med hög funktionalitet och säkerhet i molnet, utan komplexiteten och kostnaden för det typiska affärssystemet. Sage X3 förenklar hanteringen av alla aspekter i din verksamhet. Från ekonomi, logistik och distribution samt tillverknings och håller din organisation effektiv och redo att växa.


Funktionalitet och integration

Kompromissa inte mellan funktioner och molnteknik. Sage X3 kan hantera alla dina finansiella, distributions- och tillverkningsprocesser inom en integrerad molnlösning, så att du kan effektivisera verksamheten, få realtidsinsikter och ökad prestanda, var du än befinner dig.

Globala organisationer

Låt inte molnlösningar begränsa dina ambitioner att expandera. Sage X3 stöder hantering av distribuerade och internationella verksamheter, hanterar komplexa organisation och rapporteringsstrukturer (multi-company, multi-site, multi-ledger och multi-legislation).

För olika branscher

Låt dig inte begränsas av one-size-fits-all molnlösningar. Affärssystemet Sage X3 är anpassat för tillverkning, distribution, service-  och tjänsteföretag, vilket ger omfattande och färdiga funktioner som gör att du kan hantera din verksamhet snabbare och effektivare.


Flexibilitet och anpassningsmöjligheter

Låt inte tekniken påverka ditt företags behov. Sage X3 ger oöverträffad flexibilitet att anpassa sig till ditt företags unika arbetsflöden och processer och alternativa vägar att flytta din egen privata infrastruktur, utan förlust av data eller funktioner.

Säkerhet, prestanda och skalbarhet

Inte alla moln är skapade lika. Sage X3 bygger på världsledande Amazon Web Service molninfrastruktur för att leverera den mest skalbara, pålitliga och säkra molnplattformen, med största antalet certifieringar och strikt överensstämmelse med riktlinjer och regionala lagar och förordningar.

Åtkomst via webb och mobila plattformar

Sage X3 förser alla användare med säker mobil tillgång till alla data och funktioner i systemet från var som helst och på de mest populära plattformarna som iOS och Android. Användarna kan enkelt anpassa HTML5 gränssnittet till deras behov och önskemål.Vad säger experterna"Sage har med denna produkt åstadkommit något som få andra leverantörer lyckats med. Gränssnittet är väldigt behagligt uppbyggt, både avseende kombinationen av design, färger, menyer och fält samtidigt som systemet är byggt för att smart anpassa sig efter användarens skärmstorlek. Många leverantörer har något att lära av Sage."

erpblogg.se

"Den nya versionen av produkten innehåller ett intuitivt HTML5-baserad webb och mobilt gränssnittet, en mängd olika program, och en utvecklingsmiljö för mobila applikationer, kompatibel med iOS, Windows Phone och de flesta Android-enheter."

"Stark anpassningsförmåga ... webbaserad, modern arkitektur ... Sage (ERP) X3 ger en konsekvent upplevelse på såväl din dator som din mobila enhet. "Flexibelt och skalbart för att stödja hela ditt företag

Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. Affärssystemets flexibla datamodell stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer. Detta förenklar och effektiviserar hantering av flera anläggningar, företag eller affärsenheter, regioner och länder från en gemensam installerad instans av Sage X3.

Personlig webb och mobil användarupplevelse

Med Sage X3 introduceras en bättre och mer personlig användarupplevelse med säker webb och mobil teknik i sin kärna. Oavsett om det är på kontoret eller på resande fot får alla Sage X3 användare tillgång till den information de behöver, i ett intuitivt gränssnitt, personligt till deras roll. Distribution av Sage X3 till alla användare via mobil och webb möjliggör tillgång till gemensamma företagsdata, från var som helst och på vilken enhet och plattform som helst. Sage X3 har ett HTML5 gränssnitt som ger ett intuitivt användargränssnitt i webbläsare och möjliggör omfattande personalisering av användarna.

Sage X3 mobilt

Klart för din bransch

Till skillnad från andra affärssystem och systemlösningar som är starkt beroende av add-on programvara och integrationer för att stödja branschspecifika processer, innehåller affärssystemet Sage X3 funktioner som är klara att använda i de flesta företag inom distribution, tillverkning och service. Sage X3 har en flexibel web service teknik vilket möjliggör enkel integration och åtkomst av kompletterande lösningar när det behövs.

Sage X3 för olika branscher

Klart att hantera dina affärsprocesser

Sage X3 ger rik funktionalitet för att stödja alla dina viktiga affärsprocesser med minimal investering i IT och resurser.
– Ett affärssystem som integrerar inköp, lager, anläggningar, tillverkning, försäljning, kundservice, redovisning och finansiering.
– En lösning med möjlighet till automatisering av arbetsflöden för att påskynda affärsprocesser och förbättra uppföljning inom alla områden av verksamheten.
– Inbyggda analyser för djupare insikt i verksamheten med snabbare rapportering, kommunikation och beslutsfattande.

Sage X3 för global verksamhet

Redo att växa i en global verksamhet

Sage X3 eliminerar komplexiteten att hantera internationell affärsverksamhet. Det förenklar hanteringen av internationell handel med leverantörer, entreprenörer, partners och kunder (flera språk, flera valutor) och kan hantera en global verksamhet från en gemensam installerad instans (multi legislation, multi ledger, multi site, multi currency, multi company).

Affärsprocesser Sage X3

Läs mer i Sage X3 Solution Capabilities Guide här >

En guide med översikt av alla moduler, funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem. 

 


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.