Aktivt Beslutsstöd

Boka demo

Beslutsunderlag för medarbetare och beslutsfattare har gått från listor på randigt papper till dagens rapportgeneratorer och BI-verktyg med grafer, dashboards eller mängder av Excel-rapporter.

Många ser den ökande informationsmängden från olika IT-system mer som en stressfaktor, än ett bra verktyg för effektiva beslut. Dessutom önskar allt fler att fatta beslut på status och information just nu i realtid, inte på vad som hände för några dagar eller veckor sedan. Utifrån dessa signaler och behov har vi tillsammans med företaget Devcode tagit fram Aktivt Beslutsstöd integrerat med Jeeves ERP.

Vad är Aktivt Beslutsstöd?

Med Aktivt Beslutsstöd låter man ett system övervaka verksamheten och signalera samt föreslå åtgärder när något avviker från de mål och parametrar man satt upp.

Ett exempel kan vara om orderingången minskat med mer än 4% under 2 veckor i rad för en viss produkt. Aktivt Beslutsstöd kan då skicka ett meddelande till ansvarig om situationen eller dynamiskt ändra priset på produkten i affärssystemet, enligt förutbestämda parametrar. Med Aktivt Beslutsstöd blir företagets verksamhetsstyrning enklare och effektivare för chefer, ledningsgrupper och styrelser.

Aktivt Beslutsstöd bygger på MotionIQ

Aktivt Beslutsstöd bygger på plattformen MotionIQ, en gränsöverskridande B2B plattform som integreras med olika system, till exempel affärssystem som Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem.

Vill du veta mer om Aktivt Beslutsstöd?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Pär Heed - Systemstöd
Pär Heed,
telefon  +46-709 166654
e-post par.heed@systemstod.se

"Det vi gillar är att lösningen med Aktivt Beslutsstöd ger information och signaler om vad som står rätt till i verksamheten men även felsignaler vad som behöver rättas till. Beslutsfattare får konkreta handlingsplaner utifrån fördefinierade regler som vi själva sätter upp."

Tomas Cadstedt, Ekonomichef på Sveriges Byggindustrier

Aktivt beslutsstöd med MotionIQ


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.