Standardisera ekonomiprocesser
med Adra Task Manager

Boka demo

Kämpar din ekonomiavdelning med att ha kontroll över alla återkommande processer som finns inom en ekonomiavdelning, en arbetsgrupp eller dotterbolag? Det kan till exempel vara bokslutsprocessen, kontroll och betalning av moms och avgifter, uppgifter och underlag till revisorer, intern kontroll eller andra ständigt återkommande uppgifter som sker inom en ekonomifunktion. 

Det är här Adra Task Manager hjälper dig och din ekonomiavdelning att hantera ständigt återkommande processer.

Hantera ekonomiprocesser effektivare med Adra Task Manager

Äntligen kan du åstadkomma optimerade processer som utförs på samma sätt varje gång månad efter månad med full spårbarhet. Intern kontroll och revisorerna kommer bli överlyckliga. När du skapat policys och processer som fungerar för din organisation ökar effektiviteten och produktiviteten. Du frigör tid för andra uppgifter.

Vad är Adra, vem är det till för, vad löser Adra vilket värde ger det användaren?
Vad är Adra, vem är Adra till för och vilket värde ger Adra användarna? Läs mer här

Vill du veta mer om Adra Task Manager?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Pär Heed - Systemstöd
Pär Heed,
telefon  +46-709 166654
e-post par.heed@systemstod.se

"Vi är sedan tidigare användare i Adra Matcher och Adra Balancer som avsevärt snabbar på och förenklar vårt bokslut. Vi har nyligen implementerat även Task Manager och känner därmed att vi har full kontroll över bokslutsaktiviteterna och att vi helt har kommit bort från personberoende. Adra ger oss bra överblick över alla aktiviteter. En sak vi verkligen uppskattar med Adra by Trintech är att all utveckling sker på önskemål av kunderna. Ni är otroligt lyhörda!."

Strömma Adra Task Manager

Malin Alm, Ekonomichef på Strömma Turism & Sjöfart

 

Uppgiftsmallar och bibliotek med att göra listor

Skapa uppgiftslistorna en gång och använd dem sedan gång på gång eller som en adhoc-lista. Beskriv syftet och hur arbetet eller uppgiften ska utföras. Arbetet och uppgifterna kommer sedan kunna utföras som bestämt, månad för månad, år efter år. Dessutom vet nya medarbetare precis hur uppgifter ska göras.

Uppgiftslistor 

Välj bland dina uppgiftslistor, till exempel din bokslutskalender eller din budgetprocess och fördela ut månadens arbete. Du kan även importera en uppgiftslista från ett kalkylark. Skapa beroenden, underuppgifter och checklistor för att se till att allt verkligen blir utfört korrekt..

Dag noll

Du behöver inte ställa in den dag som arbetet ska vara klart för varje uppgift. Du definierar en plus- minus-relation i förhållande till den dag arbetet ska vara klart – ”dag noll”. Ställ in dag noll för hela uppgiftslistan, exempelvis ett månadsbokslut och alla uppgifter som hör till listan kommer automatiskt få rätt dag då uppgiften ska vara klar.

Uppgiftsöversikt och kontrollpanel

Den avancerade kontrollpanelen med ”drag and drop”-funktionalitet ger dig en grafisk översikt av allt du behöver ha koll på.

Påminnelser i applikationen och via epost

Larm och påminnelser säkerställer att alla vet vad som ska göras, när det ska göras och hur – även på sin Smartphone.

Samarbetskoncept och validering

Ladda upp dokumentation och bilagor samt gör kommentarer på olika uppgifter. Samarbetskonceptet gör det möjligt för olika team medlemmar att samarbeta, exempelvis genom att färdigställa olika uppgifter på en och samma uppgiftslista/bokslutskalender.

Kontroll och riskhantering

Kontrollera din operationella effektivitet och den finansiella rapporteringen. Få synlighet och styrning på kontrollfunktionerna i hela din organisation. Framtvinga och hantera interna kontroller, minimera risk samt kontrollera att lagar och regler efterlevs.

Adra Task Manager


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.