Lagerstyrning

Boka demo

Hur materialflöden och lager styrs är avgörande för ett företags leveransförmåga och kapitalbindning. Det påverkar även kapacitetsutnyttjandet, kostnader för de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar därför både kostnader, intäkter och kapitalbindning.

Systemstöd samarbetar med PromoSoft kring system för effektiv lagerstyrning och lageroptimering integrerat med affärssystem, för företag där varulager eller varuflöden är kärnverksamhet. 

Swedol spar tid och ökar servicenivån med lagerstyrning

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder i egna butiker, genom återförsäljare, på postorder och via e-handel kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el, elektronik, verktyg, yrkeskläder, skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror.

Swedol har installerat SOLO lagerstyrning från PromoSoft integrerat med Jeeves ERP som verktyg för att kunna sänka lagervärdet. Syftet med systemet är att Swedol ska bli ännu bättre på att ha rätt sak på rätt plats i rätt tid.

– Utan tvekan sparar vi en hel del tid genom att använda SOLO. Prognostiseringen blir effektivare och mer exakt. Tidigare arbetade vi manuellt, tittade på historiken och trenden för varorna och baserade inköpen efter det. Vi har 24 000 artikelnummer i sortimentet och det är svårt att hantera manuellt. Det blev lite väl mycket av en chansning, kommenterar Luigi de Stefano, inköpschef på Swedol.

Öka lönsamheten med lagerstyrning

Vetenskaplig lagerstyrning tillsammans med inköpssystem i affärssystem som Jeeves ERP eller Sage X3 är ett kraftfullt verktyg för att höja företagets leveransförmåga och minska kapitalbindningen.

Ytterst få projekt i ett företag kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning. Med våra metoder och systemstöd för prognostisering, lagerstyrning och inköpssystem för påfyllnad av lager och butiker kan distribuerande företag tjäna massor av pengar. ROI ligger ofta på tre månader.

"Vi valde mellan två olika leverantörer, men fastnade för PromoSofts lösning därför att deras system var mer komplett och lättarbetat. Vi har stora säsongsvariationer på många av våra artiklar och använder SOLO från PromoSoft integrerat med Jeeves ERP för att styra och optimera våra inköp."

Leif Lindgren, logistikchef, Nils Ahlgren AB

Best practice vid lagerstyrning

Är en studie om svensk industris användning av lagerstyrningsmetoder av professor Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson från Chalmers tekniska högskola. 

I studien ingick 292 st företag. Av dessa ansåg 61% ha en bättre leveransförmåga än jämförbara konkurrenter.

Läs mer om studien här >>

Video effektiv lagerstyrning


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.