Promosoft lagerstyrning


Tre argument för att använda och jobba med lagerstyrning:
– Nå den servicenivå man eftersträvar – servicemålstyrning. Högre service = färre varubrister = högre försäljning
– Sänkt kaptitalbindning beroende på att man beräknar lagernivån istället för att bedömmer den
– Spar tid och pengar för anskaffning/påfyllning genom att automatiseringen dramatiskt reducerar mängden rutinarbete


Promosoft integrerat med affärssystem

Vi har på Systemstöd ett djupt samarbete med PromoSoft i syfte att erbjuda en mycket kraftfull lösning för lagerstyrning och lageroptimering integrerat med olika affärssystem som Jeeves ERP och Sage X3. 

Vi har metoder och systemstöd för lagerstyrning, lageroptimering, warehouse management och transporthantering integrerat med Sage X3 och Jeeves affärssystem. Allt som behövs för distribuerande företag och 3PL företag.

Vetenskaplig lagerstyrning

Vetenskaplig lagerstyrning tillsammans med inköpssystem i ert Jeeves affärssystem eller Sage X3 är ett kraftfullt verktyg för att höja ert företags leveransförmåga och minska er kapitalbindning. Ytterst få projekt i ett företag kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning i företag där varulager eller varuflöden är kärnverksamhet.

Spar tid och öka servicenivån

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare, på postorder och via e-handel kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Butikerna står för cirka 80 procent av försäljningen, övrig försäljning sker via postorder och e-handel. För några år sedan installerade Swedol SOLO lagerstyrning från Promosoft integrerat med sitt Jeeves affärssystem som ett verktyg för att kunna sänka lagervärdet.

Syftet med SOLO är att Swedol ska bli ännu bättre på att ha rätt sak på rätt plats i rätt tid.

 – Utan tvekan sparar vi en hel del tid genom att använda SOLO. Prognostiseringen blir effektivare och mer exakt. Tidigare arbetade vi manuellt, tittade på historiken och trenden för varorna och baserade inköpen efter det. Vi har 24 000 artikelnummer i sortimentet och det är svårt att hantera manuellt. Det blev lite väl mycket av en chansning, kommenterar Luigi de Stefano, inköpschef på Swedol.

Best practice vid lagerstyrning

I studien Best practice vid lagerstyrning i svensk industri, gjord av professor Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson från Chalmers tekniska högskola finns flera intressanta saker kring svensk industris användning av lagerstyrnings-metoder.

Läs mer om studien här >>

Vad innebär effektiv lagerstyrning?


Leif Lindgren, logistikchef, Nils Ahlgren AB

– Vi valde mellan två olika leverantörer, men fastnade för Promosofts lösning därför att deras system var mer komplett och lättarbetat. Vi har stora säsongsvariationer på många av våra artiklar och använder SOLO från Promosoft integrerat med affärssystemet för att styra och optimera våra inköp,  kommenterar inköpschef Leif Lindgren.

Nils Ahlgren AB är ett grossistföretag för bygghandeln, men erbjuder också heltäckande lösningar för områdesskydd till industrier och övriga anläggningar. Nils Ahlgrens ägs av Skyllbergs Bruks AB som också är företagets största och äldsta leverantör av infästningar. Skyllbergs Bruks AB har bearbetat järn sedan 1346. Byggmaterialgrossisten Nils Ahlgren AB har valt SOLO från Promosoft som systemstöd för effektiv lagerstyrning.

Läs mer om Promosoft och lagerstyrning här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.