Tjänster

Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med våra kunder utveckla och förvalta systemlösningar som stöd för kundernas affärsprocesser. Därmed bidrar vi till kundernas ökade konkurrenskraft och lönsamhet. Det innebär att vi kan analysera, designa, utveckla, optimera, konsolidera och sköta drift och förvaltning av ditt affärsstöd. Med lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet tar vi oss an olika typer av utmaningar.


Behovsanalys 

Behovsanalys

Vid behovsanalys kartlägger våra konsulter ert unika nuläge med dess behov och problembild. Vi tar fram ett underlag kring problemets art, dess omfattning och påverkan samt vilka lösningar som är tänkbara för att lösa problemet. Vårt fokus ligger på de verkliga behoven och våra konsulter med lång erfarenhet och djup branschkompetens säkerställer både effektivitet och kvalité i analysen.

Läs mer

Verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutveckling

Vi tillhandahåller råd eller hjälp i verksamhetsfrågor där företagsledning och övrig personal är inblandade. Våra verksamhetskonsulter överbygger kompetensgapet mellan en managementkonsult och en applikationskonsult genom djupt verksamhetskunnande. Vi optimerar ditt företags processer kring affärssystem och funktioner, processer kring affärssystemet.

Läs mer

Applikationskonsulter 

Applikationskonsulter

Våra applikationskonsulter levererar hjälp, assistans och utveckling under implementeringsfasen av ett nytt IT-stöd, ny applikation eller nytt affärssystem. En applikationskonsults främsta kompetens ligger i det aktuella IT-systemet. Exempel på programvaror där vi levererar tjänster är Sage X3, Jeeves ERP, Visma.net, Standard ERP (HansaWorld) , Inobiz och nShift.

Läs mer

Systemutveckling 

Systemutveckling

Systemutvecklare med specialist kunskap som tar ditt affärsstöd till högre höjder. Våra systemutvecklare är experter med lång erfarenhet av komplexa projekt av olika Microsoft plattformar, Inobiz, webb och affärssystem som Sage X3, Visma.net, Standard ERP (HansaWorld) eller Jeeves ERP. En erfarenhet vi byggt upp under år av nära relationer och givande samarbeten med våra kunder.

Läs mer

Projektledning 

Projektledning

Projektledare har det sammanhållande ansvaret för att projektet når sina mål i tid och inom budget. Våra projektledare är alltid i centrum för händelserna med full kontroll och att driva projektet framåt. Detta oavsett om projektet handlar om en installation av nytt affärssystem eller en ny modul, uppgradering av ett affärssystem eller löpande förvaltning och utveckling av nuvarande systemplattform.

Läs mer

Utbildning 

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar i Jeeves affärsystem, Sage X3, Visma.net, HansaWorld (standard ERP). Våra standardkurser genomförs i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Örebro eller Linköping. Företagsanpassad utbildning hos er eller oss.Vi skräddarsyr även kurser enligt era behov! Frågor eller ytterligare önskemål kring utbildning kontakta något av våra kontor.

Läs mer

Integrationsutveckling 

Integrationsutveckling

Våra integrationskonsulter är specialister med lång erfarenhet inom arkitektur, utveckling och förvaltning av olika integrationsplattformar som Inobiz, Inobiz Integration Server, Inobiz RunTime. De analyserar nuläge och ser över behovet av flexibelt och effektivt informationsflöde med integrationer anpassade till era behov och förutsättningar.

Läs mer

Teknik 

Teknik

Våra teknikkonsulter assisterar och hjälper er med installationer, uppgraderingar, migreringar, konsolideringar eller flytt av programvara och hårdvara. Andra tekniktjänster är analys av prestanda och åtgärdsförslag kring både hårdvara, programvara, infrastruktur och databaser kring Sage X3, Jeeves ERP, Visma.net, Standard ERP (HansaWorld) affärssystem.

Läs mer

Support 

Support

Vi erbjuder hjälp och support kring affärssystem och lösningarna för affärskommunikation, databaser, servrar och operativsystem som vi levererar och arbetar med dagligen. Som specialister inom Sage X3, Jeeves ERP, Visma.net, Standard ERP (HansaWorld), Microsoft SQL Server och Inobiz får du tillgång till experter inom både affärssystem och teknik.

Läs merDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.