Sage X3 – affärssystem 
för kemisk industri

Den globala försäljningen av kemikalier har mer än fördubblats under den senaste tiden. 
För företag inom den kemiska industrin betyder det stora förändringar med en mer global operativ miljö, med världsomspännande distribution över landsgränser och hög internationell konkurrens.

Samtidigt förväntas kemiföretag leverera på samma gång som de ska fortsätta att modernisera sin verksamhet och minska sina kostnaderna. Ofta med gamla, omoderna affärssystem där information och funktioner för logistik, tillverkning, ekonomi och kundrelationer inte är integrerade.

Här är Sage X3, affärssystemet för kemisk industri en lösning.

Leveransoptimering

Reagera snabbare på förändrade kundbehov och förbättra er hantering av förändringar inom inköp, produktion och transporter med Sage X3 affärssystem.

Global regelefterlevnad

Idag möter tillverkare och distributörer inom den kemiska industrin ständigt föränderliga regler för efterlevnad och större komplexitet. Sage X3 stöder labyrinten av globala lagar och restriktioner och förenklar er kemiverksamhet med olika valutor, i flera länder med olika lagar och regler.  

Produkt- och processkonsistens

Affärssystemet Sage X3 verifierar kvalité, säkerhet och effektivitet i dina produkter vid alla tillfällen, samtidigt som det ger flexibilitet att agera vid behov.

Överallt – när som helst

Sage X3 är affärssystemet som snabbt och enkelt kan distribueras till nya användare, företag och länder samt enkelt användas på valfri PC, Mac, smartphone eller surfplatta.


Jämför affärssystem för kemisk verksamhet här >

Läs Unleashing the chemical industry här >


Sage X3 funktioner för kemiföretag

– Spårbarhet
– Visar faktiskt arbete per kund
– Konvertera enhetsmätningar automatiskt
– Formelfunktionalitet med decimal precision
– Spara transaktioner i flera år
– Dashboards med realtidsinformation som är enkla att konfigurera
– Integrering av flera företag, valutor, språk, regler och föreskrifter
– Inbyggd mobilitet som ger snabb tillgång till information
– Konsolidera data och rapportering över hela världen

Kundstories

Videos om några kemiföretag som använder Sage X3 affärssystem. 

Se hur Alloy Polymers hittar formeln för framgång i Sage X3 >

Se varför Warwick Chemicals valde Sage X3 affärssystem >

Vill du veta mer om Sage X3 för kemisk industri?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Fredrik Jansson,
telefon  +46-706 076517
e-post fredrik.jansson@systemstod.se

Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.