Sage X3 – affärssystem 
för kemisk industri

Den globala försäljningen av kemikalier har mer än fördubblats under senaste tiden. 
För företag inom kemisk industri betyder det stora förändringar med en mer global operativ miljö, världsomspännande distribution över landsgränser och hög internationell konkurrens.

Samtidigt förväntas dessa kemiföretag leverera på samma gång som de ska fortsätta att modernisera sin verksamhet och minska sina kostnader. Ofta med gamla, omoderna affärssystem där information och funktioner för logistik, tillverkning, ekonomi och kundrelationer inte är integrerade.

Här är Sage X3, affärssystemet (ERP) för kemisk industri och kemiföretag en lösning.

Sage X3 effektiviserar kemiföretag

Leveransoptimering

Reagera snabbare på förändrade kundbehov och förbättra er hantering av förändringar inom inköp, produktion och transporter med Sage X3 för kemiföretag.

Regelefterlevnad för kemisk industri

Idag möter kemiföretag som tillverkar och distribuerar kemiska produkter ständigt föränderliga regler för efterlevnad och större komplexitet.

Sage X3 stöder labyrinten av globala lagar och restriktioner och förenklar er kemiverksamhet med olika valutor, i flera länder med dess olika lagar och regler.  

Produkt- och processkonsistens

Sage X3 verifierar kvalité, säkerhet och effektivitet i dina kemiska produkter vid alla tillfällen samtidigt som affärssystemet ger flexibilitet att agera vid behov.

Sage X3 överallt – när som helst

Sage X3 kan snabbt och enkelt distribueras till nya användare, företag och länder och enkelt användas på valfri PC, Mac, smartphone eller surfplatta.

Ställ din fråga om Sage X3 här


Nya möjligheter med Sage X3

Sage X3 hjälper dig till förbättringar som leder till bättre effektivitet, ökade insikter och ökad tillväxt.


Sage X3 funktioner för kemiföretag

Spårbarhet
 Formelhantering med decimal precision
 Mått-  och enhetsomvandling
 Hållbarhetshantering med kontroll av utgångsdatum
 Samprodukter och biprodukter
 Spara transaktioner i flera år
 Dashboards med realtidsinformation som är enkla att konfigurera
 Integrering av flera företag, valutor, språk, regler och föreskrifter
 Mobilt, responsivt användargränssnitt ger snabb tillgång till information
 Konsolidera data och rapportering över hela världen

Kundstories Sage X3 inom kemiföretag

Se videos om några kemiföretag som använder Sage X3 affärssystem för sin produktion- logistik- och ekonomifunktioner här.

 


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.