Sage X3 – affärssystem 
för kemisk industri

Den globala försäljningen av kemikalier har mer än fördubblats under den senaste tiden. 
För företag inom kemisk industri betyder det stora förändringar med en mer global operativ miljö, världsomspännande distribution över landsgränser och hög internationell konkurrens.

Samtidigt förväntas kemiföretag leverera på samma gång som de ska fortsätta att modernisera sin verksamhet och minska sina kostnaderna. Ofta med gamla, omoderna affärssystem där information och funktioner för logistik, tillverkning, ekonomi och kundrelationer inte är integrerade.

Här är Sage X3, affärssystemet för kemisk industri en lösning.

Sage X3 effektiviserar kemiföretag

Leveransoptimering

Reagera snabbare på förändrade kundbehov och förbättra er hantering av förändringar inom inköp, produktion och transporter med Sage X3 affärssystem för kemiföretag.

Regelefterlevnad för kemisk industri

Idag möter tillverkare och distributörer inom den kemiska industrin ständigt föränderliga regler för efterlevnad och större komplexitet. Sage X3 stöder labyrinten av globala lagar och restriktioner och förenklar er kemiverksamhet med olika valutor, i flera länder med olika lagar och regler.  

Produkt- och processkonsistens

Affärssystemet Sage X3 verifierar kvalité, säkerhet och effektivitet i dina kemiska produkter vid alla tillfällen samtidigt som det ger flexibilitet att agera vid behov.

Sage X3 överallt – när som helst

Sage X3 affärssystem som snabbt och enkelt kan distribueras till nya användare, företag och länder och enkelt användas på valfri PC, Mac, smartphone eller surfplatta.


Nya möjligheter för kemiföretag

Se hur Sage X3 kan hjälpa dig att göra förbättringar i hela ditt kemiföretag. Förbättringar som leder till bättre effektivitet, ökade insikter och ökad tillväxt.


Sage X3 funktioner för kemiföretag

– Spårbarhet
– Formelhantering med decimal precision
– Mått-  och enhetsomvandling
– Hållbarhetshantering med kontroll av utgångsdatum
– Samprodukter och biprodukter
– Spara transaktioner i flera år
– Dashboards med realtidsinformation som är enkla att konfigurera
– Integrering av flera företag, valutor, språk, regler och föreskrifter
– Mobilt, responsivt användargränssnitt ger snabb tillgång till information
– Konsolidera data och rapportering över hela världen

Kundstories

Se videos om några företag som använder Sage X3 affärssystem i produktion och logistik inom kemisk industri. 

 

 

Vill du veta mer om Sage X3 för kemisk industri?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Fredrik Jansson - Systemstöd
Fredrik Jansson,
telefon  +46-706 076517
e-post fredrik.jansson@systemstod.se

Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.