Jeeves ERP

Systemstöd – din partner och leverantör av tjänster, support och kompetens kring Jeeves ERP affärssystem. Idag är vi drygt 40 konsulter och experter på Jeeves ERP som utgår från 5 orter i Sverige. Med gediget verksamhetskunnande som bas hjälper vi dig med tjänster, utveckling, integrationer och teknisk expertis kring Jeeves ERP. Veta mer om Jeeves ERP? Kontakta Systemstöd här

Våra Jeeveskonsulter i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Örebro och Linköping levererar expertkunskap kring Jeeves ERP i nära relation med nästan 200 företag som använder Jeeves ERP.
Läs mer om våra Jeeveskunder här

Lång erfarenhet Jeeves ERP affärssystem


Jeeves ERP affärssystem

Affärssystemet Jeeves ERP är ett flexibelt, komplett, integrerat affärssystem. I en föränderlig värld som kräver snabba beslut och korta omställningstider för att möta marknadens nya och allt högre krav är detta viktigt.

Jeeves är affärssystemet för dig som inser att nyckeln till framgång är ett flexibelt, integrerat standardsystem.

Oftast brukar man vara tvungen att välja – standard eller företagsanpassat. Inte när du väljer Jeeves affärssystem. Med Jeeves affärssystem får du standardsystemets alla fördelar i form av funktionalitet som ständigt utvecklas samtidigt som du inte behöver göra avkall på era krav på företagsunika anpassningar. Du får ett standardsystem som kan anpassas när din verksamhet utvecklas. Det ger dig möjlighet att skapa en effektiv verksamhet som kan växa med lönsamhet.

Introduktion Jeeves ERP

Affärssystemet Jeeves ERP är ett brett ekonomi-, logistik-, produktions- och servicesystem med CRM och kraftfulla analys- och beslutsstödverktyg (BI). Jeeves ERP bygger på modern teknologi som förenklar integration med andra applikationer. Jeeves plattformen är baserad på Microsoft Windows med Microsoft SQL Server som databas. Jeeves affärssystem har en unik arkitektur som tillåter dig att växa från att vara ett mindre företag till en global verksamhet. Alla uppgraderingar av Jeeves ERP görs snabbt och enkelt, något som betyder att din verksamhet kan vidareutvecklas sig med Jeeves i många år.

Jeeves ERP stödjer förändring

I moderna och framgångsrika företag är det viktigt att kunna driva ändringsprocesser med hjälp av ett flexibelt affärssystem som snabbt kan anpassas till nya förutsättningar. Jeeves affärssystem har just de egenskaperna och har de kvaliteter som krävs för att ta ditt företag in i framtiden. Jeeves ger dig standardsystemets fördelar i form av en funktionalitet som kontinuerlig utvecklas, samtidig som du inte behöver ge avkall på dina företagsunika anpassningar. Du får alltså ett standardsystem som kan anpassas när din verksamhet utvecklas med bibehållen låga ägandekostnader.

Jeeves ERP i flera länder

Jeeves ERP är förberett för att fungera i en internationell företagsmiljö och affärssystemets flexibla konstruktion och lokaliseringar kan följa ditt företag oavsett geografisk verksamhetsområde. Systemstöd har idag Jeeveskunder med verksamhet i +15 länder. 

Läs om Systemstöd och Jeeves här

Optimera affärsprocesser med Jeeves ERP

Vid behov kan man enkelt lägga till och ändra roller och affärsprocesser så att de passar varje enskild verksamhet. För den som behöver nå alla affärsprocesser samt tillhörande information och menyer finns det också en roll som superanvändare. Eftersom systemet är process- och tjänstebaserat kan du enkelt få en optimal lösning för din verksamhet. Varje användare får tillgång till just sina rutiner i systemet. Dessa rutiner kan också anpassas efter varje individ om det behövs.

Kontroll över värdekedjan med Jeeves ERP

För att uppnå angivna mål och strategier är det nödvändig med kontroll över värdekedjan och integrering av de olika intressenterna. Det handlar delvis om kontroll av information, kontroll över processer (vem gör vad i vilken ordning och att inga delar är ej utförda för länge), men speciellt kontroll av intäkter, kostnader och marginalkontroll i hela värdekedjan. Jeeves affärssystem har den funktionaliteten som krävs för detta och flexibiliteten i affärssystemet ger möjlighet till förändringar.

Jeeves ERP rollstyrt 

Jeeves affärssystem är byggt upp runt roller, indelat i fem verksamhetsområden. Varje roll är definierad och paketerad med färdig konfigurerade arbetsprocesser, baserat på många års erfarenhet av hur olika verksamhetprocesser skall bli så effektiva som möjligt. I tillägg är det möjligt att skapa nya roller och menyer i Jeeves. I Jeeves koncept kopplas varje affärssystemsanvändare till en roll i affärssystemet där funktioner, arbetsprocesser och relevant information för varje specifik roll är definierat och är lätt att nå. Rutinbeskrivningar för specifika uppgifter kan hämtas upp. Systemet blir lätt att lära, användarvänligt, samtidig som varje medarbetare blir mer effektiv.


Branschlösningar Jeeves affärssystemJeeves ERP logistik   

Jeeves ERP för logistik och handel

Jeeves ERP är ett helintegrerat affärssystem där information används och är tillgänglig i hela affärssystemet. Flödet av gods och information blir transparent hela vägen och ger användare och ledning total kontroll. Jeeves tillåter komplexa affärsstrukturer att agera som en enhet gentemot externa parter. Även visibilitet samt kund- och leverantörsservice förbättras avsevärt. Jeeves vänder sig till logistikinriktade företag med höga krav på IT-stödet i sin verksamhet.   


Tillverkning Jeeves ERP  

Jeeves ERP för tillverkning

Ger stöd för alla produktionsprocesser i ett företag och är integrerat med Jeeves övriga delar. Det förbättrar visibiliteten och produktiviteten samtidigt som ni får en översikt över alla flöden i företaget. Systemet är utformat för att effektivt och flexibelt hantera allt från tillverkning mot order eller lager, montering och legotillverkning till närvarorapportering och nettobehovsplanering. Jeeves för produktionsinriktade företag med höga krav på IT-stödet i sin verksamhet.


Jeeves ERP för tjänsteföretag   

Jeeves ERP för tjänsteföretag 

Hjälper företag som levererar olika typer av projekt, tjänster, reparationer och underhållsservice att få deras processer och administration mer effektiv och flexibel. Jeeves affärssystem är idealiskt för tjänsteföretag och företag som behöver stöd för underhåll och reparationer av sin egen eller kunders utrustning och anläggningstillgångar, eller företag där projekthantering i kombination med materialförsörjningen utgör en vital del av leveransen eller kärnprocessen.


Systemstöd PowerUps till Jeeves ERP


Med erfarenhet från +1000 projekt hos många företag, alla med utgångspunkt från Jeeves affärssystem har vi under åren samlat på oss lång erfarenhet av Jeeves ERP. Det handlar dels om erfarenhet men även mängder av olika tillägg, anpassningar, integrationer och tjänster kring Jeeves affärssystem. Dessa har vi paketerat i Systemstöd PowerUps som gör ditt Jeeves ERP bättre.

Med Systemstöd PowerUps får du såväl överblick samt detaljer av olika:

– Tillägg till Jeeves ERP
– Anpassningar för Jeeves ERP
– Integrationer med Jeeves ERP
– Tjänster kring Jeeves ERP

Som vi på Systemstöd tagit fram och kopplat, integrerat till Jeeves affärssystem. I Systemstöd PowerUps kan du upptäcka nya anpassningar och tillägg till ditt Jeeves ERP, artiklar om Jeeves som är i blickfånget och få praktiska tips kring Jeeves. Dessutom kommer vi i närtid lansera ett forum i Systemstöd PowerUps, där du kan fråga och diskutera olika ämnen kring ditt Jeeves ERP. 

Upptäck Systemstöd PowerUps till Jeeves ERP här


Jeeves ERP med en genial arkitektur


Jeeves grundades 1992 med tanken att inte två företag liknar varandra och att programvara ska hylla och automatisera processer och arbetsflöden som skiljer det ena företaget från det andra. Jeeves kände till huvudproblemen som de flesta affärssystemanvändare stötte på: antingen ändrade de sin verksamhet för att kunna använda affärssystemet (och förlorade siktet på sin ursprungliga vision samtidigt som de slösade tid på att arbeta sig runt processer och arbetsflöden som inte passade). Eller så bytte de affärssystem för att bibehålla sina affärsprocesser (och la pengar på uppgraderingar och anpassningar, både nya och gamla).

Jeeves tillverkning Systemstod

Jeeves insåg tidigt att det måste finnas ett bättre sätt. Att hantera och lösa de här problemen med affärssystemet  och samtidigt ge slutanvändare och företag en lägre total ägandekostnad. Så Jeeves tog sig an att skapa en programvarulösning för affärssystem som kunde tillhandahålla lättbyggda, mycket anpassningsbara implementationer som också var enkla att uppgradera. Jeeves utvecklade en programvarulösning för affärssystem som låter företag tillämpa de affärsstrategier som de själva valt och tillåter dessa att vara annorlunda.

Jeeves utvecklades till en programvarulösning för affärssystem som är enkel att modifiera för att hjälpa företag att växa, enkel att anpassa till ändrade marknadsvillkor och bättre betjäna sina kunder. Jeeves ERP:s geniala arkitektur är resultatet av önskan att lösa dessa problem på affärssystemsmarknaden. Jeeves arkitektur är inte bara "genial" på det sätt den är tekniskt uppbygd , utan också på sättet den erbjuder obestridligt värde till alla Jeeves kunder.

Jeeves ERP utvecklingsmiljö

Jeeves ERP är baserat på Microsoft SQL Server. Alla anpassningar i användargränssnitt och affärslogik görs huvudsakligen med Jeeves egna utvecklingsverktyg och anvisade sätt. Det finns ett Jeeves macrospråk där egen kod kan skrivas och exekveras baserat på en händelse i systemet tex ’lämna fält’, ’spara post’ och så vidare.

Jeeves gränssnitt innehåller också interaktiva verktyg för flyttning av fält, skapa flikar, lägga till egna fält, rutor/ramar/fönster, dölja fält mm.

Anpassningar i affärslogiken görs i form av triggrar och procedurer. Systemstöd använder en metodik för att bibehålla skriven kod även efter uppgradering. Många triggrar innehåller ett anrop på en procedur i ett sent skede. Den proceduren är tom. I den gör man sin anpassning. Dessa procedurer kallas ’mod –procedurer’ och de skrivs inte över vid uppgradering varvid anpassningen bibehålles. 

Jeeves ERP arkitektur 

Jeeves arkitektur sätts upp endera tvåskiktat (Rich Client) och/eller treskiktat (Thin Client). Skikten är klient, applikationsserver och databas. Till arkitekturen finns Client Broker som används dels för lastdelning och skalning, dels som mellanskikt av säkerhetsskäl vid distribution över internet. Client Broker placeras då tekniskt på ett DMZ. Jeeves kernel är skriven i Delphi och till delar i C++. Webbdelarna i Jeeves ERP är skrivna i ASPX (.NET). Det senaste bidraget är Jeeves Insight (klienten) som är utvecklad i Microsoft Silverlight.


Åtta anledningar att välja Jeeves ERP


– Jeeves ERP är enkelt att anpassa
Jeeves affärssystem är utvecklat och utformat för att enkelt och billigt kontinuerligt kunna anpassas till just din verksamhet och era krav på effektiva affärsprocesser.

– Jeeves ERP är enkelt att uppgradera
Vid en uppgradering av Jeeves affärssystem påverkas inte alls era olika kundunika anpassningar. Det är bakgrunden till att alla våra Jeeveskunder redan uppgraderat eller inom kort kommer att uppgradera till senaste version av Jeeves ERP.

– Jeeves ERP är enkelt att integrera
Jeeves affärssystem bygger på Microsoft SQL Server och har en öppen databasdesign och service orienterade arkitektur. Det innebär att det är enkelt att integrera Jeeves ERP med andra system som till exempel e-handel, olika logistiklösningar eller beslutsstöd.

– Låg ägandekostnad med Jeeves ERP
Enligt en rapport från Radar Group har Jeeves affärssystem lägst ägandekostnad (TCO) inom sitt segment jämfört med konkurrerande affärssystem.

– Funktioner för global skalbarhet i Jeeves ERP
Med Jeeves affärssystem kan ni hantera flera affärsenheter och företag i er företagsgrupp som är utspridda över hela världen med olika valutor och olika språk. Med Jeeves Inter-Company Transaktions (ICT) kan ni hantera komplexa organisationsstrukturer med enheter över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder.

– Snabb tilläggsfunktionalitet i Jeeves ERP
Jeeves är enkelt att specialanpassa och integrera med andra lösningar. Dessutom kan affärssystemet lätt förändras och utvidgas efterhand er verksamhet kräver bättre eller annat affärsstöd.


Konsulttjänster Jeeves ERP


Idag levererar drygt 40 Jeeveskonsulter från något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Jönköping eller Örebro konsulttjänster och experkunskap kring Jeeves ERP. Vi assisterar, hjälper, utvecklar, förvaltar och supportar idag Jeeves affärssystem i nära samarbete med drygt 180 kunder i 15 länder.

Konsulttjänster affärssystem ERP

Exempel på konsulttjänster från våra Jeeves konsulter är till exempel verksamhetsutveckling, applikationsutveckling, utveckla integrationer mellan Jeeves ERP och andra system eller hjälp med tekniska frågor kring drift, säkerhet och optimering.

Läs mer om tjänster från våra Jeeves konsulter här

Kontakta oss kring hjälp med Jeeves ERP härDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.