Ny version Sage X3 affärssystem

Sage X3 affärssystem lanserades den 6 mars i en ny version, fullmatad med nya funktioner som hjälper dig att driva ditt företag snabbare, enklare och mer flexibelt. Från viktiga nya funktioner, nya integrationer, en rad funktionella förbättringar till helt nya kompletterande lösningar.

 Läs New Features Summary här >

Nya funktioner Sage X3 affärssystem

Projekt I För effektiv hantering av alla aspekter av ett projekt från offert till planering av resurser och material, spåra kostnader, tidsplan och analysera resultat.

Automatiserade kontoutdrag I Effektiviserar den finansiella processen genom att automatiskt generera transaktioner och  matcha öppna objekt eller obalanserade operationer.

Nya integrationer

Grafisk planering I Optimera produktionscykler och kontrollera ledtider med flexibel grafisk produktionsplanering och schemaläggning.

E-handel I Bygg eller anpassa en omfattande webbutik inom några dagar och hantera kataloger, prissättning, lager, kunder och alla transaktioner som en del av Sage X3 stöd i logistik processer.

CRM I Synkronisera kundregister mellan Salesforce CRM och Sage X3 och visa kundorder i Salesforce med den nya Sage X3 Salesforce CRM Connector.

Finansiell rapportering I Enkelt att skapa Sage Intelligence rapporter med intuitiva Excel-baserade rapporteringsfunktioner integrerade med Sage X3 ekonomimoduler och automatisera distribution av rapporter till grupper eller individer.

Andra funktionella förbättringar

Supply chain I Optimera container kapacitet för transporter och bifoga och spåra dokument i samband med att ta emot varor.

Konsolidering I Förbättrad intercompany konsolideringsprocess i realtid

Produktionsstyrning I förbättringar inom produktionsstyrning inkluderar bland annat möjligheten att samla och spåra aktiviteter genom Automated Data Collection (ADC) funktionalitet i Sage X3.

Nya kompletterande lösningar

Sage X3 Geode I Ett nytt omfattande Warehouse Management Solution (WMS system) som uppfyller behoven hos avancerade distributionsverksamheter att optimera alla fysiska flöden i lagret, från kvittenser till transporter.

Sage X3 Data Management and Analytics I För att integrera, migrera och hantera data mellan olika plattformar och erbjuder inbyggda datamodeller för att förenkla migration och rapportering.

Sage X3 Construction I Utökar kapaciteten i Sage X3 för ekonomi och logistik med en integrerad lösning för att hantera alla processer inom bygg och  fastigheter som projektledning, avtalshantering, tidrapporter, underleverantörer samt uppföljning och analys av projekt och kassaflöden.

Se Sage X3 Product Tour här >

Läs produktblad om alla funktioner i Sage X3 affärssystem här >


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.