En av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Great Place To Work® ett internationellt organisationsutvecklingsföretag korade den 16 mars Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016. 

Systemstöd deltog för andra året och korades som en Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016 i kategorin små organisationer.

Från förra årets 11:e plats tog vi oss i år upp till topp 3 med en tredjeplats! 

Grattis till alla våra medarbetare & kompetenta kompisar!

Sveriges Basta Arbetsplats_2016

Great Place to Work Aktiebolaget Systemstöd Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige om Aktiebolaget Systemstöd


"Att företaget har en ambition att vara Sveriges Bästa Arbetsplats är ett levande mål i organisationen. Det är en verkligt platt organisation där medarbetarnas engagemang och involvering faktiskt verkar stå högre på dagordningen än siffrorna. Förtroende för individen är högt, vilket ger en engagerad och positiv arbetsplats."

Fredrik Jansson, vd Aktiebolaget Systemstöd 
”Samarbetet med Great Place To Work har inte bara gett oss ett kvitto på att vi jobbat med rätt saker utan även konkreta förbättringsområden som vi nu arbetar med. Det är befriande att ha ett ramverk att följa i arbetet med att bli en attraktiv arbetsplats.” 

Systemstod Sveriges Basta Arbetsplatser 2016

Om Great Place To Work och Sveriges Bästa Arbetsplatser
Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser är indelad i tre kategorier; små-, medel- och stora organisationer. Great Place to Work Institute grundades i USA 1983 och priset för de bästa arbetsplatserna har delats ut i Europa i tolv år. Listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras bland annat på en undersökning bland företagens medarbetare som får fylla i svar på 59 påståenden om sin arbetsplats.

Hur får Great Place to Work®  fram listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser?

Great Place to Work® utvärderar er organisation utifrån två organisatoriska perspektiv, för att säkerställa att ni är en utmärkt arbetsplats; medarbetarperspektivet och arbetsgivarperspektivet.

• Ur ett medarbetarperspektiv är en utmärkt arbetsplats en där man som anställd litar på de man arbetar för, är stolt över sitt arbete och trivs med sina kolleger.

• Ur ett arbetsgivarperspektiv är en utmärkt arbetsplats när organisationen når sina organisatoriska mål, har medarbetare som är engagerade och ger sitt absolut bästa och arbetar tillsammans som ett team i en kultur som bygger på förtroende.

Därför använder Great Place to Work två olika verktyg i utvärderingen av er arbetsplatskultur. Medarbetarperspektivet analyseras genom medarbetarundersökningen Trust Index© och arbetsgivarperspektivet analyseras genom öppna frågor om ert arbetsgivarerbjudande i Culture Audit©. Baserat på Trust Index och Culture Audit utses varje år Sveriges Bästa Arbetsplatser. Listan tas fram i mitten av mars i kategorierna stora, medelstora och små organisationer.


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.