Vad kan du om lagerstyrning

Lonsamhet-med-effektiv-lagerstyrning

Fråga:  Vad är sant om lagerhållningsränta och ordersärkostnad?
 

a.  Om ordersärkostnaden är hög så går lagerhållningsräntan upp


b. En låg lagerhållningsränta betyder att ordersärkostnaden är låg
 

c. Lagerhållningsräntan avser den kostnad det innebär att ha en artikel i lager (t.ex. hyra för lagerplats och inkuransrisk), medan ordersär-kostnaden inkluderar de kostnader som uppkommer i och med att en order läggs (t.ex. kostnad för tiden då ordern läggs och inlevereras i lagret).

Se rätt svar här >


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.