IT-drift

– Outsourcad IT-drift en kostnadseffektiv virtuell del av ditt företag
– Allt från daglig övervakning till backup och säkerhetspatchning
– Brett tjänsteutbud från datacenter, nätverk, virtuella och fysiska servrar till drift av operativsystem, databaser och applikationer


IT-drift

Kring säkerhet av IT-lösningar, applikationsdrift av affärssystemet och drift av IT-system samarbetar Systemstöd med Rg19. Rg19 är ett svenskt IT-driftsföretag som inte är bundet till någon leverantör eller uppknuten till någon stor utländsk ägare. Det innebär att Rg19 har handlingsfrihet, kan engagera sig lite mer och att de opartiskt alltid ser till kundens affärsnytta.

System, serverdrift, molntjänster 

Företag och organisationer ställer höga krav på att verksamheten har högsta möjliga tillgänglighet till sina affärsstödjande funktioner, plattformar och system. Dygnet runt! Med djup förståelse för sina kunders verksamheter hjälper Rg19 till genom att:
– Överta ansvaret och managera IT-driften så att resurser kan frigöras till att utveckla den egna kärnverksamheten
– Tillhandahålla kostnadseffektiva och flexibla molntjänster, privata, publika, hybrid, oavsett om det gäller drift av enskilda system och servrar eller större helhetsåtaganden
– Säkerställa kvalificerad support vid eventuella driftstörningar

Klientdrift

En effektiv klienthantering sparar tid och pengar. Med djup förståelse för kundernas verksamhet hjälper Rg19 till genom att:
– Hantera och drifta arbetsstationer på ett automatiskt, standardiserat och centraliserat sätt
– Snabbt och smidigt förse arbetsstationer med operativsystem, programvaror, säkerhetsuppdateringar och ta hand om eventuella problem
– Testa och rulla ut uppdateringar snabbt och enkelt
– Kontrollera brukningsgrad för olika applikationer och system

Nätverk, kommunikation från fiber till trådlöst

Ett företags nätverksmiljö är en viktig komponent för att uppnå effektivitet i verksamheten! Med djup förståelse för kundernas verksamhet hjälper Rg19 till genom att:
– Tillgodose dina kommunikationsbehov
– Utveckla och anpassa nätverksmiljön efter verksamhetens behov
– Säkerställa kvalificerad support om problem skulle uppstå

Produktförsörjning

Ständig teknikutveckling ställer ökade kompetenskrav på företagens inköpsfunktion! Med djup förståelse för kundernas verksamhet hjälper Rg19 till genom att:
– Ta fram och utvärdera aktuellt behov av produkter
– Agera rådgivare inför inköp så att verksamheten förses med rätt produkter
– Ge vägledning till en kostnadseffektiv, miljövänlig och hållbar hårdvaruförsörjning


Lars Nygren, Head of IT Operations, Rg19

– Får vi ansvaret för driften genom outsourcing blir vi som en kostnadseffektiv virtuell del av ditt företag. Vi sköter allt från daglig övervakning till backup och säkerhetspatchning. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från datacenter, nätverk, virtuella och fysiska servrar till drift av operativsystem, databaser och applikationer.

Läs mer om IT-tjänster från Rg19 >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.