Inobiz integrationsplattform


– Integrationsplattform för komplexa och prestanda kritiska miljöer 
– EDI motor och meddelande mappningssystem för EDI-lösningar med affärssystem
– Integrationsplattform, utvecklingsverktyg för transformering och datamappning som används av drygt 500 kunder


Ledande integrationsplattform

Inobiz är ett ledande företag inom dataintegration och har funnits sedan 1996. Inobiz integrationsplattform och utvecklingsverktyg för transformering och datamappning finns installerad hos drygt 500 kunder. Systemstöd har arbetat sedan start med Inobiz som integrationsplattform tillsammans med Sage X3 och Jeeves affärssystem för till exempel EDI hantering.     

Inobiz produkter används främst i komplexa och prestanda kritiska miljöer för att integrera och ansluta system inom ett företags (EAI) eller mellan företag (EDI) men också för att integrera olika system med webben.

Inobiz levererar den EDI motor och meddelande mappningssystem som Systemstöd använder i alla EDI-lösningar med Sage X3 och  Jeeves affärssystem. Vidare används Inobiz som integrationsplattform i många andra applikationer vi levererar.

Inobiz integrationsplattform

Inobiz programvara beskrivs lättast utifrån våra tre huvudprodukter:

Inobiz Development System 

Konvertering framtagen med Inobiz DS. I Inobiz DS anges hur översättningen ska ske mellan olika in- och ut-format. Med hjälp av Inobiz DS kan du bygga översättningsprojekt.Inobiz DS ger en även en överskådlig grafisk bild av hur formatkonverteringen är uppbyggd. Nästa steg är att automatisera integrationsflödet, det vill säga hur filerna flyttas in och ut ur konverteringen som skapats i Inobiz DS.

Inobiz Integration Server 

Integrering med Inobiz IS. Inobiz IS är ett av två sätt att använda formatkonverteringen. Inobiz IS sköter då transporten och övervakningen av genomflödet av data i konverteringen skapad i Inobiz DS. Även Inobiz IS ger dig en överskådlig visuell bild av de filer som har konverterats.

Inobiz Runtime 

Inobiz RT inbyggt i det egna systemet. Om du vill köra formatkonverteringen i en egen programvara behöver du en integrationsmotor. Komponenten Inobiz RT kan byggas in i ditt eget befintliga system och ger möjlighet att köra formatkonverteringen framtagen med Inobiz DS.

Sätta upp en integration med Inobiz Integration Server

Inobiz DS - Mapping X12 till XML

Inobiz DS - Mapping SQL till XML

Inobiz Transaction Monitor


 Inobiz Integration Server hos SSAB

SSAB har många olika IT-miljöer och har dessutom skapat flera egna applikationer, vilket innebär att det finns ett tjugotal olika system med olika format inom företaget. Utmaningen var dels att få dessa olika system att kommunicera med varandra och att få systemen att hantera kundernas olika externa format. Dessutom måste de affärskritiska systemen ständigt vara tillgängliga för SSAB's kunder över hela världen samt driftsäkert och utbyggbart för framtiden.Ytterligare krav var att systemet skulle klara av att hantera smått enorma avstämningsfiler med hundratals kolumner. Inobiz Integration Server valdes för att lösa integrationsutmaningen på grund av Inobiz väl beprövade teknik. Projektet drevs av Systemstöd och genomfördes lyckosamt på SSAB. Nu rullar flera Inobiz Integration Servrar parallellt eftersom långa köer aldrig får blockera SSABs system. Allt kring övervakning och drift av Inobiz systemet hos SSAB hanteras av en person.

Se fler instruktionsfilmer om Inobiz integrationsplattform här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.