Hissautomater integrerade
med affärssystem

Boka demo

De främsta fördelarna med en hissautomat i ett lager är plockhastighet, att de är platsbesparande samt bättre ergonomi och arbetsmiljö. Dessutom hanterar hissautomaten allt från smådetaljer som skruvar till långa rör, stora plåtar eller andra maskindetaljer.

Hissautomater från Weland Lagersystem har vi på Systemstöd integrerat med affärssystem som Jeeves ERP genom ISE Compact Control. Hissautomaten opererar i realtid från Jeeves ERP och olika handdatorlösningar via ISE Lager.

Hissautomat för effektiv lagerhållning

Hissautomater kan anpassas till olika fysiska miljöer och fyller viktiga funktioner inom lagerhållning:

– Plocklager för resurseffektiv lagring av låg- och medelfrekventa artiklar. Lämpligt för distributionslager, tredjepartslogistik, e-handel m.m.

– Färdigvarulager för effektivast möjliga lagerhållning av produkter i väntan på leverans.

– Lager efter processen där lagerhanteringen säkerställer kontinuiteten i den tillverkande processen som kan löpa utan störningar i form av materialbrist.

– Förbrukningsmaterial där man har behov av ett omfattande lager som säkerhetsfunktion för att tillverkningen inte ska avstanna. MRO-Maintenance, Repair and Operating material.

– Produkter i arbete för att skapa ett jämnt flöde i tillverkningsprocesser. Komponentförsörjningen kan på ett bättre sätt anpassas till olika produktionsled.

– Förråd för att underlätta hantering och försörjning av förbruknings- och tillsatsmaterial, liksom verktyg och kompletterande utrustning.

– Komponentförråd för kontroll och lagerhållning av inköpta detaljer som ska bearbetas eller monteras i tillverkningen.

Styr hissautomaten från affärssystemet

Med vår integration ISE Compact kan du från affärssystemet Jeeves ERP hantera och styra hissautomater. Idag finns det stöd för två fabrikat av lagerhissar: Compact Lift hissautomat från Weland Lagersystem och Pro Lager. Hissautomater som kan anpassas till olika fysiska miljöer och ger många fördelar:

Plockhastighet – då tekniken bygger på att du flyttar detaljerna till plockaren i stället för tvärtom. En användare vid lagerhissen klarar generellt 2-4 gånger fler plock än i ett traditionellt lager och dessutom minskar risken för felplock.

Platsbesparande – lagerhissar lagrar dina artiklar säkert och kontrollerat på höjden och varje lagerhiss anpassas för optimalt utnyttjande av utrymmet. Du sparar 70-90% av golvytan jämfört med vanliga hyllställ.

Ergonomi – när godset lagras i en lagerhiss kommer rätt detalj snabbt till plockaren, serverat på en bricka i bekväm arbetshöjd. Man behöver inte leta och inte gå omkring bland hyllor och plocka detaljer. 

Mångsidig lagring – lagerhissar anpassas efter den typ av gods som skall lagras, från smådetaljer och skruvar till rör, plåtar eller maskindetaljer med vikt upp till 1,5 ton per lastbricka.

Return on Investment – många företag blir positivt överraskade över hur snabbt investeringen i en lagerhiss betalar sig. Det är inte ovanligt räkna hem investeringen på ett år.

Styr hissautomaten mobilt

Vår integration mellan Jeeves ERP och hissautomater kan med fördel kompletteras med vår handdatorlösning ISE Lager för maximalt effektivitet i er lagerhantering.

Med denna lösning kan du styra hissautomater via handdatorer och mobila enheter istället för att ta vägen via en dator, vilket innebär att du kapar tid vid varje order. En lösning som ger stor vinst, särskilt för plockintensiva verksamheter inom e-handel och detaljhandel.

Vill du veta mer om hissautomater integrerade med affärssystem?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Jari Koskella - Systemstöd
Jari Koskella,
telefon  +46-702 572140
e-post jari.koskela@systemstod.se

På reservdelssidan har Väderstad-verken idag 3 st lagerhissar och har på så vis gått ifrån 200 m² golvyta till idag 21 m². Tack vare Twin-funktionen i Weland lagersystem har plockningen effektiviserats så pass att man idag plockar 5 gånger snabbare än tidigare, plus att ergonomi och arbetsmiljö runt maskinerna är mycket bättre. Totalt används 7 st lagerautomater från Weland Lagersystem ( 1 st till Underhållsavd, 3 st till Produktion och 3 st till Reservdelsavdelningen) och fler är på gång in.

Väderstad-verken plockar snabbare med Weland hissautomater

Weland hissautomater för effektiv lagerhållning

Med ökad effektivitet i form av plockhastighet och färre plockfel samt platsbesparing och bättre ergonomi kan du snabbt räkna hem din investering i en hissautomat. Weland Lagersystem AB ingår i Weland-koncernen som konstruerar, tillverkar och marknadsför pålitliga och driftsäkra lösningar för effektiva lagersystem. Huvudkontor, produktion och utveckling ligger i Gislaved.

Video Weland Lagersystem AB


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.