Inbjudan The Future of business med Sage 11 december Stockholm

Ett möte där vi tar upp förändringar med affärssystem i molnet och Sage strategi, roadmap för affärssystem tillsammans med Helen Miller, European Area Sales Manager på Sage.

Agenda
> Sage Cloud strategi och roadmap
> Sage Enterprise Intelligence
> Tillägg i Sage X3 för den svenska marknaden

När: Onsdag 11 december, 10.00 - 12.00

Plats: Centrala Stockholm (meddelas senare)

Anmäl dig här >

OSA senast den 2 december!


Vad är Sage X3 affärssystem?

Sage X3 är ett affärssystem vars målgrupp och kunder främst är medelstora företag och dotterbolag till stora företag med internationell verksamhet. Affärssystemet används idag av + 6500 företag i drygt 80 länder inom nyckelområden och affärsprocesser som redovisning, försäljning, CRM, logistik, projekt, lagerstyrning och tillverkning. Systemstöd är partner till Sage i Sverige och har anpassat Sage X3 till svenska lagstiftning samt översatt affärssystemet till svenska.Sage X3 version 12

Nedan korta beskrivningar av nya funktioner i Sage X3 senaste version.

Användarinterface

Användarinterfacet har förbättrats ytterligare med responsiv design som möjliggör förbättrad åtkomst till affärssystemet på olika typer av mobila och stationära enheter oberoende av typ och storlek. Navigeringen har dessutom gjorts ännu enklare med favoritverktygsfält och en interaktiv sidomeny.

Se video om Sage X3 responsiva design här >

Globalt stöd för nya och uppdaterade lagkrav

Sage X3 används i drygt 80 länder över hela världen på olika språk. Sage X3 har i senaste versionen uppdaterats ytterligare för att tillgodose nya lagkrav i flera länder som till exempel USA, Frankrike, Australien, Polen och UK.

Redovisning

Alla ekonomifunktioner är integrerade med alla andra delar av Sage X3 affärssystem och har i senaste versionen förbättrats ör att ännu bättre stödja företagets dagliga verksamhet med avstämningar, automatiska journaler, spårbarhet av transaktioner och händelser, intäktsuppföljning i realtid och skattedeklarationer.

Försäljning och inköp

Försäljnings- och inköpsfunktionerna i Sage X3 har kompletterats med bland annat hantering av standardleverantör per produktsite, ej fakturerbara inleveranser. Dessutom stöd för REX (Registered Export System) identifiering av export utanför EU samt licensplåtsnumrering (LPN) som tillåter gruppering och hantering av behållare per container.

Produktion

Stödet för produktion och tillverkning har förbättrats ytterligare i Sage X3 inom bland annat förbättrad kvalitetshantering, produktionshantering och grafisk produktionsplanering.

GraphQL API för Sage X3

I Sage X3 version 12 introduceras ett nytt GraphQL API-ramverk och Data Integrations API för enkel och flexibel integration i realtid med andra system.

Projekt

Förbättringar av projekthantering i Sage X3 som möjliggör ännu bättre kostnadshantering och bättre kontroll över projektets lönsamhet.

Cloud

Nya molntjänster som erbjuder oöverträffade valmöjligheter för alla företag oavsett storlek.


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.