Systemstöd en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Systemstöd – en av Sveriges bästa arbetsplatser 2015, 2016, 2017 och nu 2018!
För fjärde året i rad har Systemstöd blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place To Works medarbetarundersökning. 
Vid prisutdelningen den 26 mars kom Systemstöd på 5:e plats, på listan Sveriges bästa arbetsplatser i organisationer med 20-49 medarbetare med motiveringen: 

Lyhörd organisation genetemot medarbetare och omvärld. Det finns en allmän välvilja och en vilja att förstå och tillåta alla medmänniskor att vara som de är.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser

Syftet med studien Sveriges Bästa Arbetsplatser från Great Place To Work är att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur. De företag som presentareas på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser har alla lyckats när det gäller att skapa en äkta tillit och ett långsiktigt hållbart förhållningssätt mellan ledare och medarbetare i sina organisationer.

I drygt 20 år har Great Place to Work® genomfört denna världsomspännande arbetsplatsstudie och utvärderat kvalitén på tusentals arbetsplatser från två perspektiv. I Sverige deltar flera hundra organisationer och de bästa har möjlighet att vinna en kvalitetsutmärkelse. Det är listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Mer om Sveriges Bästa Arbetsplatser läser du om på www.sverigesbastaarbetsplatser.nu

Totalt listas 54 organisationer som Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018 och namnen på dessa företag och organisationer offentliggörs den 26 mars 2018. 

Systemstöds utnämning är ett bevis på att medarbetare på Systemstöd trivs, en kvalitetsstämpel samt en påminnelse om att vi ständigt måste fortsätta arbetet för att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Great Place to Work Aktiebolaget Systemstöd  
Maria Grudén, vd på Great Place to Work 

”På listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser hittar vi företag och organisationer som har lyckats skapa en arbetsplatsupplevelse  som är likvärdig oavsett medarbetarens kön, ålder eller ursprung. Med fokus på sina värderingar och sina medarbetares behov skapar man ett arbetsgivarerbjudande som skapar engagemang och resultat.”

Om Systemstöd

Systemstöd är ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Sage X3 affärssystem och konsulttjänster kring Jeeves affärssystem med kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro, Linköping och Jönköping.

  

Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med våra kunder utveckla och förvalta affärssystemlösningar som stöd för deras affärsprocesser och därmed bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Vi erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad inom produktion, logistik och projektstyrda organisationer.

Systemstöds vision: Sveriges bästa arbetsplats

På företag där medarbetare trivs, utvecklas och stannar länge får man bättre kontinuitet, stabilare utveckling och starka, långvariga kundrelationer. Långvarigt framgångsrika företag kännetecknas även av att de har visioner och värderingar som varar över tid. Vi bygger våra värderingar på ledorden:

Värderingar Aktiebolaget Systemstöd

Vilka är Great Place To Works?

Great Place to Work Institute, Inc. är ett undersöknings- och konsultföretag som har sitt huvudkontor i USA och ett stort antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Mest kända är vi för vår lista Fortune 100 BEST och Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Hur får Great Place to Work fram listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser? 

Great Place to Work® utvärderar er organisation utifrån två organisatoriska perspektiv, för att säkerställa att ni är en utmärkt arbetsplats; medarbetarperspektivet och arbetsgivarperspektivet. 

• Ur ett medarbetarperspektiv är en utmärkt arbetsplats en där man som anställd litar på de man arbetar för, är stolt över sitt arbete och trivs med sina kollegor. 

• Ur ett arbetsgivarperspektiv är en utmärkt arbetsplats när organisationen når sina organisatoriska mål, har medarbetare som är engagerade och gör sitt absolut bästa samt arbetar tillsammans som ett team i en kultur som bygger på förtroende. 

Systemstod_Great_Place_To_Work_2018

Därför använder Great Place to Work två olika verktyg i utvärderingen av er arbetsplatskultur. Medarbetarperspektivet analyseras genom medarbetarundersökningen Trust Index© och arbetsgivarperspektivet analyseras genom öppna frågor om ert arbetsgivarerbjudande i Culture Audit©. 

Baserat på Trust Index och Culture Audit utses varje år Sveriges Bästa Arbetsplatser. Listan tas fram i mitten av mars i kategorierna stora, medelstora och små organisationer. Vid bedömningen av de deltagande arbetsplatserna utgör Trust Index två tredjedelar av den totala poängsumman, medan utvärderingen av kulturprofilen representerar en tredjedel av den totala poängsumman.

Läs mer om Great Place to Work® i Sverige här >


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.