Systemstöd Great Place To Work Certifierat

Great Place to Work® certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser.

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder.

Great Place To Work certifierat

Utvärderingen är gjord av Great Place to Work®, en neutral och utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. Årlig revision och utvärdering säkerställer att resultaten bibehålls. Certifieringen baserar sig främst på medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen. Den skiljer sig på det sättet från andra certifieringar som t ex ISO 9000 som huvudsakligen utvärderar om företaget eller organisationen har system och rutiner för att säkra produkt eller tjänstekvalitet.

Läs mer om Great Place to Work® certifiering här >

Mer om Great Place to Work® i Sverige här >


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.