Systemstöd topplacerade i Great Place To Work

För tredje året i rad har Systemstöd blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place To Works medarbetarundersökning. Vid prisutdelning på Cirkus den 28 mars intog Systemstöd 4:e platsen på listan över organisationer med 20-49 medarbetare.

Great Place To Work om Systemstöd: 
Lyhörd organisation gentemot medarbetare och omvärld. Här är man otroligt bra på att fatta kloka beslut och bra på att hitta okonventionella lösningar på utmaningar.

I drygt 20 år har Great Place to Work® genomfört en världsomspännande arbetsplatsstudie och utvärderat kvalitén på tusentals arbetsplatser från två perspektiv. I Sverige deltar flera hundra organisationer och de bästa har möjlighet att vinna en kvalitetsutmärkelse. Det är listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Mer om Sveriges Bästa Arbetsplatser läser du om på www.sverigesbastaarbetsplatser.nu

Great Place To Work 2017 Systemstod

Systemstöds utnämning är ett bevis på att medarbetare på Systemstöd trivs, en kvalitetsstämpel samt en påminnelse om att vi ständigt måste fortsätta arbetet, för att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Om Systemstöd

Systemstöd är en ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Sage X3 affärssystem och konsulttjänster kring Jeeves affärssystem med kontor i Stockholm, Örebro, Linköping och Jönköping.

Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med våra kunder utveckla och förvalta affärssystemlösningar som stöd för deras affärsprocesser och därmed bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Vi erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad inom produktion, logistik och projektstyrda organisationer.

Vår vision är att vara "Sveriges bästa arbetsplats"

På företag där medarbetare trivs, utvecklas och stannar länge får man bättre kontinuitet, stabilare utveckling och starka, långvariga kundrelationer. Långvarigt framgångsrika företag kännetecknas även av att de har visioner och värderingar som varar över tid.

Vi bygger våra värderingar på ledorden:
Värderingar Aktiebolaget Systemstöd

Great Place To Work

Great Place to Work Institute, Inc. är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och representation i 50 länder världen över. Företaget arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. 

Hur får Great Place to Work® fram listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser? 

Great Place to Work® utvärderar er organisation utifrån två organisatoriska perspektiv, för att säkerställa att ni är en utmärkt arbetsplats; medarbetarperspektivet och arbetsgivarperspektivet. 

• Ur ett medarbetarperspektiv är en utmärkt arbetsplats en där man som anställd litar på de man arbetar för, är stolt över sitt arbete och trivs med sina kollegor. 

• Ur ett arbetsgivarperspektiv är en utmärkt arbetsplats när organisationen når sina organisatoriska mål, har medarbetare som är engagerade och gör sitt absolut bästa samt arbetar tillsammans som ett team i en kultur som bygger på förtroende. 

Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017 Systemstöd

Därför använder Great Place to Work två olika verktyg i utvärderingen av er arbetsplatskultur. Medarbetarperspektivet analyseras genom medarbetarundersökningen Trust Index© och arbetsgivarperspektivet analyseras genom öppna frågor om ert arbetsgivarerbjudande i Culture Audit©. 

Baserat på Trust Index och Culture Audit utses varje år Sveriges Bästa Arbetsplatser. Listan tas fram i mitten av mars i kategorierna stora, medelstora och små organisationer. Vid bedömningen av de deltagande arbetsplatserna utgör Trust Index två tredjedelar av den totala poängsumman, medan utvärderingen av kulturprofilen representerar en tredjedel av den totala poängsumman.

Mer om Great Place to Work® i Sverige här >

Great Place To Work 2017 Systemstod firar


Dela:Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.