Jeeves affärssystem hos Cidan Machinery


Har tillverkat maskiner sedan 1907 och är ett väletablerat företag inom plåtbearbetningsbranschen
Tillverkar och säljer märkena CIDAN och Göteneds som tillverkas i Götene, Sverige.
CIDAN Machinery marknadsförs i mer än 30 olika länder över hela världen


Världsledande plåtbearbetningsmaskiner

CIDAN Machinery Sweden AB  har tillverkat plåtbearbetningsmaskiner sedan 1907 och är idag världsledande med CIDAN och Göteneds som välkända och globalt etablerade varumärken. Tillverkningen sker vid fabriken i Götene och maskinerna marknadsförs i mer än 30 länder via återförsäljare och agenter. Dotterbolag finns i USA samt Kina och några av de största marknaderna är Sverige, USA, Kina, Norge och Polen.Stockholm är Ekesiöö ett begrepp.

Trots en tuff marknadskonkurrens och global lågkonjunktur har CIDAN Machinery haft en god tillväxt. En framgångsfaktor är ambitionen att ständigt utveckla nya lösningar som optimerar den globala plåtbearbetningsindustrins tillverkningsprocesser. Även de geografiska marknaderna utvecklas genom att nätverket med återförsäljare och agenter kontinuerligt växer. Några exempel på marknader där det skett är Korea, Malaysia och Thailand.

Möta framtiden med Jeeves affärsssytem

Som ett led i en långsiktig framtidssatsning har CIDAN Machinery valt Jeeves affärssystemsom nytt affärssystem, för att uppfylla krav som idag ställs på effektivare processer, förbättrad kostnadskontroll, ökad leveransprecision, utveckling av eftermarknadsservicen och optimerad lagerstyrning. CFO Henrik Warlund kommenterar:

”Med Jeeves får vi ett affärssystemstöd som gör att vi kan styra verksamheten bättre och effektivare. Vi valde Jeeves av främst två skäl. Dels ville vi ha ett standardsystem vi kan växa i och som redan i ett grundutförande kan ge oss en bred funktionalitet. Dels ville vi ha erfarna konsulter som kan vår bransch och snabbt förstår våra behov utan att vi behöver lägga tid på vad vi vill uppnå med en lösning.” 

Effektivare eftermarknadsservice

Valet av Jeeves affärssystem innebär att CIDAN Machinery kommer att få en bred funktionalitet som omfattar ekonomi, inköp, lager- och produktionsstyrning, service, närvarohantering samt dokumenthantering. Henrik Warlund ger exempel på hur Jeeves Service och Jeeves Dokumenthantering (Jeeves EDM, (Electronic Document Management) kommer att förenkla det interna arbetsflödet och göra det lättare att få kontroll över levererade maskiners livscykel. 

”Med Jeeves Service kan vi effektivisera våra servicerutiner eftersom all information lagras i en gemensam databas. På det sättet blir det betydligt enklare att bevaka utförd service både per kund och maskin och även att planera framtida serviceintervaller. Vi får helt enkelt bättre kontroll på maskinernas livscykel. Genom dokumenthanteringen kommer vi bland annat att få ett effektivare flöde där mindre tid krävs för att leta fram exempelvis maskinritningar.”

Uppföljning av lönsamhet

Genom att utnyttja kalkyleringsfunktionen i Jeeves kan allt från enklare materialstruktur till mer komplicerade framräknas för att ge exakta kalkylkostnader för en artikel, kundorder och  tillverkningsorder.  

”Något som jag har upptäckt är hur bra jag kan se vilket täckningsbidrag vi fick på en levererad order. För första gången kan vi se vilka produkter och kunder som ger oss ett bra täckningsbidrag. Utan att behöva gå på halvtaskiga schabloner eller magkänsla.”


Läs mer Cidan Machinery >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.