Elektronikgruppen


I nära samarbete med leverantörer och kunder erbjuder affärsområdet anpassade elektroniklösningar för tillverkningsindustrin. Lösningarna baseras på komponenter och system från världsledande tillverkare inom områden som mikrovåg och skärmning, halvledare, displayer mm.


Utmaningen

Komponenttillverkningsindustrin är snabbrörlig med minimala ledtider och täta orderändringar. Kunders kräver låga priser, hög flexibilitet och absolut pålitlighet. Utmärkande för industrin är förändringar i efterfrågan  i närtid – och behovet av flexibilitet ökar ständigt: orderstorlekar minskar, medan orderkomplexitet ökar.  

Valde Jeeves ERP

Jeeves används inom ett antal utvalda produktområden såsom mikrovåg och skärmning, halvledare och passiva komponenter, displayer, inbyggnadsdatorer och lagringsmedia samt elektronikkylning. I sortimenten ingår också elektromekaniska komponenter inom anslutningsteknik, givarteknik och switchteknik.

Elektronik- och elektromekaniska komponenter

Elektromekaniska system inom ett flertal produktnischer

Kundkretsen består huvudsakligen av tillverkande industriföretag inom telekom, kommersiella fordon, industriautomation och informationssystem

Höga krav på teknisk och kommersiell kompetens

Krav på effektiva och flexibla logistiklösningar

Jeeves för medelstora tillverkare och grossister likväl som för internationella företagsgrupper med företagsenheter av olika storlekar. Lösningen är speciellt utvecklad att förenkla och standardisera processer över flera enheter och har flerbolagsstöd och hanterar olika valutor.

Hantering av en koncern

Ingen redundans, minimerad overhead

Avvikelsehantering

Spårbarhetskrav

Inköps- och behovsberäkning mha historik och prognoser

Flexibilitet inför förändrade behov


 Björn Sjölin, IT-ansvarig på Hydac

– Att byta system gör att man fak­tiskt tar sig tid att titta över sina rutiner. Vi kunde passa på att städa. Det är också oerhört viktigt att tala samma språk och att förstå varand­ras terminologi. Är t ex Kalkylpris och Kostnad Sålda Varor (ksv) verkligen samma sak?

Läs mer om Hydac >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.