Hällde Maskiner


AB Hällde Maskiner har gjort många betydande effektivitetsförbättringar sedan Jeeves affärssystem infördes i verksamheten. Med rätt systemstöd genomsyrar nu kvalitetstänkandet alla processer i företaget. Dessutom lovordas de korta uppgraderingstiderna.


Företaget

I snart 70 år har HÄLLDE producerat beredningsmaskiner  för storkök och export sker över hela världen. Med målsättning att  förbättra marginalerna har HÄLLDE med hjälp av Jeeves affärssystem lyckats genomföra  en rad lyckade effektiviseringsåtgärder.

- När jag kom hit hade vi en mix av olika system. Vi hade prio på att hitta ett integrerat system som alla avdelningar kunde dra nytta av och som samtidigt var säkert för framtida behovsförändringar. Efter noggrann analys och utvärdering av konkurrerande system föll valet på Jeeves affärssystem med sin heltäckande basfunktionalitet, fantastiska flexibilitet och snabba och enkla uppgraderingsteknik, säger Håkan Johansson IT-ansvarig.

"Vi uppgraderar snabbt och smidigt"

AUTOMATISERADE FLÖDEN SÄKERSTÄLLER HÖG KVALITET

För några år sedan utfördes mycket av hanteringen kring utleveranser och transporter manuellt. Dessutom var kommunikationen mellan order- och packavdelning ineffektiv. I Jeeves affärssystem har HÄLLDE utarbetat ett nedbantat och automatiserat flöde. Idag när orderavdelningen skapar en order känner Jeeves automatiskt av om alla beställda produkter finns och när det är dags att leverera. Plocklistan skrivs ut automatiskt på rätt avdelning. Med ett par knapptryckningar erhålls alla nödvändiga transportdokument och etiketter för godsmärkning kundanpassas automatiskt.

- Kommunikationen är nu effektiv hela vägen från order till leverans och vi har dessutom fått kontroll på lagersaldot. Leveranssäkerheten har ökat, ledtiderna krympt och kapitalbindningen blivit lägre. I dagens konkurrenssituation har vi haft stor nytta av Jeeves affärssystem. Vi står för kvalitet i våra egna produkter och med Jeeves genomsyrar nu vårt kvalitetstänkande samtliga processer i företaget, berättar Håkan Johansson.

STOR FLEXIBILITET GER KOSTNADSEFFEKTIVITET

Idag använder HÄLLDE mycket av Jeeves basfunktionalitet i kombination med en del egna anpassningar som görs på egen hand eller med konsulthjälp.

- Eftersom Jeeves är så flexibelt upplever jag att systemet långsiktigt är mycket kostnadseffektivt, fortsätter Håkan Johansson.

För att förbättra kvalitetstänkandet ytterligare är nästa steg att införa Jeeves CRM, Jeeves BI och ännu mer av Jeeves affärssystems funktioner för att hantera transporter.


 Håkan Johansson, IT-ansvarig AB Hällde Maskiner

– Det går ju så snabbt och smidigt och den ordinarie verksamheten kan flyta på som vanligt. Dessutom behöver vi inte göra om våra anpassningar vilket är en oerhörd fördel.

Läs mer om Hällde Maskiner>Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.