Jeeves affärssystem hos SRB Gruppen


Merchandisetjänster till dagligvaruhandeln, bygghandeln, detaljhandeln och apoteksmarknaden
Fasta uppdrag kampanjer, säsongsplock och projekt av olika slag
Helhetslöningar inom merchandising med design, logistik och telemarketing


Ersätta öar av system och information

Verksamheten har sedan 1995 haft en stark tillväxt. Den årliga genomsnittliga omsättningsökningen har varit ca 25 %. Merchandisetjänsterna levereras av 350 konsulenter som ser till att livsmedelsproducenternas produkter får önskat utrymme i livsmedelsbutikerna. Under 2011 genomfördes ca 200 000 uppdrag på 600 orter i Sverige.

Uppdragsgivare är i första hand större livsmedelsproducenter. De merchandise tjänster som företaget erbjuder är att bl a att packa upp varor i butikens hyllor och se till att de exponeras på ett tillfredsställande sätt.

Under 2001 beslöt SRB-Gruppen att utvärdera möjligheterna till ett effektivare och flexiblare systemsstöd. Verksamheten växte och de öar av olika informationssystem som fanns innebar att hanteringen av både kundförfrågningar och hanteringen av tjänsterna var omständlig och resurskrävande.

Efter en utvärderingsprocess tog SRB-Gruppen om att implementera Jeeves affärssyste för hantering av redovisning, reskontror, projekthantering, marknad & säljstöd samt grafisk planering. För att kunna utnyttja konsulenternas tid så effektivt som möjligt krävdes ett system som hela tiden kan visa aktuell planering och beläggninsgrad.

Problem

SRB Gruppens allt snabbare expansion in i nya affärsområden samt bolagets kraftiga tillväxt gjorde i början av 2000-talet att man växt ur sitt befintliga affärssystem. Företaget har ökat försäljningen med 1300% under de senaste 10 åren.

Lösning med nytt affärssystem

Man satsade på en systemlösning byggd runt Jeeves affärssystem. Det var viktigt att få en lösning som lätt kunde anpassas, bland annat med tanke på att SRB Gruppen vill kunna arbeta flexibelt med sina stora kunders affärsprocesser och rutiner. Samtidigt var det viktigt att undvika att hamna i ett konsultberoende. Systemet måste också tåla stora transaktionsvolymer och vara öppet mot andra system. 

Resultat med nytt affärssystem

Jeeves affärssystem fungerar precis som avsetts. Affärssystemet kräver – efter initial anpassning – minimalt med underhåll, är robust och flexibelt samt klarar utan några som helst problem av de transaktionsvolymer som SRB Gruppen kan överblicka i sin strategiska planering.


  Mikael Edeslätt, affärsutvecklare SRB Gruppen

"Tidigare begränsades vår effektivitet av det faktum att vi hade flera informationskällor.  Med Jeeves och Systemstöds lösning får vi ett system som hanterar allt, vilket ökar vår effektivitet och våra förutsättningar till en fortsatt expansion. Affärssystemet stöder de affärskritiska processerna för planering, genomförande och uppföljning av våra uppdrag. Nu kan vi växa i den takt vi vill och systemet kan anpassas efter hur marknaden utvecklas”,säger Mikael Edeslätt, Affärsutvecklare på SRB Gruppen AB.

”Vi har några ganska stora kunder. Då är det inte läge att kräva att administrativa processer ska göras på just vårt sätt, utan vi får vackert anpassa oss till kundernas verklighet vilket kräver att våra system lätt går att anpassa. Detta är den största styrkan med Jeeves, att systemet anpassar sig till verkligheten.”

”Systemstöd visade snabbt att de förstod vår verksamhet. Det faktum att de har lång och gedigen erfarenhet av att implementera och anpassa Jeeves affärssystem till olika verksamheter var avgörande för oss vid valet av nytt affärssystem. Våra krav är unika och det finns inget givet standardsystem för vår verksamhet”, avslutar Mikael Edeslätt.

Läs mer om SRB Gruppen >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.