Jeeves ERP affärssystem hos SSABInobiz Integration Server hanterar ca 20.000 transaktioner per dygn åt Jeeves affärssystem på SSAB Oxelösund. Flera Inobiz Integration Servrar rullar parallellt och övervakningen är minimal.


SSAB - EDI-flöde utan stopp enormt viktigt

När SSAB skulle införa ett nytt orderingångssystem för att effektivisera ordermottagningen och underlätta kundernas beställningsprocess i framtiden, valde SSAB Oxelösund ett orderingångssystem baserat på Jeeves affärssystem med Systemstöd som leverantör och implementationspartner.

Bakgrund och krav integrationsplattform

Eftersom SSAB tidigt infört olika IT-miljöer och skapat egna applikationer finns ett tjugotal olika system med olika format inom företaget. Det gällde dels att få dem att kommunicera med varandra, dels att få dem att hantera kundernas olika externa format. Förutom att det affärskritiska systemet ständigt måste vara tillgängligt för SSABs kunder över hela världen, måste det vara driftsäkert och utbyggbart för framtiden.

Speciella krav integrationsplattform

“Ytterligare krav var att systemet skulle klara att hantera smått enorma avstämningsfiler med hundratals kolumner”, förklarar Fredrik Jansson, VD, Systemstöd som varit med och implementerat systemet. I fält skulle SSABs personal dessutom kunna SMS:a frågor om lagersaldot och få omedelbara svar.

Fördelar med Inobiz

Inobiz Integration Server valdes för att lösa problemen på grund av produktens väl beprövade teknik. ”Skalbarheten hos Inobiz produkter är enormt viktig för oss, eftersom kunden måste kunna växa med systemet”, förklarar Fredrik Jansson. Inobiz grafiska gränssnitt gör systemet lätt att övervaka och passar Systemstöd som är verksamhetsmänniskor och inte kodare.

Flexibilitet och snabb service

Systemstöd har arbetat med Inobiz system sedan 1999 och uppskattar både flexibiliteten och den snabba servicen på företaget. ”Personalen inser själva när ärenden är viktiga och vi får tala med dem som utvecklar och kan systemen”, säger Fredrik Jansson.

Extremt lite övervakning med Inobiz

Projektet genomfördes lyckosamt på SSAB. Nu rullar flera Inobiz Integration Servrar parallellt eftersom långa köer aldrig får blockera SSABs system. Till en början var IT-personalen rädd för ytterligare arbetsbelastning eftersom de skulle sköta driften själva. Nu klarar en enda man att övervaka och drifta Inobiz system efter utbildning medan en hel stab behövs för att övervaka de gamla delarna av systemet. Det säger allt om Inobiz användarvänlighet!

Fakta om SSAB

SSAB Oxelösund ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål AB och är nordens största tillverkare av grovplåt. Företaget är också världsledande inom specialområdet kylda stål med kända varumärken som HArDoX och WElDoX. SSAB oxelösund är sveriges enda stålverk som har en hel produktionslinje, det vill säga från råvaror till valsad plåt. De producerar närmare 700 000 ton grovplåt. 90 procent av produktionen exporteras och den största enskilda marknaden utomlands är Tyskland. SSAB Oxelösund har välsorterade lager i mer än 40 länder runt om i världen.


Läs mer om SSAB härDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.