Stafsjö Bruk


Stafsjö grundades 1666 och är idag ett av Sveriges äldsta levande ”bruk”.  Sedan 2005 ingår Stafsjö i tyska familjeägda företaget Bröer Gruppen, där även Ebro armaturen ingår – en ledande leverantör av vridspjällsventiler, pneumatiska och elektriska manöverdon. Redan år 1885 startade ventiltillverkningen och idag är företaget helt fokuserat på ventiler för processindustri.


Företaget

Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför globalt ventiler för avstängning och reglering av flöden inom processindustri. Tillgänglighet, pålitlighet och kostnadseffektivitet kännetecknar varumärket. Pappers- & massaindustrin samt vatten & avlopp är de två största kundsegmenten.

Kunderna betjänas från egna kontor i Sverige, Kina och Tyskland samt av ett globalt nätverk av återförsäljare och representanter runt om i världen. Huvuddelen av produktionen sker i Sverige med ett  omfattande samarbete med underleverantörer i Europa och Asien. Stafsjö Bruk levererar idag ca 15 000 ventiler per år och exportandelen är över 80% och företaget är ISO 9001 certifierat sedan 1993.

Stavsjö Bruk hade tidigare flera olika system som inte var integrerade, för att hantera deras verksamhet, flera av dem egenutvecklade. Systemen var visserligen anpassade till verksamheten och hade därigenom många fördelar. Men nackdelarna övervägde. Öar av information som inte lätt kunde delas växte och man kunde inte dra fördel av ny teknik, som t ex nya kommunikationslösningar och web. Sårbarheten i form av personberoende kändes oroande och underhållet var omfattande. Man beslöt att välja en enklare och säkrare väg genom att istället implementera ett standardsystem. Efter en omfattande värderingsprocess implementerades Jeeves Enterprise 1998. Man började med ekonomimodulerna för att sedan fortsätta med logistik och produktionsmodulerna. Under årens lopp har Stafsjö enkelt skräddarsytt sin installation till ett perfekt verktyg för företagets produktion, försäljning och inköpsorganisation. Tack vare Jeeves öppenhet och möjlighet till egna förändringar som inte påverkas vid uppgraderingar har flera projekt genomförts sedan driftstarten. 

Kundanpassade produkter 

Stafsjö har utvecklat en egen konfigurator för att kunna tillhandahålla kundunika ventiler. Att integrera konfiguratorn med Jeeves ERP var enkelt. Om man skapar en ny ventil som inte redan finns i artikelregistret kan Jeeves automatiskt lägga upp den nya artikeln och kalkylera den.

Effektiv etiketthantering 

Alla etiketter skrivs ut direkt från Jeeves för märkning av gods och artiklar. Inget manuellt merarbete längre!

Rätt version av reservdelar till rätt kund

Jeeves håller koll på versionsuppdateringar på artiklar samt kan uppdatera överliggande nivåer i strukturer. Versioner på ingående material i tillverkningsordrar lagras så att rätt version av reservdel levereras vid haveri. Systemet känner också till saldon på äldre versioner och föreslår den äldre versionen vid tillverkning om antalet räcker till. Det innebär att kunden alltid får rätt reservdelar levererat till sig.

EDI via e-mail 

Artiklar och kundorders överförs nu enkelt och snabbt mellan Stafsjö i Sverige och det tyska dotterbolaget med hjälp av mail.

Web-baserat logistiksystem 

Via webben kan det kinesiska dotterbolaget nu sköta alla inköp av komponenter och material direkt och online via Jeeves webklient. Inköpen sker lokalt i Kina via en egen databas placerad i Stafsjö. Ett komplett webbaserat logistiksystem för marknaderna i Asien.


 Patrik Månsson, ekonomichef på Stafsjö Bruk

– Ju mer av Jeeves vi tar i drift, desto mer inser vi hur flexibelt och anpassningsbart systemet är för att stödja vår verksamhet effektivt. Idéerna är många om hur vi med Jeeves kan förbättra och effektivisera vår verksamhet.

Läs mer om Stafsjo >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.