Stångåstaden


Fastighetsbolag arbetar ofta med mängder av kunder, både privata och kommersiella, vilket innebär att de administrativa systemen måste tåla stora transaktionsmängder. Ofta krävs speciallösningar för bland annat hantering av inköp, underhåll och leverantörsreskontra (inkl. automatisk fakturaregistrering). För ekonomisk redovisning och uppföljning kan systemet behöva stödja komponentavskrivning av fastigheter, beräkning av moms utifrån fastigheters andel av momsbelagd och momsfri yta och fördelningsregler i flera steg. Många gånger finns behov av effektiva integrationer mot specialsystem för branschen


Jeeves för fastighetsbolag

Jeeves för fastighetsverksamhet används i fastighetsbolag där krav på stora volymer av leverantörsfakturor, avskrivning på komponentnivå och effektiv projekthantering finns. Lösningen är speciellt utvecklad för att stödja en enkel och effektiv fakturahantering, enkel avskrivning av fastigheter och möjlighet till integration mot specialsystem.

Behov av att automatisera de stora volymerna av leverantörsfakturor

Behov av integrering mot specialsystem för branschen

Behov av projekthantering/budgetering/uppföljning

Behov av komponentavskrivning av fastigheter

Behov av en enkel momsberäkning baserad på fastigheters olika ytmoms

Kritiska funktioner

Jeeves för fastighetsbolag syftar till att stödja ett fastighetsbolags alla processer och flöden i ett och samma system, samtidigt som det möjliggör en snabb och effektiv integration mot de speciella renodlade fastighets- och försystem som är vanliga i branschen om det är önskvärt.

Updatering av en fastighets olika typer av ytor. Manuellt eller från exempelvis externa fastighetssystem, för att förenkla en beräkning av moms utifrån en fastighets momsbelagda/icke momsbelagda yta.

Möjlighet att dela upp en anläggning i olika komponentdelar med olika avskrivningstid för att underlätta komponentavskrivning av fastigheter.

Webbaserad projekthantering med planering, budgetering, uppföljning på olika nivåer så som fastighetsområden, affärsområden, fastigheter etc. Fördelning av budgetar på i projektets ingående fastigheter är möjlig.

En dynamisk (klickbar) uppföljning antingen i tabell- eller grafisk layout förenklar analysen.

Automatisk inläsning av elektroniska fakturor av olika format.

Förberedd koppling mot integrationsmotor för import/export av data till/från specialsystem.

Webbaserad leverantörsfakturahantering med workflow som automatiserar attestflödet.

Automatgenerering av konteringsförslag (preliminära verifikationer) som kan bokföras direkt i huvudboken, utifrån data från externa försystem.

Skalbart i många dimensioner som gör det enkelt att utöka systemet med exempelvis en ny bolagskod (multicompany), nya fastigheter, etc.

Möjlighet att bokföra på upp till åtta olika kontodelar för att stödja ekonomisk uppföljning av exempelvis affärsområden, fastighetsområden, kundsegment, etc.

Mycket korta stilleståndstider vid exempelvis uppgraderingar.


 Björn Sjölin, IT-ansvarig på Hydac

– Att byta system gör att man fak­tiskt tar sig tid att titta över sina rutiner. Vi kunde passa på att städa. Det är också oerhört viktigt att tala samma språk och att förstå varand­ras terminologi. Är t ex Kalkylpris och Kostnad Sålda Varor (ksv) verkligen samma sak?

Läs mer om Hydac >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.