Vitec


Sverige möts av en allt mer globaliserad ekonomi med väsentligt lägre personalkostnader i bl.a. Asien och Östeuropa. De starkaste konkurrensmedlen för svenska tjänsteföretag anses vara: kvalitet, snabbhet, pålitlighet och flexibilitet. Tjänsteföretagen står för den största tillväxten och större delen av allt nyföretagande i Sverige. Till det kommer också att många tillverkande företag allt mer ser sig som tjänsteföretag. Därmed måste företagen kunna dra fördelar av förändringar för att utveckla nya tjänster och produkter. 


Utmaningen

I takt med att tjänstebranscherna växer och utsätts för konkurrens så kommer behov av att standardisera, införa rutiner och industrialisera tjänsteproduktionen. I det ljuset är det inte konstigt att framgångsrika tillverkande företag väljs som förebilder även bland chefer för tjänsteföretag.

Jeeves ERP

Jeeves är för medelstora tjänsteföretag likväl som för internationella företagsgrupper med företagsenheter av olika storlekar. Lösningen är speciellt utvecklad att förenkla och standardisera processer över flera enheter och har flerbolagsstöd och hanterar olika valutor.

Generellt 

Begränsar administration och dubbelregistrering med en flexibilitet vad gäller tex affärsupplägg (a’conto, löpande, periodiskt..).

Koncern

Master Data Management och flerföretagshantering för ett effektivt projektarbete i koncernöverspännande projekt i en internationell miljö.

Beslutsstöd

Uppföljning i realtid av ekonomiska nyckeltal och avstämningar mot uppdaterade slutlägesprognoser på önskad detaljnivå.

Projektledare

Projektupplägg, aktiviteter, budget och revidering av slutläges-prognoser med fullständig flexibilitet avseende antal uppföljnings-nivåer.

Hela affärsprocessen

Affärsstöd i hela processen, från CRM-Offert-Planering-Exekvering-Uppföljning

Rapportering och mobilitet

Säkerställer rapportering på rätt aktivitet i projekten både vad gäller tid och övriga expenser från den plats där du befinner dig

Rutiner och funktioner för att planera – genomföra – följa upp tjänsteföretagets verksamhet måste införas på samma sätt som i den övriga industrin. Inrapportering ska ske snabbt och enkelt, i vissa fall med automatik om tjänsten är återkommande. Uppföljning, gärna per automatik med korta tidsintervall hur resurser, grupper och verksamheter mår och utvecklas.


Kritiska funktioner

- WEB baserad tidredovisning

 - Digital leverantörs- fakturahantering

 - Avtalshantering

 - Gemensam projektdatabas

 - Inköp av material och externa tjänster

 - Integrerad dokumenthantering

 - Grafisk projekt och bemanningsplanering

 - Uppläggning/underhåll/ budgetering av projekt

 - Projektuppföljning

 - Succesiv vinstavräkning

 - Skapa och underhålla underlag till tidrapporter samt fakturering

 - Totalt integrerat

 - Serviceärenden/rapportering

 - Cash Management

 - Flexibel fakturahantering från fakturaunderlag till faktura

 - Flexibel organisationsstruktur

 - Import/Export av data


 Björn Sjölin, IT-ansvarig på Hydac

– Att byta system gör att man fak­tiskt tar sig tid att titta över sina rutiner. Vi kunde passa på att städa. Det är också oerhört viktigt att tala samma språk och att förstå varand­ras terminologi. Är t ex Kalkylpris och Kostnad Sålda Varor (ksv) verkligen samma sak?

Läs mer om Hydac >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.