Integrationsplattform

Boka demo

Inobiz är ledande inom dataintegration och används av drygt 500 kunder. Inobiz används främst i komplexa och prestandakritiska miljöer för att integrera och ansluta system inom ett företags (EAI) och eller mellan företag (EDI) men också för att integrera system med webben. Systemstöd är partner till Inobiz och använder Inobiz integrationsplattform i kundmiljöer med olika affärssystem, affärskritiska applikationer samt EDI-hantering.

Inobiz integrationsplattform

Inobiz integrationsplattform beskrivs lättast utifrån deras tre huvudprodukter:

Inobiz Development System

Konvertering framtagen med Inobiz DS. I Inobiz DS anges hur översättningen ska ske mellan olika in- och ut-format. Med hjälp av Inobiz DS kan du bygga översättningsprojekt. Inobiz DS ger även en överskådlig grafisk bild av hur formatkonverteringen är uppbyggd. Nästa steg är att automatisera integrationsflödet, det vill säga hur filerna flyttas in och ut ur konverteringen som skapats i Inobiz DS.

Inobiz Integration Server

Integrering med Inobiz IS. Inobiz IS är ett av två sätt att använda formatkonverteringen. Inobiz IS sköter transporten och övervakningen av genomflödet av data i konverteringen skapad i Inobiz DS. Även Inobiz IS ger dig en överskådlig visuell bild av de filer som har konverterats.

Inobiz Runtime

Inobiz RT inbyggt i det egna systemet. Om du vill köra formatkonverteringen i en egen programvara behöver du en integrationsmotor. Komponenten Inobiz RT kan byggas in i ditt eget befintliga system och ger möjlighet att köra formatkonverteringen framtagen med Inobiz DS.

SSAB har många olika IT-miljöer och har dessutom skapat flera egna applikationer, vilket innebär att det finns ett tjugotal olika system med olika format inom företaget. Utmaningen var dels att få dessa olika system att kommunicera med varandra och att få systemen att hantera kundernas olika externa format. Dessutom måste de affärskritiska systemen ständigt vara tillgängliga för SSAB's kunder över hela världen samt driftsäkert och utbyggbart för framtiden.Ytterligare krav var att systemet skulle klara av att hantera smått enorma avstämningsfiler med hundratals kolumner. Inobiz Integration Server valdes för att lösa integrationsutmaningen på grund av Inobiz väl beprövade teknik. Projektet drevs av Systemstöd och genomfördes lyckosamt på SSAB. Nu rullar flera Inobiz Integration Servrar parallellt eftersom långa köer aldrig får blockera SSABs system. Allt kring övervakning och drift av Inobiz systemet hos SSAB hanteras av en person.

Inobiz Integration Server hos SSAB

Integration med Inobiz

X12 till XML med Inobiz

SQL till XML med Inobiz

Inobiz Transaction Monitor


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.